Ви можете БЕЗКОШТОВНО
додати свій навчальний заклад до довідника.
Для цього, спочатку зареєструйтесь на сайті.

76.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ ім. Ігоря Сікорського) м. Київ, проспект Перемоги 37
77.
Національний транспортний університет (НТУ) м. Київ, вул. Суворова 1
78.
Національний університет "Острозька академія" Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2
79.
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" м. Полтава, Першотравневий проспект 24
80.
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ «ЛП») м. Львів, вул. С. Бандери, 12
81.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБПУ) м. Київ, вул. Героїв Оборони 15
82.
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) м. Рівне, вул. Соборна 11
83.
Національний університет Запорізька політехніка м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
84.
Національний університет кораблебудування ім. Макарова (НУК) м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9
85.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) м. Київ вул. Володимирська 68
86.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. Харків, вул. Пушкінська 77
87.
Одеська державна академія технічного регулювання та якості (ОДАТРтаЯ) м. Одеса, вул. Ковальська 15
88.
Одеський національний економічний університет (ОНЕУ) м. Одеса, вул. Преображенська 8
89.
Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ) м. Одеса, вул. Дворянська 2
90.
Перший Український морський інститут (ПУМІ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Рибаків 5-a
91.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) м. Полтава, вул. Коваля 3
92.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) м. Дніпро, вул. Архітектора Олега Петрова (Чернишевського), 24-А
93.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ) м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57
94.
Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету (РІС КСУ) м. Рівне, вул. П. Могили 28
95.
Севастопольський національний технічний університет (СевНТУ) АР Крим, м. Севастополь, вул. Університетська 33
96.
Сумський державний університет (СумДУ) м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
97.
Сумський національний аграрний університет (СНАУ) м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160
98.
Східно-європейський слов'янський університет вул. Гагаріна, 42/1, м. Ужгород
99.
Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі 13
100.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля) Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59А