Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

51.
Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ) м. Одеса, вул. Дворянська 2
52.
Перший Український морський інститут (ПУМІ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Рибаків 5-a
53.
Полтавський державний аграрний університет м. Полтава, вул. Сковороди 1/3
54.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) м. Полтава, вул. Коваля 3
55.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова (Чернишевського), 24-А
56.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
57.
Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі 13
58.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 17
59.
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (ТДАТУ) Запорізька обл., м. Мелітополь пр. Б. Хмельницького 18
60.
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (ТНУ) м. Київ, вул. Джона Маккейна (Івана Кудрі) 33
61.
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ) м. Тернопіль, вул. Танцорова 51
62.
Українська академія друкарства (УАД) м. Львів, вул. Підголоско 19
63.
Університет імені Альфреда Нобеля м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18
64.
Університет митної справи та фінансів м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4
65.
Харківська державна зооветеринарна академія (ХДЗВА) Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка
66.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) м. Харків, пр. Науки, 9-А
67.
Харківський національний університет ім. Каразіна (ХНУ) м. Харків, пл. Свободи 4
68.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ) м. Харків, вул. Революції 12
69.
Херсонський державний аграрно-економічний університет м. Херсон, вул. Рози Люксембург 23
70.
Херсонський національний технічний університет (ХНТУ) м. Херсон, Бериславське шосе 24
71.
Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ-Поділля» м. Хмельницький, вул. Свободи, 36
72.
Хмельницький національний університет (ХНУ) м. Хмельницький, вул. Інститутська 11
73.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка (ЦДПУ) м. Кіровоград, вул. Шевченка 1
74.
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) м. Кропивницький, пр. Університетський, 8
75.
Черкаський національний університет ім. Хмельницького (ЧНУ) м. Черкаси, бульвар Шевченка 81