Галузь знань «Хімічна та біоінженерія» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: хімічні технології та інженерія, біотехнології та біоінженерія, біомедична інженерія.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

26.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» м. Харків, вул. Чкалова 17
27.
Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ України) м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103
28.
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (НТУ "ДП") м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19
29.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ) м. Харків, вул. Кирпичова, 2
30.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ ім. Ігоря Сікорського) м. Київ, проспект Перемоги 37
31.
Національний університет "Одеська політехніка" м. Одеса, Проспект Шевченка 1
32.
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») м. Львів, вул. С. Бандери, 12
33.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ) м. Київ, вул. Героїв Оборони 15
34.
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) м. Рівне, вул. Соборна 11
35.
Національний університет Запорізька політехніка м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
36.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) м. Київ вул. Володимирська 68
37.
Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ) м. Харків, вул. Чернишевська 94
38.
Національний фармацевтичний університет (НФаУ) м. Харків, вул. Пушкінська 53
39.
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка 10
40.
Одеський державний аграрний університет (ОДАУ) м. Одеса, вул. Канатна, 99
41.
Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ) м. Одеса, вул. Дворянська 2
42.
Поліський національний університет м. Житомир, бульвар Старий 7
43.
Полтавський державний аграрний університет м. Полтава, вул. Сковороди 1/3
44.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) м. Полтава, вул. Коваля 3
45.
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП) АР Крим, м. Севастополь, вул. Курчатова 7
46.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
47.
Сумський національний аграрний університет (СНАУ) м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160
48.
Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі 13
49.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59А
50.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (ТДАТУ) Запорізька обл., м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького 18