Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

226.
Севастопольский навчально-консультативний пункт (СНКП) Харківського інститута економіки ринкових відносин та менеджменту АР Крим, м. Севастополь, вул. Степаняна 2
227.
Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Університетська 33
228.
Сєвєродонецький інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП" м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна 24-а
229.
Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка (СумДПУ) м. Суми, вул. Роменська 87
230.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
231.
Сумський національний аграрний університет (СНАУ) м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160
232.
Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі 13
233.
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова (СУРА) м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16
234.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59А
235.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (ТДАТУ) Запорізька обл., м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького 18
236.
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (ТНУ) м. Київ, вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі) 33
237.
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ) м. Тернопіль, вул. Танцорова 51
238.
Тернопільський комерційний інститут м. Тернопіль, вул. Винниченка 8
239.
Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя (ТНТУ) м. Тернопіль, вул. Руська, 56
240.
Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. Даля Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Радянський проспект 59-А
241.
ТОВ "Технічний університет "Метінвест Політехніка" м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 80
242.
Торезький факультет Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (ХІЕРВМ) Донецька область, м. Торез, б-р Ілліча 5
243.
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (УТЕІ КНТЕУ) Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Коритнянська, 4
244.
Українська академія банківської справи Національного банку України (УАБС НБУ) м. Суми, вул. Петропавлівська 57
245.
Українська академія друкарства (УАД) м. Львів, вул. Підголоско 19
246.
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) м. Харків, вул. Університетська, 16
247.
Український державний університет залізничного транспорту м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
248.
Український державний університет науки і технологій м. Дніпро, вул. Академіка Лазаряна 2
249.
Український державний хіміко-технологічний університет (УДХТУ) м. Дніпро, пр. Гагаріна, 8
250.
Український фінансово-економічний інститут (УФЕІ) м. Київ, вул. Ванди Василевської 27/29