Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Національна академія педагогічних наук України (044) 226-31-80
04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А  (карта)
http://www.apsu.org.ua

Національна академія педагогічних наук України

Академія педагогічних наук України як вища галузева державна наукова установа була створена в 1992 році (Указ Президента України від 4 березня 1992 р. та постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р.). 24 лютого 2010 року Академії надано статус національної (Указ ПрезидентаУкраїни №258/2010 від 24.02.2010 року)

Загальна чисельність членів АПН становить 155 чол., з них 63 дійсний член і 92 член-кореспондент; 30 іноземних членів.

Президентом Академії є академік НАН і АПН України Кремень В.Г., першим віце-президентом - академік Мадзігон В.М., віце-президентом - академік Савченко О.Я., головним ученим секретарем - академік Ляшенко О.І.

Наукові структури Академії об'єднано у п'ять відділень:

 • теорії та історії педагогіки ( академік-секретар Сухомлинська О.В.);
 • дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті (академік-секретар Бібік Н.М.);
 • психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар Максименко С.Д.);
 • педагогіки і психології вищої школи (академік-секретар Євтух М.Б.);
 • педагогіки і психології професійно-технічної освіти (академік-секретар Ничкало Н.Г.).

У складі Академії функціонують 9 науково-дослідних інститутів, 2 вищі навчальні заклади післядипломної освіти, 6 центрів: Інститут педагогіки, Інститут психології ім.Г.С.Костюка, Інститут проблем виховання, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих , Інститут спеціальної педагогіки, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут вищої освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут професійно-технічної освіти, Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, Український науково-методичний центр практичної і соціальної психології, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти, Південний і Східний наукові центри, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр «Українська етнопедагогіка і народознавство» (м.Івано-Франківськ), Кримський науково-методичний центр управління освітою (м.Сімферополь), Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського, Педагогічний музей України.

У наукових підрозділах працює більше 1185 науковців, з них 181 доктор і 502 кандидати наук. Експериментальними майданчиками Академії є школи, дошкільні та позашкільні заклади, професійні училища, інститути та університети, зокрема, Авторська (М.П.Гузика) школа-комплекс №3 м.Южного Одеської обл., Саксаганський природничо-науковий ліцей м.Кривого Рога (директор чл.-кор. АПН А.І.Сологуб ) та ін.

При Президії АПН функціонує рада з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології.

АПН бере активну участь у розробці законодавчої і нормативної бази функціонування освіти, створенні концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної і вищої школи.

Основними завданнями Академії на сучасному етапі є:

 • опрацювання нової філософії освіти; розробка державних стандартів і системи оцінки якості освіти на різних рівнях; створення теорії цілісного розвитку особистості; опрацювання методології і теорії змісту освіти та процесу навчання в різних типах навчальних закладів;
 • обґрунтування цілей і цінностей національної системи освіти і виховання;
 • створення підручників і навчальних посібників нового покоління;
 • розробка прогресивних технологій педагогічної діяльності;
 • інформатизація і комп'ютеризація навчального процесу;
 • дослідження актуальних проблем загальної, дитячої та педагогічної психології;
 • комплексний аналіз соціальної ситуації психічного та особистісного розвитку дітей і молоді та ін.

Значна увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, які функціонують в усіх інститутах Академії. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів здійснюється в 10 підвідомчих інститутах за всіма спеціальностями в галузі педагогічних і психологічних наук, а також з окремих спеціальностей філософії.

Національна академія педагогічних наук тісно співпрацює зі спорідненими науковими структурами Національної академії наук та галузевих академій, встановлює і поновлює контакти з науковими установами країн СНД та інших зарубіжних країн (Болгарії, Греції, Німеччини, Словаччини, Сербії, Канади, Польщі, Румунії, Франції, Китаю та ін.). З метою інтеграції України у європейську та світову систему освіти, педагогічну і психологічну науку налагоджено співробітництво з ЮНЕСКО, Радою Європи, іншими міжнародними організаціями.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.07.2009