Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Харківський комп'ютерно-технологічний коледж НТУ ХПІ (057) 707-68-37; 707-67-39
м. Харків, вул. Красіна 4  (карта)
http://www.kpi.kharkiv.edu/sit/

Харківський комп'ютерно-технологічний коледж НТУ ХПІ

Харківський комп'ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Загальна інформація

Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" є відокремленим структурним підрозділом НТУ "Харківський політехнічний інститут". Метою діяльності Коледжу є:

  • здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
  • надання повної загальної середньої освіти для студентів, що навчаються на основі базової загальної середньої освіти;
  • здійснення виховної діяльності; забезпечення культурного і духовного розвитку особистості…

Зміст навчання в Коледжі визначається: Державними стандартами освіти: Освітньо-професійними програмами (ОПП), Освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ), Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Коледж здійснює підготовку за спеціальностями:

  • 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів"
  • 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"
  • 5.05050303 "Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів"
  • 5.05050202 "Обслуговування верстатів з програмним управлінням і РТК"
  • 5.05050305 "Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації"
  • 5.14010201 "Обслуговування та ремонт електропобутової техніки"

Коледж готує фахівців для роботи на таких підприємствах: ВАТ "Турбоатом", Харківському агрегатному конструкторському бюро, заводі "Комунар", ВАТ "Харверст", "Інтеко", "Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві", НВП "Хартрон-Плант", ДП "ФЕД", ВАТ "Світло шахтаря", ВАТ "Автрамат", ТОВ "Євро-клімат", ТОВ "Клімат - сервіс" та інших. З підприємствами укладаються договори про працевлаштування і проведення практик.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

60% випускників Харківського комп'ютерно-технологічного коледжу продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV р. а., в тому числі вступають до НТУ "ХПІ" на профілюючі спеціальності і навчаються за узгодженими навчальними планами.

В Коледжі працює заочне відділення.

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна, інформаційна, методична база та кадровий склад відповідає сучасним вимогам. В Коледжі є бібліотека, комп’ютерні класи, мережа Enternet, спортивний і тренажерний зали, виробничі майстерні.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014