Osvita.ua Вища освіта Довідник ВНЗ

Довідник ВНЗ України

ЗНАЙДЕНО ВУЗІВ – 76 ЗА НАСТУПНИМИ ПАРАМЕТРАМИ:Машинобудування та матеріалообробка
Цей напрям передбачає підготовку спеціалістів за наступними спеціальностями: прикладна механіка; інженерна механіка; машинобудування; зварювання.
# Назва / інформація Регіон
1. Академія військово-морських сил ім. Нахімова (АВМС) Форма власності: Державна АР Крим
2. Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (АВВ МВС) Форма власності: Державна Харківська обл.
3. Антрацитівський факультет гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля Форма власності: Державна Луганська обл.
4. Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ) Форма власності: Державна Вінницька обл.
5. Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) Форма власності: Державна Вінницька обл.
6. Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості (ДІПОпром) Форма власності: Державна Дніпропетровська обл.
7. Дніпродзержинський державний технічний університет (ДДТУ) Форма власності: Державна Дніпропетровська обл.
8. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна (ДНУЗТ) Форма власності: Державна Дніпропетровська обл.
9. Дніпропетровський національний університет ім. Гончара (ДНУ) Форма власності: Державна Дніпропетровська обл.
10. Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА) Форма власності: Державна Донецька обл.
11. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (ДонНАБА) Форма власності: Державна Донецька обл.
12. Донбаський державний технічний університет (ДонДТУ) Форма власності: Державна Луганська обл.
13. Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) Форма власності: Державна Донецька обл.
14. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) Форма власності: Державна Донецька обл.
15. Євпаторійське відділення Кримського факультету Східноукраїнського національного університету ім. Даля Форма власності: Державна АР Крим
16. Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) Форма власності: Державна Житомирська обл.
17. Закарпатський НКЦ Національного університету водного господарства та природокористування Форма власності: Державна Закарпатська обл.
18. Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА) Форма власності: Державна Запорізька обл.
19. Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) Форма власності: Державна Запорізька обл.
20. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) Форма власності: Державна Івано-Франківська обл.
21. Інститут хімічних технологій СНУ Форма власності: Державна Луганська обл.
22. Кам'янець-Подільський національний університет ім. Огієнка (КПНУ) Форма власності: Державна Хмельницька обл.
23. Керченський державний морський технологічний університет (КДМТУ) Форма власності: Державна АР Крим
24. Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) Форма власності: Державна Київ
25. Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) Форма власності: Державна Київ