Галузь знань «Природничі науки» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: екологія, хімія, науки про Землю, фізика та астрономія, прикладна фізика та наноматеріали.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

76.
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" м. Полтава, Першотравневий проспект 24
77.
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка 53
78.
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») м. Львів, вул. С. Бандери, 12
79.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ) м. Київ, вул. Героїв Оборони 15
80.
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) м. Рівне, вул. Соборна 11
81.
Національний університет кораблебудування ім. Макарова (НУК) м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9
82.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) м. Київ вул. Володимирська 68
83.
Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ) м. Харків, вул. Чернишевська 94
84.
Ніжинський державний університет ім. Гоголя (НДУ) Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Кропив’янського 2
85.
Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) 650016, м. Одеса, вул. Львівська, 15
86.
Одеський національний технологічний університет м. Одеса, вул. Канатна 112
87.
Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ) м. Одеса, вул. Дворянська 2
88.
Пирятинська філія Європейського університету вул. Абаканська 102, м. Пирятин, Полтавська обл.,
89.
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34
90.
Подільський державний університет Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка 12
91.
Поліський національний університет м. Житомир, бульвар Старий 7
92.
Полтавський державний аграрний університет м. Полтава, вул. Сковороди 1/3
93.
Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка (ПНПУ) м. Полтава, вул. Остроградського 2
94.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова (Чернишевського), 24-А
95.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ) м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57
96.
Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) м. Рівне, вул. С.Бандери 12
97.
Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Університетська 33
98.
Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості (СНУЯЕтаП) АР Крим, м. Севастополь, вул. Курчатова 7
99.
Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка (СумДПУ) м. Суми, вул. Роменська 87
100.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2