Вузи Одеси та Одеської області — університети, інститути, академії та інші вищі навчальні заклади (ВНЗ) ІІІ-ІV рівня акредитації, що знаходяться у Одесі та Одеській області.

Галузь знань «Управління та адміністрування» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, публічне управління та адміністрування, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

1.
Ізмаїльський державний гуманітарний університет (ІДГУ) Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12
2.
Ізмаїльський інститут водного транспорту (ІІВТ) Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Героїв Сталінграду 45-47
3.
Київська державна академія водного транспорту ім. Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ Дунайський НКП) Одеська область, м. Кілія, вул. Леніна 5
4.
Київський національний університет культури і мистецтв (Одеський факультет) м. Одеса, вул. Авіаційна 18
5.
Міжнародний гуманітарний університет м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 33
6.
Національний університет "Одеська морська академія" (НУ ОМА) м. Одеса, вул. Дідріхсона 8
7.
Національний університет "Одеська юридична академія" м. Одеса, Фонтанська дорога 23
8.
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА) м. Одеса, вул. Дідріхсона 4
9.
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ) м. Одеса, вул. Кузнечна, 1
10.
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) м. Одеса, вул. Канатна 112
11.
Одеський державний аграрний університет (ОДАУ) м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 13
12.
Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) 650016, м. Одеса, вул. Львівська, 15
13.
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ) м. Одеса, вул. Преображенська 8
14.
Одеський національний морський університет (ОНМУ) м. Одеса, вул. Мечникова 34
15.
Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) м. Одеса, Проспект Шевченка 1
16.
Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ) м. Одеса, вул. Дворянська 2
17.
Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ м. Одеса, вул. Генуезька 22
18.
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (ОТЕІ КНТЕУ) м. Одеса, вул. Інглезі, 4-6 (25-ї Чапаєвської дивізії, 4-6)
19.
Ренійський інститут Дніпропетровського університету економіки та права (Ренійський інститут ДУЕП) Одеська обл., м. Рені, вул. Леніна 2