Галузь знань «Виробництво та технології» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: харчові технології, технології легкої промисловості, технології захисту навколишнього середовища, гірництво, нафтогазова інженерія та технології, видавництво та поліграфія.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

51.
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (НТУ "ДП") м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19
52.
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ) м. Харків, вул. Кирпичова, 2
53.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ ім. Ігоря Сікорського) м. Київ, проспект Перемоги 37
54.
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" м. Полтава, Першотравневий проспект 24
55.
Національний університет "Чернігівська політехніка" м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
56.
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка 53
57.
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») м. Львів, вул. С. Бандери, 12
58.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ) м. Київ, вул. Героїв Оборони 15
59.
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) м. Рівне, вул. Соборна 11
60.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) м. Київ вул. Володимирська 68
61.
Ніжинський державний університет ім. Гоголя (НДУ) Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Кропив’янського 2
62.
Одеська державна академія технічного регулювання та якості (ОДАТРтаЯ) м. Одеса, вул. Ковальська 15
63.
Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) 650016, м. Одеса, вул. Львівська, 15
64.
Одеський національний технологічний університет м. Одеса, вул. Канатна 112
65.
Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ) м. Одеса, вул. Дворянська 2
66.
Перший Український морський інститут (ПУМІ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Рибаків 5-a
67.
Полтавська філія Національного університету харчових технологій м. Полтава, вул. Пушкіна, 56
68.
Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка (ПНПУ) м. Полтава, вул. Остроградського 2
69.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) м. Полтава, вул. Коваля 3
70.
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП) АР Крим, м. Севастополь, вул. Курчатова 7
71.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
72.
Сумський національний аграрний університет (СНАУ) м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160
73.
Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі 13
74.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59А
75.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (ТДАТУ) Запорізька обл., м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького 18