Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Харківський радіотехнічний технікум (057)731-17-11, 731-32-38
м. Харків, вул. Сумська 18/20  (карта)
http://xrtt.kharkov.ua

Харківський радіотехнічний технікум

Харківський радіотехнічний технікум - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

Більш ніж за півстолітню історію Харківський радіотехнічний технікум залишає за собою одне з перших місць серед вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації. За роки свого існування в технікумі пройшли навчання десятки тисяч студентів.

Нині цей сучасний навчальний заклад зі своїми традиціями та великим творчим потенціалом став справжньою школою навчання, виховання і професійного зростання для майбутніх фахівців.

Забезпечення навчального процесу

Навчальний процес у Харківському радіотехнічному технікумі забезпечують 90 кваліфікованих викладачів, які мають високий професійний і науково-методичний рівні.

Технікум здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" для професійної діяльності на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності, за сучасними спеціальностями.

У технікумі працює наскрізна програма виховання та навчання, яка передбачає формування у студентів наукового світогляду, суспільної активності та таких значимих загальнолюдських моральних і етичних рис, як правдивість, працелюбність, гуманність, висока духовна і моральна культура.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Після закінчення технікуму випускники мають можливість продовжити навчання в:

  • Національному технічному університеті радіоелектроніки "ХНУРЕ",
  • Національному технічному університеті "ХПІ",
  • Національному аерокосмічному університеті "ХАІ",
  • Харківському національному університеті ім. Каразіна,
  • Національному економічному університеті.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 20.10.2014