Вузи Львова та Львівської області — університети, інститути, академії та інші вищі навчальні заклади (ВНЗ) ІІІ-ІV рівня акредитації, що знаходяться у Львові та Львівській області.

Галузь знань «Виробництво та технології» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: харчові технології, технології легкої промисловості, технології захисту навколишнього середовища, гірництво, нафтогазова інженерія та технології, видавництво та поліграфія.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (ЛНУВМБ) м. Львів, вул. Пекарська, 50
2.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ДДПУ) Львівська область, м. Дрогобич, вул. І. Франка 24
3.
Інформаційно-комунікаційний центр дистанційного навчання Хмельницького Національного Університету (ІКЦ ДН ХНУ м. Львів) м. Львів, вул. Городоцька 195
4.
Львівський інститут економіки і туризму (ЛІЕТ) м. Львів, вул. Менцинського, 8
5.
Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ) м. Львів, вул. Університетська 1
6.
Львівський торговельно-економічний університет м. Львів, вул. Туган-Барановського 10
7.
Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України) м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103
8.
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») м. Львів, вул. С. Бандери, 12
9.
Українська академія друкарства (УАД) м. Львів, вул. Підголоско 19