Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Державний податковий університет (044) 3632729, (067)6193131,(073 6193131)
Київська обл., місто-герой Ірпінь, вул. Університетська, 31  (карта)
http://www.dpu.edu.ua

(04597) 56-595
інформація підтверджена

Державний податковий університет

Наша країна в часі!
Державний податковий університет - це єдиний відомчий заклад Міністерства фінансів України, що має понад 100 річну історію успіху та виступає провайдером цінностей вільного, демократичного освітнього простору; як хаб інтелектуальної та інноваційної продукції й послуг; як сучасна інституційна модель вищої освіти та українська ідентичність в традиціях.

Тип навчального закладу:Університет
Форма власності:державна
Вартість навчання на рік (грн.):від 10 000 грн до 30 000 грн (може змінюватися)
Форма навчання:денна, заочна, дуальна
Кваліфікаційний рівень:бакалавр, магістр, доктор наук, доктор філософії
Кількість студентів:3700
Місто:Ірпінь
Консолідований рейтинг 2022:73 місце

Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
  
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:

 

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ ДПУ:

Державне замовлення

Доступність освіти

Прозора система навчання

60+ освітніх програм

Дуальна освіта

Міжнародні грантові проєкти

6 наукових шкіл

 • Правове регулювання фінансвої безпеки
 • Інноваційна, податкова та фінансова політика
 • Кримінально-процесуальні та криміналістичні особливості розслідування злочинів
 • Правове регулювання фінансвової діяльності держави та органів місцевого самоврядування
 • Теоритичні засади та порівняльно-історичні напрями розвитку державно-правових інститутів
 • Адміністративно-правові гарантії законності і правопорядку

Smart простір

Військова кафедра. Військово-облікові спеціальності:

 • бойове застосування механізованих з’єднань військових частин і підрозділів
 • організація морально-психологічного забезпечення

Сoworking

Автошкола

Студентоцентризм

Студентський кампус

сприяння працевлаштуванню за фахом. Основні РОБОТОДАВЦІ: Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна аудиторська служба України, Державна казначейська служба України, Бюро економічної безпеки України, Державна служба фінансового моніторингу, судові та правоохоронні органи та інші органи, які спрямовує та координує діяльність Міністерство фінансів України

 •  

В Державному податковому університеті функціонують:

Навчально-науковий інститут права

Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи

Факультет фінансів та цифрових технологій

Факультет соціально-гуманітарних технологій та менеджменту

Факультет податкової справи, обліку та аудиту

Аспірантура (ад’юнктура) та докторантура.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ/ОСВІТНІХ ПРОГРАМ:

БАКАЛАВР

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

081 Право

ОП «Правове регулювання публічних та приватних відносин»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

051 Економіка

ОП «Економіка підприємства»

ОП «Економічна безпека»

073 Менеджмент

ОП «Менеджмент митної справи»

076 Підприємництво та торгівля

ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

ОП «Економіка та організація підприємницької діяльності»

081 Право

ОП «Фінансові розслідування»

ОП «Митна безпека»

262 Правоохоронна діяльність

ОП «Правоохоронна діяльність»

292 Міжнародні економічні відносини

ОП «Міжнародні економічні відносини»

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»

051 Економіка

ОП «Економічна кібернетика»

122 Комп’ютерні науки

ОП «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)»

ОП «Технології цифрового дизайну»

ФАКУЛЬТЕТ ПОДАТКОВОЇ СПРАВИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

071 Облік і оподаткування

ОП «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»

ОП «Податкова справа у системі державного контролю»

ОП «Податкове консультування»

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

017 Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт: тренер з виду спорту»

ОП «Фізкультурно-спортивна реабілітація і рекреація»

035 Філологія

ОП «Германські мови та літератури (переклад включно)»

053 Психологія

ОП «Психологія»

061 Журналістика

ОП «Журналістика і зв’язки з громадськістю»

073 «Менеджмент»

ОП «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу»

 

МАГІСТР

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

081 Право

ОП «Правове забезпечення фінансової безпеки держави»

ОП «Охорона та захист цивільних прав»

ОП «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності»

ОП «Управління господарсько-правовою діяльністю»

ОП «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів юстиції»

014 Середня освіта

ОП Середня освіта (Історія. Правознавство)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

051 Економіка

ОП «Управління бізнес-процесами на підприємстві»

ОП «Економічна безпека»,

ОП «Експертна оцінка землі та нерухомого майна»

073 Менеджмент

ОП «Менеджмент митної справи»

076 Підприємництво та торгівля

ОП «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності»

081 Паво

ОП «Фінансові розслідування»

262 Правоохоронна діяльність

ОП «Правоохоронна діяльність»

292 Міжнародні економічні відносини»

ОП «Міжнародні економічні відносини»

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОП «Фінансові технології»

ОП «Управління публічними фінансами»

«Управління фінансовою та страховою діяльністю»

«Управління процесами у сфері банківського бізнесу»

«Інформаційні системи і технології в економіці»

014 Середня освіта

ОП «Середня освіта: математика»

ФАКУЛЬТЕТ ПОДАТКОВОЇ СПРАВИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

051 Економіка

ОП «Економіка міста та регіону»

071 Облік і оподаткування

ОП «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю»

ОП «Державний аудит; судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях»*

ОП «Управлінський облік та бізнес-аналітика»

ОП «Податкове консультування»

ОП «Міжнародне оподаткування»*

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

ОП «Фіскальне адміністрування» *

* дуальна форма та/або з елементами дуальної освіти

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

017 Фізична культура і спорт

ОП «Фізична культура і спорт»

053 Психологія

ОП «Психологія. Психологія бізнесу»

061 Журналістика

ОП «Економічна журналістика»

073 Менеджмент

ОП «Проектний менеджмент»

281 Публічне управління та адміністрування

ОП «Регіональне управління та самоврядування»

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОП «Глобальні політичні процеси та міжнародні відносини»

 

В Університеті створенні  бездоганні умови для навчання: сучасні навчальні корпуси, загальною площею 96 тис.кв.м.; обладнані навчальні аудиторії, науково-криміналістична лабораторія, зала судових засідань, навчально-наукові лабораторії, комп’ютерні класи, в яких студенти мають змогу використовувати сучасні світові програми. До послуг студентів – наукова бібліотека з великими читальними залами, конгрес-хол, їдальня, молодіжні кафе, автокласи з тренажерами. 

Консультаційний центр з питань прийому на навчання (відділ профорієнтації, кар’єрного розвитку та доуніверситетської підготовки): вул. Садова,53, місто-герой Ірпінь, Київська область, 1- поверх, каб. 106, Корпус Р, тел.: +380679975588, 068/073 6193131, +380443632729, 03.06dpu.edu.ua. Відділ також здійснює набір і організацію освітнього процесу на шестимісячних підготовчих курсах для учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти (шкіл, гімназій, ліцеїв), фахових передвищої та вищих закладів освіти, осіб з повною загальною середньою освітою та осіб з базовою вищою освітою. Вибір предметів - за бажанням слухачів. А також експерс-курси для осіб бажаючих отримати другий (магістерський) рівень вищої освіти (юридичне та економічне спрямування).

Приймальна комісія: вул. Садова 53, місто-герой Ірпінь, Київська область, 1-й поверх, каб.108, Корпус Р, тел.: +380443632730

Державний податковий університет проводить підготовку за такими напрямами:

 • Інформаційні технології

  • Комп’ютерні науки
  • Інформаційні системи та технології
 • Гуманітарні науки

  • Філологія
 • Журналістика

  • Журналістика
 • Управління та адміністрування

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • Публічне управління та адміністрування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Облік і оподаткування
  • Менеджмент
 • Освіта та педагогіка

  • Фізична культура і спорт
  • Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
 • Право

  • Право
 • Соціальні та поведінкові науки

  • Економіка
  • Психологія
 • Цивільна безпека

  • Правоохоронна діяльність
 • Міжнародні відносини

  • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
  • Міжнародне право
  • Міжнародні економічні відносини

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 28.04.2023

Рейтинг
245
Рейтинг: 4.5 з 5 на основі 54 оцінок.

Відгуки про Державний податковий університет

Аватар
Поставте свою оцінку:   
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
меценат
ФПМ - це кодло виродків, моральних уродів та психічно не врівноважених недолюдей, то не НЕ ПОСТУПАЙТЕ туди і не тратьте свою молодість на 5 річне рабство
Alina Vitsekhovska
Доброго дня, які придмети потрібно здавати у 2022 на "Фінанси, Банківська справа та страхування" які бали повинні бути?
Валерія
Добрий день, я здала українську на 168 і історію на 161,якщо прійти творчий конкурс я зможу вступити на бюджет
Світлана
Для Валерія: Доброго дня, Ви будете вступати до УДФСУ?
Коментувати
Iryna Makieieva
Куди зникли бюджетні місця на спеціальність «Право» у 2020 році?! Чому набрано всього 7 чол проти 150, тих що прийняли у 2019 році? Чи зміниться ситуація у 2021 році?
Ірина Барабашук
Добрий вечір! Скажіть, будь ласка, які предмети потрібно здавати в 2021 році,щоб поступити на факультет податкової міліції? Чи обов’язково жити в казармі? Дякую)
София
Для Ірина Барабашук: история Украины, украинский язык и литература, английский. Если ты хочешь плступить на курсанта, то обязательно жить в казарме, если на студента, то по желанию.
Магістр
УНІВЕРСИТЕТ ВЖЕ МАЙЖЕ МІСЯЦЬ НЕ ВІДДАЄ ДИПЛОМИ ВИПУСКНИКАМ, ЩО ЗАКІНЧИЛИ МАГІСТРАТУРУ!!! Нас майже 1000 випускників, а в універі через поділ влади та реорганізацію не віддають наші дипломи та навіть не можуть сказати коли їх віддадуть, та чи віддадуть і зовсім....я в шоці!!! Так мало того що - нам весь час брешуть, а зараз і зовсім перестали відповідати, ...викладачі бояться щось запитати у протектора чи в.о. ректора!
меценат
маю надію ви не додумались туди поступати (чи відправляти дітей) у цей свинарник до недолюдей
Коментувати
Nastya
Доброго дня, мій батько працює закордоном і там неможливо отримати довідку про доходи,що в цій ситуації робити?
Юлія Макарчук Дмитренко
Добрий вечір! Може хто знає чи є група .форум хто подав документи в Університет державної фіскальної служби України..? Шукаємо дівчат щоб познайомитись і можливо щоб знімати разом квартиру !! Дякую
Настя
Для Юлія Макарчук Дмитренко: Добрий вечір, я подала документи до університету, якщо не вийде з гуртожитком то була б не проти з познайомитись з дівчатами і разом знімати квартиру
Юлия
Така сама ситуація і в нас ..)) не проти звами познайомитись ...
Елена
Добрый день! Скажите , а на общежитие здесь можно не рассчитывать? Собираемся подавать документы сюда, но если общежития нет тогда прийдется идти на контракт в другой ВУЗ.
Коментувати
SUEVA
Доброго дня! Скажіть будь ласка,чи можна поступити сюди на бюджет в заочній формі за спеціальністю" право"???
Абітурієнт
Доброго дня! Скажіть будь ласка які умови проживання в гуртожитку? І який гуртожиток найкращий?
Анна
Для Абітурієнт: краще знімати квартиру, з гуртожитками там проблема Є 4 гуртожитки В 1 важко потрапити 2 по умовах дуже поганий В 3 можливо якщо добре домовитись в 1-3 десь до 600/місяць оплата 4 комерційний, коштує десь від 1200/місяць
Студент
Для Абітурієнт: В 1 гуртожитку дуже багато живе викладачів. Там ідуть новіші меблі і близько до універа. 2 найгірший з всіх гуртожитків. Дуже воняє на коридорах, кухня і туалет на етаж. 3 не поганий. В ній слідкують за чистотою і строго ставляться до порядку. Часто приходять і перевіряють чи в блоках чисто (тут блочна система: кухня, 2 умивальника і 2 туалети на 3 кімнати) Єдиний мінус що в комнаті може жити багато дівчат. В деяких навіть 8. В 4 умови не знаю, але ті хто там живе говорять що вона не сильно і добра. Хотя коштує в два рази дорожче ніж інші
Коментувати
абітурієнт
Добрий день, скажіть, будь ласка, яка вартість проживання в гуртожутку, ніде не можу знайти, завчасно дякую
Студент
Для абітурієнт: 520 грн / місяць; в приватному 1300-1500
Коментувати
Ліза
Доброго дня,що ви можете сказать про кафедру оперативно-розшукової діяльності ????
Таня Самчук
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якою повинні бути мінімальні біли ЗНО для вступу на бюджетне місце?
Студень
Дивлячись на яку спеціальність хочете вступити, на Право потрібно в було 169
Коментувати
Dimas Skydan
Доброго дня. Скажіть будь ласка з якими предметами ЗНО можна вступити на спеціальність "Інформаційні системи та технології "?
Катя
Для Dimas Skydan: Доброго дня! 1) Українська мова та література 2) математика 3) фізика/іноземна мова
Коментувати
Максим Захожий
Доброго дня! У мене питання, що потрібно здавати щоб поступити на "Підприємство, торгівля та біржова діяльність" та які повинні бути мінімальні бали цих предметів, щоб поступити на б’юджет????
Катя
Для Максим Захожий: Доброго дня! 1) українська мова та література 2) математика 3) іноземна мова або географія
Коментувати
Ludmila Marushchak
Доброго дня! Є одне питання. Які предмети потрібно знати щоб поступити на факультет "право"?))
Advokat
Для Ludmila Marushchak: не потрібно сюди вступати взагалі
Марина
Чому ви так вважаєте?
Катя
Для Ludmila Marushchak: Доброго дня! 1) українська мова та література 2) історія України 3) математика або іноземна мова
Коментувати
аватарка
Доброго дня) Скажіть ,будь ласка,ч и є на факультет "права" бюджетні місця?? Скільки їх?
Катя
Для аватарка: Доброго дня! Усю актуальну інформацію Ви можете знайти на офіційному сайті НУДФСУ www.nusta.edu.ua у розділі "Вступнику"
Коментувати
Катя
Доброго дня , на яку спеціальність можна поступити з такими предметами українська мова , історія , географія , біологія?
Студент
На Право можете вступити
Коментувати
Богдана
Добрий день. Чи є в мене шанс вступити на бюджет на напрям "психологія" з результатами зно : математика - 129, біологія- 199, укр мова та література - 183 ? Якщо не на бюджет, то чи можу на контракт?
Алексаандр
Для Богдана: поступиш на бюджет
Коментувати
Оксана Новікова
Що треба зробити щоб поступити на правоохорону діяльність?чи можнa поступити з повною середньою освітою але без ЗНО? І якщо після аграрного коледжу це можливо?та що треба здавати?
Олександр
Для Оксана Новікова: ні.
Коментувати
Людмила Ткаченко
Доброго дня!Скажіть ,будь ласка, з якими предметами ЗНО можна вступити на спеціальність "Облік і податкування"?
Оксана
Для Людмила Ткаченко: Доброго дня! Для спеціальності "Облік і оподаткування" необхідно здати ЗНО із предметів "Українська мова та література", "Математика", "Географія" або "Історія України".
Anya
Для Оксана: Доброго дня! А для спеціальності "Журналістика"? Які необхідно здати предмети?
Коментувати