Вузи Полтави та Полтавської області — університети, інститути, академії та інші вищі навчальні заклади (ВНЗ) ІІІ-ІV рівня акредитації, що знаходяться у Полтаві та Полтавській області.

Галузь знань «Управління та адміністрування» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, публічне управління та адміністрування, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

1.
Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля (КІДУАН) Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня 79
2.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева 20
3.
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління (КУЕІТУ) Полтавська область, м. Кременчук, вул. Пролетарська 24/37
4.
Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Полтавська філія НАСОА) м. Полтава, вул. Монастирська 6
5.
Пирятинська філія Європейського університету вул. Абаканська 102, м. Пирятин, Полтавська обл.,
6.
Полтавська державна аграрна академія (ПДАА) м. Полтава, вул. Сковороди 1/3
7.
Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" м. Полтава, вул. Монастирська, 6
8.
Полтавський національний технічний університет ім. Кондратюка (ПНТУ) м. Полтава, Першотравневий проспект 24
9.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) м. Полтава, вул. Коваля 3
10.
Полтавський центр дистанційного навчання МАУП м. Полтава, вул. Алмазна, 2а