Галузь знань «Гуманітарні науки» — передбачає навчання за наступними спеціальностями: релігієзнавство, історія та археологія, філософія, культурологія, філологія.

Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

101.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ) м. Київ, вул. Героїв Оборони 15
102.
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) м. Рівне, вул. Соборна 11
103.
Національний університет Запорізька політехніка м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
104.
Національний університет кораблебудування ім. Макарова (НУК) м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9
105.
Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка 10
106.
Ніжинський державний університет ім. Гоголя (НДУ) Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Кропив’янського 2
107.
Одеська національна музична академія ім. Нежданової (ОДМА) м. Одеса, вул. Новосельського 63
108.
Одеський інститут підприємництва та права (ОІПП) м. Одеса, вул. Варненська 13-А
109.
Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) м. Одеса, Проспект Шевченка 1
110.
Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ) м. Одеса, вул. Дворянська 2
111.
Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (ОТЕІ КНТЕУ) м. Одеса, вул. Інглезі, 4-6 (25-ї Чапаєвської дивізії, 4-6)
112.
ПВНЗ «Український гуманітарний інститут» Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська 14
113.
Первомайський інститут Одеського національного університету ім. Мечникова Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. 40 років Перемоги 4
114.
Перший Український морський інститут (ПУМІ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Рибаків 5-a
115.
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 34
116.
Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" м. Полтава, вул. Монастирська, 6
117.
Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка (ПНПУ) м. Полтава, вул. Остроградського 2
118.
Полтавський національний технічний університет ім. Кондратюка (ПНТУ) м. Полтава, Першотравневий проспект 24
119.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) м. Полтава, вул. Коваля 3
120.
Полтавський центр дистанційного навчання МАУП м. Полтава, вул. Алмазна, 2а
121.
Приазовський державний технічний університет (ПДТУ) Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська 7
122.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ) м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57
123.
Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) м. Рівне, вул. С.Бандери 12
124.
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету (РІС КСУ) м. Рівне, вул. П. Могили 28
125.
Севастопольський міський гуманітарний університет (СевМГУ) АР Крим, м. Севастополь, Набережна Корнілова 1