Osvita.ua Вища освіта Вступна кампанія Вступ до вишу 2018: що необхідно знати?
Вступ до вишу 2018: що необхідно знати?

Відповіді на найпоширеніші запитання абітурієнтів щодо вступу до вишів на освітній рівень бакалавра

Вступ до вишу 2018: що необхідно знати?

Відповіді Міністерства освіти і науки на найпоширеніші запитання щодо вступу до закладів вищої освіти на освітній рівень бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань).

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1. Як мені дізнатись, ЗНО з яких предметів потрібні для вступу на обрані мною спеціальності?

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання до конкретного закладу вищої освіти та конкурсних пропозицій можна знайти у Правилах прийому на навчання до закладу освіти. Для вступників на базі повної загальної середньої освіти, на місця державного та регіонального замовлення, загальний перелік конкурсних предметів, зокрема, творчих заліків та творчих конкурсів наведено у додатку 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році.

2. Які документи мені потрібно буде подати для вступу до вишу?

Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані: адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету; пароль для входу до особистого електронного кабінету); номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; серію та номер атестата про повну загальну середню освіту; середній бал додатка до вказаного атестата.

У разі наявності кількох сертифікатів, зазначається один із них на вибір вступника.

Відповідно до пунктів 7-8 розділу VI Умов прийому, під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу; військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених цими Умовами випадках);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає наступні документи:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених цими Умовами випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема, додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

3. Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?

В Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році не передбачено подання для вступу на базі повної загальної середньої освіти медичної довідки. Однак, згідно з абзацом 4, пункту 8, розділу VI цих Умов: «Заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію».

Тому необхідність подання довідки варто уточнити у приймальній комісії обраного закладу вищої освіти.

4. Сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2018 року для вступу до ЗВО?

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

5. Що робити, якщо заклад освіти затримує видачу документу про середню (вищу) освіту?

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти.

6. Коли почнеться прийом документів для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) і до якого числа можна буде подати заяву?

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня та закінчується о 00 годині 25 липня;
 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 11 липня;
 • прийом заяв та документів розпочинається 12 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закінчується о 00 годині 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів; о 18.00 годині 26 липня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 14 до 26 липня включно;
 • вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно;
 • співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.

Вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням, строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, та за рахунок цільових пільгових державних кредитів здійснюється у ті ж строки, що вказані вище.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому ЗВО, водночас прийом документів починається не раніше 12 липня, тривалість прийому документів становить не більш як 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

7. Як мені дізнатись, скільки бюджетних місць виділено на ту спеціальність, на яку я хочу вступати?

Максимальний обсяг бюджетних місць на спеціальність у межах закладу вищої освіти (з можливим розбиттям на конкурсні пропозиції) публікується на офіційних сайтах закладів вищої освіти. Загальна кількість місць на закриті конкурсні пропозиції також публікується на сайтах ЗВО.

Також звертаємо увагу на те, що для спеціальностей, що входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2 до Умов прийому у 2018 році) заклади вищої освіти можуть встановлювати кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальну кількість вступників, які здобули право навчатись на місцях державного замовлення, при якій буде відкрито набір на відповідну конкурсну пропозицію.

8. Як мені дізнатися, який прохідний бал на держбюджет на обрану мною спеціальність?

Прохідний бал визначається за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів.

9. Якщо раніше я вже здобув вищу освіту безоплатно, то чи можу я отримати ще одну вищу освіту за іншою спеціальністю також безоплатно?

Відповідно до Умов прийому 2018 громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі згідно із стандартами вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває ВПЕРШЕ за кошти державного або місцевого бюджету.

Також в Умовах прописано, що громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:

 • якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
 • якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

10. Чи можу я одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями, у два різні заклади вищої освіти?

Так, Ви можете навчатися за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання в одному або різних закладах вищої освіти, за умови, що тільки одна з них за державним (регіональним) замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

11. Якщо я закінчив навчання за рівнем молодшого спеціаліста за кошти держбюджету, чи можу я вступити на бакалавра на бюджетну форму?

Так.

12. Якщо я певний час провчився у виші за кошти держбюджету, але тепер хочу вступати на цей самий рівень освіти за іншою спеціальністю, чи можу я знову претендувати на бюджетне місце?

Так, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

13. Чи можуть іноземці або особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, навчатися у закладах вищої освіти за кошти держбюджету?

Здобуття вищої освіти такими вступниками за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

ПОДАННЯ ЗАЯВ

14. Як мені подати заяву на вступ до ЗВО на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в електронній формі (крім окремих ситуацій – див. відповідь на питання 15).

Для подачі заяви в електронній формі потрібно заповнити електронну форми в режимі онлайн. Більше інформації читайте у Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України у 2018 році.

15. Хто має право подавати паперові заяви на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань)?

У паперовій формі подають вступники:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Умов;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Умов;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Умов;
 • за наявності розбіжностей у даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Також звертаємо увагу на те, що наказом МОН від 23.04.2018 року № 409 внесено зміни до Умов прийому у 2018 році, зокрема, у пункті 8 розділу VІІ визначається: «Призерам та переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату світу, переможцям чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) при вступі на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200». Вступники, які бажають скористатися цим правом, повинні подавати документи у паперовій формі.

16. Скільки можна подати заяв на бюджетну і контрактну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Кількість заяв на контрактну форму навчання не обмежується.

17. На скільки спеціальностей і в скільки вишів можна подати заяви на бюджетну і контрактну форми навчання?

Вступники можуть подати заяви не більш ніж з чотирьох спеціальностей на місця державного та регіонального замовлення. Кількість заяв на спеціальності на контрактну форму навчання не обмежується.

КОНКУРСНИЙ ТА ПРОХІДНИЙ БАЛ

18. Що таке конкурсний бал і як він розраховується?

Конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України та Правил прийому до конкретного закладу вищої освіти.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, де

П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 5);

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються закладом вищої освіти з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 - для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05.

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

19. Чи встановлюється цього року мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності?

Кожен заклад вищої освіти може в Правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал на ту чи іншу конкурсну пропозицію, однак на певні спеціальності (221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія») відповідно до Умов прийому у 2018 році мінімальний бал встановлюється не менш як 150 балів з другого та третього конкурсних предметів.

ТВОРЧІ КОНКУРСИ І ЗАЛІКИ

20. Що таке творчий залік і як він впливає на конкурсний бал?

Творчий залік може проводитись для допуску до участі у конкурсному відборі на спеціальності, для яких він передбачений (див. Додаток 4 Умов прийому у 2018 році).

21. На які спеціальності встановлено творчі заліки?

Творчий залік (для вступу на місця державного та регіонального замовлення) може проводитись для таких спеціальностей:

014.11 Середня освіта (Фізична культура);

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво);

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво);

022 Дизайн (крім спеціалізацій, для яких передбачено проведення творчого конкурсу);

061 Журналістика.

22. Коли я можу здавати творчі заліки?

Творчі заліки проводяться з 01 лютого до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію.

23. Творчі заліки потрібно здавати в кожному виші окремо?

Так, однак за рішенням приймальної комісії можуть прийматися результати творчого заліку, що отримані в іншому закладі вищої освіти.

24. На які спеціальності цього року залишилися творчі конкурси?

Перелік спеціальностей, для яких третім конкурсним предметом встановлено творчий конкурс, наведений у пункті 3 додатку 4 Умов прийому у 2018 році.

ПІЛЬГИ

25. Які мої дії щодо вступу до закладу вищої освіти, якщо я:

Зверніть увагу! Для того, щоб мати можливість скористатися пільгами при вступі Ви повинні мати документи, що підтверджують відповідний статус. Документи, які надають право на пільгу, визначені листом МОН «Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників до закладів вищої освіти».

Інвалід війни - такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Маю інвалідність і неспроможний відвідувати навчальний заклад - такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Отримав відмову в реєстрації для участі в ЗНО через неможливість створення особливих умов - такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами іспитів 2018 року та/або результатами ЗНО 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Не зміг скласти ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану - такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2018 року та/або результатами ЗНО 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), якщо не складали ЗНО у 2018 році. Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді. 

Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування - такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016 – 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Учасник бойових дій - такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016 – 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

Звільнений з військової служби - вступники, що є звільненими з військової служби (зокрема, є демобілізованими) після 30 листопада 2017 року, можуть вступати до ЗВО за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Документи в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

«Чорнобилець» - пільга (право на вступ за результатами співбесіди) залежить від категорії осіб, до якої Вас віднесено. Класифікацію цих категорій та усіх документів, які надають право на пільгу, визначені листом МОН «Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників до закладів вищої освіти».

Проживаю в тимчасово окупованому Криму, Севастополі або на непідконтрольній території Донбасу, виїхав після 01 січня 2018 року:

1) вступники, що проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, можуть вступати до уповноважених закладів вищої освіти (наказ МОН від 24 травня 2016 року № 560) за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором);

2) вступники, місцем проживання яких є територія проведення АТО, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року, можуть вступати до ЗВО на території Луганської і Донецької областей та переміщених закладів вищої освіти (наказ МОН від 21 червня 2016 року № 697) за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Здобув повну загальну середню освіту за кордоном - такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

Увага! Якщо такі вступники бажають брати участь у конкурсі на зайняття бюджетних місць, то зможуть це зробити лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

26. Що мені робити, якщо приймальна комісія відмовляє мені у вступі за пільгами?

Звернутися письмово до Приймальної комісії, а у разі виникнення проблеми – до органу управління або засновника закладу вищої освіти.

КОЕФІЦІЄНТИ ТА ДОДАТКОВІ БАЛИ

27. Що таке сільський коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Сільський коефіцієнт – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал, якщо вступник зареєстрований у селі не менш як два роки до дня завершення подання заяв про вступ та закінчив у рік вступу школу, що знаходиться на території села СК дорівнює 1,02 для таких осіб, (1,05 - для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»). Перелік закладів середньої освіти, випускники яких матимуть право на застосування цього коефіцієнту, вже вбудовано в систему ЄДЕБО. Право на його застосування підтверджується довідкою про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).

28. Що таке регіональний коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Регіональний коефіцієнт – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає заклад вищої освіти не у місті Києві та дорівнює:

 • 1,04, якщо заклад вищої освіти, у який Ви вступаєте, або його відокремлений структурний підрозділ, знаходиться на території Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської областей, а також, якщо вступаєте в один із  переміщених закладів вищої освіти;
 • 1,00, якщо заклад вищої освіти, у який Ви вступаєте, знаходиться у місті Києві;
 • 1,02 - в інших випадках.
 • Застосовується автоматично і не потребує ніяких дій вступника для його нарахування.

29. Що таке першочерговий коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417 під час вступної кампанії 2019 року вступники до медичних та педагогічних закладів вищої освіти, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу, отримають право на першочергове зарахування на бюджетну форму навчання. У вступній кампанії 2018 року не застосовується.

30. Що таке галузевий коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Галузевий коефіцієнт – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал та дорівнює:

 • 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
 • 1,00 в інших випадках.
 • Застосовується автоматично і не потребує ніяких дій вступника  для його нарахування.

31. Якщо я брав участь в олімпіадах чи спортивних змаганнях, чи маю я якісь переваги при вступі?

Якщо Ви є членом збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України), то Вам зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань на вибір.

Якщо Ви є призером (нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призером III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2018 року, останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200 (крім вступу на спеціальності галузі знань 29 «Міжнародні відносини»). Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Якщо Ви є призером та переможцем чемпіонату Європи та чемпіонату світу, переможцем чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) при вступі на навчання  за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Якщо інформація про Вас відсутня, звертайтеся на пошту vstup2018@mon.gov.ua з прикріпленими документами, які підтверджують Ваше право на застосування додаткових балів.

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАЯВ

32. Чи обов’язково потрібно виставляти пріоритетність?

Так, для участі у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення на відкриті та закриті конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти, а також для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

33. Чи можна змінити пріоритетність?

Ні, зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

34. Якщо я скасую заяву з першою пріоритетністю, то чи буде наступна заява рахуватися за першою пріоритетністю?

У такому випадку наступна за пріоритетністю заява буде оброблятися системою на рівні заяви з першою пріоритетністю інших вступників.

ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТ І НА КОНТРАКТ

35. Де можна переглянути своє місце у конкурсі на певну спеціальність?

У рейтинговому списку після його оприлюднення Приймальною комісією або на сайтах інформаційних систем.

36. Коли будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на держбюджет? А на контракт?

Списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті закладу вищої освіти:

 • для тих, хто проходив співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 24 липня;
 • для інших – не пізніше 1 серпня.

37. До якого числа триватимуть переведення на вакантні місця держбюджету? Хто зможе претендувати на ці місця?

Не пізніше 18 серпня. Претендувати на них можуть вступники, які зазначені у пунктах 11 -13 розділу VII Умов прийому у 2018 році, а саме:

І. незалежно від конкурсного бала:

1) «діти загиблих», тобто діти із сімей:

 • осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 • осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
 • осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
 • військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

2) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

ІІ. У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов) не більш ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

5) особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

6) інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;

7) діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

8) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

9) особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

ІІІ. У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більш ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2)).

10) особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

IV. У разі, якщо їх конкурсний бал не менший за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення(тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка):

11) особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовленням у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов прийому.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в пунктах 1-10, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

38. Якщо я подавав документи лише на бюджет, але не пройшов, чи запропонують мені контрактне місце?

Якщо при подання заяві на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції Ви зазначили варіант «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням», то відповідно до конкурсної ситуації та з урахуванням Вашого конкурсного бала, Вам може бути запропоноване контрактне місце.

39. Як можна оскаржити, на мою думку, неправильний розподіл бюджетних місць?

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти, а якщо скарги стосуються автоматичного розподілу бюджетних місць – на гарячу лінію МОН.

Для отримання оперативної інформації про початок та перебіг вступної кампанії приєднуйтесь до сторінок Освіта.ua та Абітурієнт у Facebook.

Освіта.ua
21.06.2018

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Mr. Richard Cosmos
Ищете бизнес-кредит? Личные займы, студенческие займы, займы для консолидации задолженности, необеспеченные займы, венчурный капитал и т. Д. Если это так, пожалуйста, напишите нам сегодня: (richardcosmos5@gmail.com) и получите кредит сегодня Срочное кредитное предложение.
Mr. George Anderson
Ви шукаєте кредит для бізнесу / особистого або для будь-якої мети, а потім надсилайте нам електронну пошту зараз, щоб отримати швидке схвалення, з низькими відсотками від 2%, наша адреса електронної пошти нижче (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) Пропозиція кредиту.
Lehmann Schulz
Здрастуйте Вам потрібен кредит для початку бізнесу або оплати рахунків і корпоративних фінансових ресурсів для нерухомості і всіх видів фінансування бізнесу. Наші кредити - як довгі, так і короткі з вигідними процентними ставками. Ми пропонуємо кредити з процентною ставкою 2%, будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації через (lehmannschulz07@gmail.com)
Kormosh
Доброго дня. Літом я не змогла подати заявки до вузів. Іспити всі які мені потрібні для вступу я склала. Крім творчого конкурсу. Я можу подати зараз заявку на вступ, щоб навчатися з січня? Або я маю знову чекати до серпня і там подавати заявку?
1111
Для Kormosh: Ви знущаєтесь? Прочитайте про терміни, в які відбувається вступна кампанія! А краще нікуди не вступайне, не варто витрачати кошти!
Алексей
ахахах
Коментувати
Adrian Bayford
Здрастуйте Вам потрібна позика? Ми пропонуємо кредити та фінансові послуги різного роду. Наші кредити довгі та короткі, з вигідними процентними ставками. Ми пропонуємо 2% процентні кредити, будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації через (adribay0008@gmail.com).
Apex Loan
Ми пропонуємо кредити глобально компаніям та приватним особам. Вам потрібна фінансова допомога, чи потрібна вам кредит для оплати рахунків або збільшення вашого бізнесу? Отримайте заявку на отримання кредиту та отримайте схвалення менш ніж за 48 годин після отримання форми запиту. Ми пропонуємо всі категорії кредитів, таких як Інвестиційний Кредит, Особистий Кредит, Кредит на Авто і Нерухомість та фінансова допомога при низькій процентній ставці 2%. Наша кредитна програма дуже пряма і гнучка, тому що ваше задоволення та фінансовий успіх є нашими цілями. Ви зацікавлені в отриманні додаткової інформації, зв’яжіться з нами На даний момент По електронній пошті: apexloan.plc@gmail.com Via Whatsapp: +1 (510) 722-5795
Adrian Bayford
Здрастуйте Вам потрібна позика? Ми пропонуємо кредити та фінансові послуги різного роду. Наші кредити довгі та короткі, з вигідними процентними ставками. Ми пропонуємо 2% процентні кредити, будь ласка, зв’яжіться з нами для отримання додаткової інформації через (adribay0008@gmail.com).
ІРИНА ГРИНЕНКО
Добрий день. Якщо в мене є середня медична освіта за спеціальністю(сестринська справа) чи потрібно здавати ЗНО і якщо так, то які предмети.
ERICA BRADDOCK
Я ЕРІКА БРЕДДОК Я хочу поділитися чудовим свідченням того, як я отримав позику у розмірі 580,000 (гривень) через інвестиції GEORGE KENNETH в кредит. Якщо ви зацікавлені в отриманні кредиту, зв’яжіться з нами електронною поштою: (georgekennethloaninvestment@gmail.com)
Ілона
Доброго дня. Якщо раніше вже навчалась на державному і забрала документи з вузу, коли потрібно відшкодовувати кошти? Після сесіі? Які терміни ? Чи іх немає?
Юлія
Доброго дня! На наступний рік я хочу поступити на поліцейського які предмети мені потрібно ЗНО здавати?який прохідний й бал? Чи можна поступити після 9 класу?
ERICA BRADDOCK
Для Юлія: Я ЕРІКА БРЕДДОК Я хочу поділитися чудовим свідченням того, як я отримав позику у розмірі 580,000 (гривень) через інвестиції GEORGE KENNETH в кредит. Якщо ви зацікавлені в отриманні кредиту, зв’яжіться з нами електронною поштою: (georgekennethloaninvestment@gmail.com)
Коментувати
Юля
Добрго дня, підкажіть будь-ласка я подавала документи до вузу на контракт. Там було 10 державних місць, подали документи тільки 8, є 2 вільних місць . 18 Серпня заходжу і дивлюся мене перевили на державне місце. А 17 серпня прийшов лист що потрібно оплатити навчання до 1 вересня. Підкажіть що робити?
Галина
Для Юля: що робити з чим? Ви вже встигли 17.08 проплатити навчання та не знаєте як повернути гроші? Чи не хочете йти на бюджет?
Юля
Ні, я ще непідписувала контракт, просто хочу знати чи я точно буду на державному.
Галина
Для Юля: враховуючи, що місце Вам дали ще 18.08, а Ви досі не вирішили всі питання з приймальною комісією (а вже 27.08), можливо місце вже віддали іншому. Дзвоніть в приймальну комісію та взнавайте
Коментувати
Назар
Доброго вечора! Є питання! Я зараз знаходжусь за кордоном в Італії. Документів для вступу ще не подавав, електронного кабінету теж немає. Чи зможу я поступити на заочну форму навчання. Цього року закінчив школу.
Люба
Для Назар: прийом на навчання тільки по зно і через електронний кабінет. Але вже пізно. Підійдіть в приймальну комісію і розпитайте що Вам робити щоб вступити на наступний рік. Бо реєстрація на зно. Починається задовго до нього і вступу теж
!
Існують додаткові набори на заочку. Все залежить від навчального закладу, освітнього рівня і напрямку. Читайте сайти закладів і питайте в них.
Коментувати
Natalia Pilipchuk
Добрий день. Роз’яснити ситуацію: Вуз на першому етапі зарахування показав 4 державних місця. Абітурієнтів з балом 180,2 не пройшов але на другому етапі (6.08-9.08)раптом з’явилося 17державних місць на які потрапляють абітурієнти з набагато меншими балами (134.2). Чи мав право заклад не показувати державні місця до 06.08, а потім їх раптово додати?
Галина
Для Natalia Pilipchuk: виш сам нічого показувати не може. Йому виділяє місця МОН. Ви описуєте якусь дивну ситуацію. Можете сказати який виш і яка спецвальність аби подивитись в базі та щось зрозуміти?
Коментувати
Лариса
Доброго дня. Я вступила на заочну форму навчання, бюджет. Подала оригінали документів до вузу, але мені повідомили, що заяву необхідно подавати 18- го серпня. Чи можу я втратити бюджетне місце, не подавши заяву до 6 серпня?
Володимир
Добрий день, я хочу поступити на платне за рахунок юридичних осіб, до якого числа я можу подавати документи?
Влад
Для Володимир: вже зараз. І чим швидше тим краще. Місця вас там не чекають
Коментувати
боган
якщо не пройшов на державне, коли дадуть пропозиції на контракт як буде проводитися конкурс і чи буде. Кажуть хто скоріше принесе документи на контракт - той студент.
Люба
Для боган: які пропозиціі Ви чекаєте? Ніякого конкурсу немає. Вже 5 днів подають документи на контракт! Беріть документи і біжіть туди, куди хочете. Звісно якщо ще є вільні місця.
Коментувати
Марина
Якщо прийняли оригінали документів на контракт, чи означає це що я прийнята на навчання?
Люба
Для Марина: головне підписати договір
Коментувати
Albina Shynkar
Доброго дня, підкажіть як дізнатись чи пройшла я на контракт чи ні? В особистому кабінеті тільки по 7 пріоритету написано "рекомендовано на контракт" по всіх інших- допущено. На сайтах вузів знаходжу тільки бюджетників за минулий рік. У рейтингових списках на vstup info інформація тільки за 31 число. Що взагалі відбувається з цією вступною кампанією? Як мені знати куди я взагалі можу нести документи?
Яна
Для Albina Shynkar: Несить документи куди хочете. Користуйтеся сайтом https://vstup.edbo.gov.ua. І навчиться читати інформацію нижче, перш ніж задавати одне й теж питання!
Коментувати
таня
чи можу я розраховувати на бюджет, якщо статус тільки допущено а державних мість залишилось ще половина бал 182
влад
Для таня: Не можете, бюджетне місце Вам не надали, його надає держава, а не ВНЗ, тому Ви не можете писати, що залишились ще бюджетні місця
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!