Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Технікум технологій та дизайну НУВГП (0362) 22-20-64
м.Рівне, вул. Литовська 53  (карта)
http://www.ttd.rv.ua

Технікум технологій та дизайну НУВГП

Технікум технологій та дизайну Національного університету водного господарства та природокористування - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

Сьогодні Технікум технологій та дизайну – це потужний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування, де готують молодших спеціалістів із семи спеціальностей трьох напрямів:

  • легка промисловість (спеціальності: "Виробництво та дизайн пряжі", "Виробництво та дизайн тканин і трикотажу", "Виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів", "Швейне виробництво", "Моделювання та конструювання виробів народного вжитку");
  • інженерна механіка (спеціальність: "Обслуговування і ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості");
  • економіка і підприємництво (спеціальність: "Бухгалтерський облік").

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічний колектив технікуму постійно працює над вдосконаленням професійної майстерності, впровадженням сучасних інноваційних педагогічних технологій, розвитком матеріально-технічної бази, забезпеченням різноманітних форм і методів виховної роботи.

Забезпечення навчального процесу

Свої знання і свій досвід студентській молоді передають 63 викладачі. Серед них 58% мають першу та вищу кваліфікаційні категорії, 13% - педагогічне звання "викладач-методист", 7 викладачів - "відмінники освіти України". Значну частину викладачів можна назвати справжніми корифеями, бо вони працюють понад 20 років і є носіями традицій формування фахівців, їх професійного і педагогічного бачення, справжніми наставниками для молоді.

За завданням Міністерства освіти і науки України технікум є розробником галузевого стандарту вищої освіти України зі спеціальності 5.05160104 "Виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів".

Викладачі технікуму входили до складу робочих груп по розробці галузевих стандартів вищої освіти України зі спеціальностей 5.05050210 "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості", 5.05160102 "Виробництво та дизайн пряжі", 5.05160103 "Виробництво та дизайн тканин і трикотажу". Педагогічний колектив працює над удосконаленням навчально-методичних комплексів, методичним забезпеченням лабораторних, практичних занять, самостійної роботи студентів, розробкою навчальних програм, курсів лекцій та методичного забезпечення предметів згідно вимог організації навчального процесу.

Умови для практичного навчання студентів

Важливою складовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів є створення умов для практичного навчання студентів. В Технікумі технологій та дизайну НУВГП для цього належним чином обладнано 6 лабораторій та 7 майстерень, 4 комп’ютерні класи, зал дипломного і курсового проектування, бібліотека з читальним залом.

Ми постійно турбуємося про майбутнє працевлаштування своїх випускників і практично всі вони знаходять місце для застосування своїх знань і вмінь. Досягається це завдяки високій фаховій підготовці молодших спеціалістів і діловим контактам технікуму з роботодавцями.

Підписані трудові угоди з ВАТ "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", приватним підприємством "Т-Стиль", ЗАТ "Рівне-Стиль", ПФ "Сімпатекс", СП "Алмі", швейною фабрикою "Маяк".

Угоди передбачають підготовку фахівців на замовлення підприємств із урахуванням конкретних вимог до молодших спеціалістів, відповідно до яких наш заклад корегує навчальні програми. Деякі підприємства замовляють конкретну тематику дипломних проектів. Студенти виконують їх на базі й обладнанні замовників, де проходять і виробничу практику.

Усе це не випадковість. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України Технікум технологій та дизайну НУВГП входить до навчально-виробничого наукового комплексу Київського національного університету технологій і дизайну.

Укладений договір з Хмельницьким національним університетом по підготовці фахівців за ступеневою освітою зі спеціальностей "Швейне виробництво" "Моделюввання та конструювання промислових виробів" та "Обслуговування й ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості". Це сприяє високому рівню фахових знань випускників і дає їм можливість продовжити навчання в університетах.

Сподіваємося, що наполеглива праця нашого колективу стане у майбутньому стимулюючим фактором розвитку професійних надбань наших випускників, а докладені нами зусилля компенсуються достойною діяльністю високопрофесійних спеціалістів.

Нині стаціонарною і заочною формами навчання охоплено 620 студентів, з них на денному відділенні – 510 осіб, заочному відділенні – 110 осіб, 90% з них навчаються за держзамовленням, 362 студенти отримують стипендію.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014