Галузь знань «Аграрні науки та продовольство» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: агрономія, захист і карантин рослин, садівництво та виноградарство, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, лісове господарство, садово-паркове господарство, водні біоресурси та аквакультура, агроінженерія.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

26.
Національний університет "Чернігівська політехніка" м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
27.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ) м. Київ, вул. Героїв Оборони 15
28.
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) м. Рівне, вул. Соборна 11
29.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) м. Київ вул. Володимирська 68
30.
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка 10
31.
Нікопольський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету 53207, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Карла Лібкнехта, 167
32.
Одеський державний аграрний університет (ОДАУ) м. Одеса, вул. Канатна, 99
33.
Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) 650016, м. Одеса, вул. Львівська, 15
34.
Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ) м. Одеса, вул. Дворянська 2
35.
Перший Український морський інститут (ПУМІ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Рибаків 5-a
36.
Подільський державний університет Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка 12
37.
Поліський національний університет м. Житомир, бульвар Старий 7
38.
Полтавський державний аграрний університет м. Полтава, вул. Сковороди 1/3
39.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ) м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57
40.
Сумський національний аграрний університет (СНАУ) м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160
41.
Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі 13
42.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 17
43.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (ТДАТУ) Запорізька обл., м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького 18
44.
Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя (ТНТУ) м. Тернопіль, вул. Руська, 56
45.
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (УТЕІ КНТЕУ) Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Коритнянська, 4
46.
Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ) м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8
47.
Уманський національний університет садівництва (УНУС) Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1
48.
Харківська державна зооветеринарна академія (ХДЗВА) Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка
49.
Харківський державний університет харчування та торгівлі (ХДУХТ) м. Харків, вул. Клочківська 333
50.
Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва (ХНАУ) Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське, навчальне містечко ХНАУ, 62483