Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  



Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Сарненський педагогічний коледж РДГУ (03655) 3-40-60, 3-25-99
Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ковельська 16  (карта)
http://sttc.rv.ua

Сарненський педагогічний коледж РДГУ

Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

Історію творять люди – люди, закохані у свою працю, свій край, свою державу.

Крок за кроком, сходинка за сходинкою, послідовно і впевнено зводиться на повний зріст, мужніє, утверджується на педагогічній ниві Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету – один з наймолодших навчальних педагогічних закладів в Україні.

Коледж функціонує як структурний підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету та безпосередньо підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, створений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудні 1998 року №1973 на базі Сарненського педагогічного училища Рівненського державного педагогічного інституту.

Важко переоцінити вклад Сарненського педагогічного коледжу в розвиток освіти Українського Полісся. За 20 років існування закладу для освітньої галузі Полісся підготовлено майже 3 тис. вихователів дошкільних закладів, вчителів початкових класів, фізичного виховання, іноземної мови, які працюють не лише в закладах освіти і науки, а і стали професіоналами у всіх сферах соціально-економічного життя регіону.

Коледж здійснює підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів з неповною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними програмами молодшого спеціаліста за денною формою навчання з галузей:

  • 0101 Педагогічна освіта, за спеціальностями: Дошкільна освіта, Початкова освіта;
  • 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, за спеціальністю Фізичне виховання.

Випускники коледжу продовжують навчання за ступеневою освітою на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр-спеціаліст" за скороченим терміном 2-3 роки в Рівненському державному гуманітарному університеті та інших вузах І-ІV рівнів акредитації Західного регіону України.

Директор коледжу - Горкуненко Петро Петрович, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, відмінник освіти України, активний учасник міжнародних та республіканських науково-практичних конференцій з проблем освіти, вищої школи, автор багатьох наукових публікацій, методичних та навчальних посібників для студентів педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Багато зусиль і творчої енергії доклав в розвиток педагогічного закладу, його матеріально-технічної бази, підвищення якісного рівня кадрового потенціалу, створення сприятливих умов самореалізації кожного студента.

Нині в коледжі працює 58 викладачів. Серед них: 1 кандидат педагогічних наук, 10 відмінників освіти України, 13 старших викладачів, 10 викладачів – методистів, 42 викладачі мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії".

Серед педагогів коледжу – восьмеро - колишні його вихованці.

У час реформування освіти Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного гуманітарного університету сміливо і впевнено дивиться у майбутнє. У перспективі – подальша модернізація освітнього процесу відповідно до зростаючих вимог сучасного ринку праці, розширення кола підготовки фахівців, відкриття нових спеціальностей, зокрема таких як:

  • 5.01010601 Соціальна педагогіка;
  • 5.01010301 Технологічна освіта.

Підґрунтям для реалізації стратегічних та поточних планів діяльності колективу коледжу є створена у закладі чітка система організаційних і дидактичних заходів, спрямована на постійний пошук шляхів підвищення професійної майстерності викладачів та якості знань студентів.

Творча співдружність з науковцями Рівненського державного гуманітарного університету відкриває можливості для більш ефективного використання педагогічних кадрів, апробацій та впровадження наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення підготовки майбутніх педагогів.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Співпрацюючи з іншими навчальними закладами України, на базі коледжу регулярно проводяться тематичні семінари, науково-теоретичні конференції, методичні об’єднання викладачів педагогічних закладів І-ІІІ рівнів акредитації Західного регіону України, наради з питань розвитку педагогічної освіти.

Співпраця викладачів і студентів Сарненського педагогічного коледжу та педагогічного коледжу УО "Брестський державний університет ім. О. С. Пушкіна" (м. Пінськ, Білорусь), гімназії міста Вроцлава (Польща), використання можливостей волонтерського руху Корпусу Миру (США) сприяють зближенню культур, розширенню інформаційного простору та формуванню молодого покоління, яке здатне досягати визначеної мети у різних соціокультурних ситуаціях.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014