Вузи Харкова та Харківської області — університети, інститути, академії та інші вищі навчальні заклади (ВНЗ) ІІІ-ІV рівня акредитації, що знаходяться у Харкові та Харківській області.

Галузь знань «Електрична інженерія» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, енергетичне машинобудування, атомна енергетика, теплоенергетика, гідроенергетика.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

1.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» м. Харків, вул. Чкалова 17
2.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ) м. Харків, вул. Кирпичова, 2
3.
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) м. Харків, вул. Університетська, 16
4.
Український державний університет залізничного транспорту м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
5.
Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) м. Харків, вул. Клочківська 333
6.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) м. Харків, вул. Петровського 25
7.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка м. Харків, Алчевських 44
8.
Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА) м. Харків, вул. Сумська, 40
9.
Харківський національний університет міського господарства (ХНУМГ) м. Харків, вул. Революції 12
10.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 61002, Украина, г. Харьков, ул. Маршала Бажанова, 17
11.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Кожедуба (ХНУПС) м. Харків, вул. Сумська буд. 77/79