Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Університет Григорія Сковороди в Переяславі +38 (045) 675-66-96; +38 (045) 675-56-45
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського 30  (карта)
http://www.phdpu.edu.ua/

(04567) 5-66-96
інформація підтверджена

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Станом на жовтень 2017 р. контингент студентів складає 5 339 осіб, з них на денній формі навчається 3 128 осіб, а на заочній формі – 2 211 осіб. У відділі аспірантури та докторантури навчається 105 аспірантів, 7 докторантів та 5 здобувачів.

Тип навчального закладу:Університет
Форма власності:державна
Вартість навчання на рік (грн.):від 10 000 до 17 000
Форма навчання:денна та заочна
Кваліфікаційний рівень:бакалавр і магістр
Кількість студентів:понад 5 000 осіб
Місто:Переяслав-Хмельницький
Консолідований рейтинг 2022:217 місце

Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
  
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:

Заклад вищої освіти має ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за 33 спеціальностями освітніх програм:

Історичний факультет:

 • 014 Середня освіта (Історія)
 • 052 Політологія
 • 281 Публічне управління та адміністрування

Педагогічний факультет:

 • 013 Початкова освіта
 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 • 073 Менеджмент
 • 052 Психологія (практична психологія)

Природничо-технологічний факультет:

 • 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • 014 Середня освіта (Біологія)
 • 014 Середня освіта (Географія)
 • 014 Середня освіта (Математика)
 • 015 Професійна освіта (Охорона праці)
 • 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Факультет педагогіки і психології:

 • 012 Дошкільна освіта
 • 053 Психологія
 • 231 Соціальна робота

Факультет фізичного виховання:

 • 014 Середня освіта (Фізична культура)

Філологічний факультет:

 • 014 Середня освіта (Українська мова і література)
 • 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
 • 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
 • 014 Середня освіта (Мова і література (французька))
 • 014 Середня освіта (Мова і література (російська))
 • 035 Філологія

Фінансово-гуманітарний факультет:

 • 015 Професійна освіта (Документознавство)
 • 015 Професійна освіта (Товарознавство)
 • 015 Професійна освіта (Економіка)
 • 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)
 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 015 Професійна освіта (Харчові технології)
 • 015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

Заклад вищої освіти має ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за 25 спеціальностями освітніх програм:

Історичний факультет:

 • 014 Середня освіта (Історія)
 • 052 Політологія

Педагогічний факультет:

 • 073 Менеджмент
 • 052 Психологія (практична психологія)
 • 013 Початкова освіта
 • 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Природничо-технологічний факультет:

 • 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • 014 Середня освіта (Біологія)
 • 014 Середня освіта (Географія)
 • 014 Середня освіта (Математика)
 • 015 Професійна освіта (Охорона праці)
 • 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Факультет педагогіки і психології:

 • 053 Психологія
 • 231 Соціальна робота
 • 012 Дошкільна освіта

Факультет фізичного виховання:

 • 014 Середня освіта (Фізична культура)

Філологічний факультет:

 • 014 Середня освіта (Українська мова і література)
 • 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
 • 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Фінансово-гуманітарний факультет:

 • 015 Професійна освіта (Документознавство)
 • 015 Професійнa оcвіта (Товарознавcтво)
 • 015 Профеcійна оcвіта (Сфeра обcлуговування)
 • 051 Еконoміка
 • 071 Облік і опoдаткування
 • 072 Фінанcи, банківcька спpава тa страxування.

Підготовка науково-педагогічних кадрів через функціонування відділу аспірантури і докторантури в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті Григорія Сковороди здійснюється відповідно до переліку галузей знань, напрямів, спеціальностей, що існують в Україні. Щорічно випускники аспіранти, викладачі університету захищають у спеціалізованих вчених радах 20-25 кандидатських дисертацій. З 1999 на початок 2018 року захищено 384 кандидатських і 27 докторських дисертацій. 

Докторантура функціонує за  спеціальностями:

015 Професійна освіта

032 Історія та археологія

053 Психологія

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Аспірантура функціонує за  спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки

014 Середня освіта (українська мова і література)

015 Професійна освіта

017 Фізична культура і спорт

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, Банківська справа та страхування

 

При університеті відкриті спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 – історія України і 07.00.07 – історія науки і техніки; кандидатських дисертацій за спеціальностями: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, 08.00.08-гроші, фінанси і кредит та 08.00.09-бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності); 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії, 13.00.01 – загальна педагогіка і історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 19.00.07‑ педагогічна та вікова психологія.

Рейтинги. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в рейтингах (станом на 2018 р.). Університет зайняв 125-ту позицію в академічному рейтингу «ТОП-200 Україна» за проектом ЮНЕСКО, що свідчить про невпинне зростання університету. Він формується за показниками якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання серед 200 кращих університетів України. Крім цього беруться до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація – дві дороги до однієї мети» (23-25 травня, 2018 р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24-25 травня 2018 р., Париж, Франція).

У оновленій редакції рейтингу «4 InternationalColleges& Universities», при формуванні якого використовуються показники цитованості та відвідуваності офіційних веб-представництв ВНЗ світу, а джерелами інформації виступають бази даних міжнародного інтернет-гіганту Google, американської компанії Alexa Internet (дочірня компанія Amazon) та британської компанії Majestic-12. ми займаємо 120 місце (зі 171 ВНЗ України).

У рейтингу університетів світу за рівнем їх присутності в мережі «Ranking Web of Universities від Webometrics», що за допомогою незалежних веб-індикаторів та науково обґрунтованої моделі опосередковано оцінює усі аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, культуру, соціальну, спортивну тощо (що відрізняє його від інших інтернет-рейтингів) ми займаємо 145 позицію (серед українських ВНЗ із 327 місць) та 12 495 місце з більш ніж 26 тисяч світових ВНЗ. На даний час наш університет активно нарощує свою активність задля входження до рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних «SciVerse Scopus», де наш навчальний заклад поки представлений.

Матеріально-технічна база. Станом на 2018 р. в університеті 145 аудиторій, з них: 44 навчальних та спеціалізованих лабораторій з відповідним мультимедійним обладнанням, 101 навчальна аудиторія та навчально-методичний кабінет, 12 навчальних лабораторій, оснащених сучасною комп’ютерною технікою.

Навчальний процес забезпечує 479 комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням, якими обладнані комп’ютерні класи та спеціалізовані аудиторії, що забезпечує 12 робочих комп’ютерних місць на 100 студентів.

Університет маєдва гуртожитки у яких одночасно можуть проживати 896 осіб.У вищому закладі освітифункціонує їдальня на 224 посадкових місця, 5 спортивних залів та стадіон зі спортивними майданчиками, актова зала на 600 місць.

Міжнародна співпраця. Міжнародна співпраця є одним з основних напрямків розвитку університету згідно з стратегією його інтернаціоналізації. Відповідно до стратегії університет проводить активну політику налагодження зв’язків та співпраці із закордонними профільними та непрофільними ВНЗ з метою інтернаціоналізації навчально-виховного процесу університету засобами обміну навчальними програмами та планами, академічного обміну студентів та викладачів, обміну навчальними та науковими матеріалами, проведення спільних заходів різного типу (наукових, освітніх, культурно-виховних, 52 спортивних тощо) та ін.

У 2016-2017 навчальному році університетом було укладено 6 угод про співпрацю у різних сферах діяльності:
1. Міжінституційна угода 2016-2018 між університетом імені Гарріга Масарика (Чехія) та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», метою якого стало забезпечення академічної мобільності студентів та адміністративного складу університету за програмою ЄС Еразмус+
2. Угода про створення Міжнародної Студентської Літньої Школи «Права людини, демократія та різноманіття» на базі педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
3. Міжінституційна угода 2016-2017 та 2017-2018 між Гданським університетом (Польща) та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», метою якої стало забезпечення академічної мобільності студентів університету за програмою ЄС Еразмус +.
4. Угода про співпрацю між Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у напрямах академічного обміну студентами та програми Подвійного диплому.
5. Угода про співпрацю між Стамбульським фондом науки і культури Туреччини та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з метою організації спільних проектів, напрацювань та заходів, обміну досвідом тощо.
6. Договір про співпрацю в галузі науки і освіти між ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та «Українсько-Китайським Центром Розвитку Культури і Освіти» з метою організації стажування викладачів, студентів та молодих фахівців, що є випускниками університету в Китаї.

Головними напрямами міжнародного співробітництва університету є:

 • участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; проведення спільних наукових досліджень;
 • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
 • спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні;
 • організація і проведення короткострокових очних та он-лайн курсів і шкіл у різних галузях;
 • волонтерське та гуманітарне співробітництво.

У 2017 році університет став учасником програми Erasmus+: із партнерським університетом імені Гарріга Масарика в місті Брно (Чехія) та Гданським університетом в Польщі. Завдяки цьому в наступному навчальному році студенти університету матимуть змогу навчатися протягом одного семестру в партнерських вузах, а професорсько-викладацький склад отримає новий досвід завдяки стажуванню у вказаних вишах.
Одним із важливих напрямків міжнародного співробітництва є участь та розробка спільних міжнародних проектів, що мають на меті підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Так, в рамках програми Erasmus + Key59 Action 2 (KA2) стратегічне партнерство, в поточному році започатковано співпрацю із Вінницьким соціально-економічним інститутом університету «Україна» у галузі інклюзивної освіти та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника у галузі гуманітарних наук.
Окрім цього, з метою удосконалення та вивчення іноземної мови та отримання нового міжнародного досвіду, в 2016 році студенти нашого університету взяли участь у програмах одностороннього культурного досвіду та програмах стажувань, таких як: «Work and Travel», «Camp America», «Au Pair».

У 2017 рoці проводилаcя цілеcпрямована робoта з утверджeння пoзицій універcитету нa теренаx міжнаpодного тa вітчизняногo оcвітнього проcтору.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі проводить підготовку за такими напрямами:

 • Гуманітарні науки

  • Філологія
 • Управління та адміністрування

  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • Публічне управління та адміністрування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Облік і оподаткування
  • Менеджмент
 • Освіта та педагогіка

  • Фізична культура і спорт
  • Дошкільна освіта
  • Початкова освіта
  • Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
  • Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  • Освітні, педагогічні науки
 • Природничі науки
 • Соціальні та поведінкові науки

  • Економіка
  • Психологія
  • Практична психологія
  • Політологія
 • Біологія

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 04.08.2022

Рейтинг
115
Рейтинг: 3.5 з 5 на основі 33 оцінок.

Відгуки про Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Аватар
Поставте свою оцінку:   
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Anastasiya
Доброго дня, маю бажання поступити на психолога, чи обов’язковою є здача ЗНО для цього, та чи можу я подати документи не приїжджаючи в Переяслав так як знаходжуся в іншій області ? Зарання дякую.
Мирося Околот
Доброго дня! У 2017 році я закінчила Комунальний вищий навчальний заклад, і здобула рівень молодший спеціаліст за спеціальністю дошкільна освіта. А тепер 2021 хочу здобути бакалавра заочно, чи потрібно мені здавати ЗНО?
Denysik
є така тема, отримай кошти з промокодом money2403 на сайті https://bit.ly/3hshO2E , реальна знижка і реальні бабки, гарний бонус до стипендії.. якщо вона є ..)
Настя Возняк
Доброго дня! Чи маю я надію вступити до вашого ВНЗ на бюджет із низькими балами 100-110 на дошкільну освіту? Маючи 2-гу групу інвалідность?
Катюша
Жахливий університет!! Навіть до рівня ПТУ не дотягує!!! Якщо у вас не має знайомств, то будьте готові до найгірношого!! Пари якщо і є, то за підручниками 1990 років або купуйте самі як хочте і коли хочте!! Рівень викладання - 0,0 !!! Можуть опитувати цілий семестр навіть не пояснюючи матеріал, типу самі все вчити маєте чого нам напрягатися!!! Абсолютно не раджу цей "університет", я перевелася - найкраще рішення в моєму житті!
НАБУ
Якщо думаєте вступати на історичний або фінансово-гуманитарний факультет готовтесь до великого рівня корупції несправедливостей і тт. Але попри все в ПХ можна вчитись без взяток. Я всеж таки рекомендував би вступати в інший вуз.
Богдана
Добрий день. Чи є в мене шанс вступити на бюджет на напрям "психологія" чи "середня освіта (біологія та здоров’я людини)" з результатами зно : математика - 129, біологія- 199, укр мова та література - 183 ? Якщо не на бюджет, то чи можу на контракт?
Oks
Для Богдана: на 1 курс набирають на спеціаліст "Біологія та психологія". Приймайте участь в конкурсі, є шанси вступити на бюджет.
Богдана
Дуже дякую
Anastasiya
Для Oks: доброго дня, я зно не здавала, чи можу в такому випадку поступити на спеціаліста "психологія" на бюджет та чи можу подати документи якось дистанційно так як знаходжуся в іншій області ? Дякую.
Коментувати
vlada
29 червня хочу пройти творчий конкурс з образотворчого мистецтва чи потрібно десь реєструватись ?
Oks
Для vlada: творчі конкурси відмінені. Подавайте документи та здавайте вступні випробування і все. Деталі на сайті університету та сторінці Вступнику https://phdpu.edu.ua/vstupnyku/.
Коментувати
Алина Савченко
Доброго всім дня. У 2012 році я закінчила Грицівське ВПУ №38, і здобула професію оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Хотілаб піти заочно на економічний факультет. Підкажіть будь-ласка, які предмети потрібно здавати, і коли приймається подача документів?
Oks
Для Алина Савченко: напишіть на пошту [email protected], Вам детально проконсультують.
Коментувати
Лена
Доброго дня у 2006 я закiнчила Володимир-Волинський педагогiчний коледж за спецiальнiстю вихователь днз(молотший спецiалiст) чи потрiбно здавати зно якщо так з яких предметiв
viktorija olszewska
Я скинчила университет в 2006р Як би я могла одибрати диплом чи була б можливисть вислання його на дом адрес Бо я од 5рокив працюю и живу за кордоном и не мам можливости щоб приехать до университету.Проше о видповидь
Алла
Не поступайте , бо все одно не пройдете. Система така, що студентами зараховують ще до здачі екзаменів . На екзамен приходять декілька людей , а зараховують багатьох по блату. Хабарники , майте совість , на все життя не наберете.
анастасія
скажіть будь ласка номер приймальної комісії
Yanina
Для анастасія: (04567) 5-66-96
Коментувати
Юлія
а не підкажене мобільний номер приймальної комісії
Yanina
Для Юлія: (04567) 5-66-96
Коментувати
Олена
Скажіть , будь-ласка, співбесіда на післядипломну освіту (іноземна мова) проходить в усній чи письмовій формі, скільки часу дається на підготовку?
Катя Зигман
Если собираетесь на филологию, то готовьтесь к тому, что будете учиться не в главном корпусе, как все нормальные люди, а на другом конце города в 7 школе, в которой холод пробирает до костей и кажется, что ты из 11 класса так не выпускался. Особенно не советую идти на укр.филологию. Вообще чувствуешь себя отшельником, никто в главном корпусе тебя не знает, парней с гулькин нос, то и дело, что пишешь днями и ночами тупую инфу, которая тебе никогда в жизни не пригодится. Но вообще, даже хочу сказать о плюсе, единственном, наверное, плюсе - студенческая жизнь. Она здесь реально насыщенная, постоянно какие-то мероприятия, тусовки, танцульки и пьянки. а, и ещё общаги довольно неплохие. Если ты лодарь и тебе всё равно на стипендию (потому, что на филологии её заработать ой как нелегко), то добро пожаловать в Переяслав. Потому, что учёба здесь (повторюсь, на укр.филологии) никакая, знаний 0, ровно как и нервов.
аня
Для Катя Зигман: а благодійний внесок платить потрібно в якому розмірі?
Коментувати
Паша Луцюк
Уточните пожалуйста подачу документов: с 11 по 18 июля, или с 11 по 20 июля 2016.
Катя
Для Паша Луцюк: подача электронных заявок с 11 по 27 июля. Оригиналы документов подаются с 1 по 6 августа (на бюджет), с 6 на контракт
Liren
С 11 по 27 июля это если вы не проходите конкурсный отбор! Если же у вас должен быть конкурс, тогда подача с 11 по 20 июля и с 21 по 27 июля это даты конкурсов!
Коментувати
Тетяна
Скажіть будь-ласка на історичний факультет які предмети потрібно здавати для вступу до вашого ВУЗУ????
Какая Разница
Некоторые преподы совсем потеряли страх-видимо крыша хорошая.Но это временно.Не те времена.Управа на таких педиков найдется.Не советую поступать в этот универ-здание говно и пахнет говном.Ремонт при царе-горохе делался последний раз.На входе турникет поставили-видимо на ж.д.дороге одолжили.И охранник на входе больше напоминает проводника-где ваш билетик.Студенты сдали экзамены-если много положительных оценок,значит придется всем заново перездать.На их мнение не может быть много положительных оценок,а то наверное списали все.А что тогда наблюдатели на экзамене делали-курили в сторонке что-ли???Не пойман не вор,как-то так?Быдло в общем а не универ.Сходите в село,там в некоторых конюшнях и то больше порядка.
Какая Разница
Тупой универ.Похож больше на конюшню.Сами решают как сдавать экзамены студентам:ного положительных оценок-придется перездать некоторые предматы заново