Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Шахтарське педагогічне училище (06255) 4-24-34
Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Леніна 1-а  (карта)
http://osvita-shach.ucoz.ua

Шахтарське педагогічне училище

Шахтарське педагогічне училище - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Педагогічна практика

Педагогічна практика є важливою ланкою в системі професійної підготовки майбутніх фахівців.

Під час педагогічної практики відбувається формування професійної компетентності студентів, що передбачає перехід від теоретичних знань про професійну діяльність, професійні обов’язки до оволодіння необхідними педагогічними вміннями, сформованість професійно значущих якостей особистості.

В основі методики роботи зі студентами методисти – керівники педагогічної практики поклали принципи нового педагогічного мислення:

 • принципи діалогізації, який в обмін інформацією, у рольовій соціальній взаємодії, у міжособистісному спілкуванні забезпечує рівність партнерів, емоційну відкритість і довіру;
 • принцип проблематизації, що стимулює тенденції до інтелектуального зростання студентів, їх навчання, постановки пізнавальних завдань;
 • принцип персоналізації: включення особистісного досвіду тих, хто навчається, уміння проектувати педагогічну взаємодію;
 • принцип індивідуалізації, що сприяє орієнтації на специфічність інтересів і здібностей кожного студента, розвиток творчих можливостей і самостійності майбутнього педагога.

Головними завданнями педагогічної практики:

 • формування системи професійних знань, умінь, навичок, які необхідні майбутньому фахівцеві при виконанні своїх функцій;
 • оволодіння способами і тактикою спілкування, які забезпечують встановлення особистісно – орієнтованої взаємодії з дитиною, її батьками, колегами;
 • формування творчої професійної позиції в освітньому процесі;
 • розвиток здібностей добирати освітні технології, адекватні пріоритетним завданням навчально-виховної роботи;
 • формування культури педагогічної діяльності;
 • оволодіння засобами і методами діагностики особистості;
 • розвиток у студентів педагогічної рефлексії та потреби в самопізнанні й самовдосконаленні.

Всі види практики проводилися в умовах, максимально наближених до майбутньої професії з метою забезпечити єдність теоретичної підготовки студента з його практичною діяльністю в освітньо-виховних закладах. Як позитивний момент слід відзначити збільшення кількості студентів, які проходили безперервну педагогічну практику на місці майбутньої професії.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014