Що таке ЄКТС і як вона працює в Україні?

Застосування Європейської кредитно трансферної-накопичувальної системи в Україні

Що таке ЄКТС і як вона працює в Україні?

Що таке ЄКТС? Якими документами врегульоване застосування ЄКТС в Україні? Що таке кредит ЄКТС і який його розмір? 30 кредитів на семестр: наскільки це багато? Як вимірюється навантаження студента за допомогою кредитів ЄКТС? Скільки потрібно кредитів та часу для здобуття студентом освітньо-кваліфікаційного рівня?

Що таке ЄКТС?

ЄКТС або Європейська кредитно трансферна-накопичувальна система – це система, яка дозволяє кількісно (в кредитах) оцінити навчальні програми, дисципліни та навантаження студента та ін. Ця система забезпечує єдину міждержавну та міжуніверситетську процедуру оцінювання навчання, дозволяє виміряти і порівняти результати навчання студентів, допомагає академічному визнанню і зарахуванню результатів навчання у різних навчальних закладах.

Суть системи полягає, зокрема, у тому, що, складаючи заліки та іспити, студент отримує не лише оцінку за кожен з них, але й певну кількість кредитів ЄКТС. Тож, якщо студент, наприклад, переводиться до іншого закладу вищої освіти і частина навчальних дисциплін співпадає за назвою, змістом та кількістю кредитів, то такі дисципліни можуть бути йому перезараховані. Тобто повторно складати їх не треба.

ЄКТС запроваджено у 1989 р. у програмі ЄС «Еразмус» як спосіб перезарахування кредитів, які студенти отримали під час навчання за кордоном. Сьогодні ця система використовується також для накопичення студентом кредитів та отримання кваліфікації за певним освітнім ступенем (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр, магістр тощо), для формування та оцінки навчального навантаження студента, його переведення до іншого навчального закладу чи на іншу спеціальність, а також у разі поновлення на навчання.

Детальніше з особливостями цієї системи можна ознайомитись на сайті національного офісу програми Erasmus +, де розміщено перекладений на українську мову матеріал «ЄКТС - Довідник користувача 2015 р.».

Чим врегульоване застосування ЄКТС в Україні?

Застосування процедури ЄКТС врегульовано у Законі України «Про вищу освіту», Законі України «Про фахову передвищу освіту», Методичних рекомендаціях МОН щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах та у стандартах вищої освіти затверджених МОН.

Що таке кредит ЄКТС і який його розмір?

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи – це одиниця, за допомогою якої вимірюється обсяг навчального навантаження студента. Згідно із Законом України «Про вищу освіту», обсяг одного кредиту становить 30 годин. Для заочної форми навчання обсяг кредиту може бути меншим – 25 годин (згідно з Методичними рекомендаціями МОН щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах).

Максимальне річне навантаження студента не може становити більше ніж 60 кредитів на рік (тобто 30 кредитів на семестр або 20 на триместр).

30 кредитів на семестр: наскільки це багато?

Програма семестрової навчальної дисципліни охоплює в середньому 3-4 кредити. Тож протягом семестру студентові доведеться вивчати 8-10 дисциплін. Якщо навчальна дисципліна є великою (наприклад, 12 кредитів), то вона розбивається на модулі, за кожен з яких окремо нараховують кредити, і навчальна дисципліна вивчається протягом кількох семестрів (наприклад, 4 семестри по 3 кредити).

Як вимірюється навантаження студента за допомогою кредитів ЄКТС?

Згідно з Методичними рекомендаціями МОН щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах максимальна кількість контактних годин (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, консультацій) на один кредит становить: для молодшого бакалавра та бакалавра - 16 годин, магістра - 10 годин. Решта часу відводиться на самостійну роботу.

Наприклад, якщо навчальна дисципліна на бакалавраті охоплює три кредити (тобто 90 годин), то кількість контактних годин не може бути більшою ніж 48 годин. Ці 48 годин можуть бути поділені скажімо на 32 год. лекцій і 16 годин практичних занять. Оскільки в семестрі є 16 тижнів, то студент матиме одну лекцію на тиждень і одне практичне на два тижні. Ще 42 години будуть виділені студентові на самостійну роботу протягом семестру, або близько 5-6 годин на тиждень.

Загальна кількість контактних годин на тиждень для молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) та бакалавра не м

оже бути більшою ніж 30 годин (тобто 15 занять/тиждень), а для магістра 18 годин (9 занять/тиждень).

Скільки потрібно кредитів та часу для здобуття студентом освітньої кваліфікації?

Закон України «Про вищу освіту» у ст. 5 визначає що, для того щоб стати молодшим бакалавром потрібно отримати 120 кредитів та провчитися два роки, бакалавром – 180-240 кредитів (три-чотири роки), магістром - 90-120 кредитів (півтора-два роки).

Закон України «Про фахову передвищу освіту» у ст. 7 визначає  що, особа яка здобула базову середню освіту (тобто після 9-го класу) для того щоб стати фаховим молодшим бакалавром повинна отримати 240 кредитів та провчитися 4 роки.

Якщо особа отримала профільну середню освіту за відповідним або спорідненим профілем, то їй достатньо буде отримати 120-180 кредитів (2-2,5 роки навчання). При цьому, до 60 з цих кредитів можуть бути перезараховані, якщо особа вже складала аналогічні предмети за попереднім місцем навчання (тобто можна буде не складати повторно до 15-20 навчальних дисциплін обсягом по 3-4 кредити).

Кількість кредитів, які потрібно здобути для одержання освітньої кваліфікації певного ступеня за конкретною спеціальністю та обсяг кредитів, які можуть бути перезараховані, визначається у затверджених МОН стандартах вищої освіти.

Наприклад, згідно з стандартом вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія, якщо особа має повну загальну середню освіту, то для здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр психології» вона повинна отримати 240 кредитів і провчитися чотири роки. Однак, якщо особа має ступінь «молодший бакалавр» (або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»), то ЗВО, прийнявши її на навчання, може визнати та зарахувати до 60 кредитів отриманих попереднім місцем навчання. У стандарті для бакалавра філології, дозволяється у такому випадку перезарахувати до 120 кредитів.

Освіта.ua
11.02.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Настя
У меняя поступаю на специальность психология , на базе младшего специалиста , у меня 177,5 кредитов , я сдала экзамены а они мне говорят что у меня не хватает аж 40 кредитов , кака такое возможно ?