Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Професійно-педагогічний коледж ГНПУ (05444) 2-27-17
Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська 51  (карта)
http://gnpu.edu.ua/gnpu

Професійно-педагогічний коледж ГНПУ

Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Навчальний процес

Навчання у Професійно-педагогічному коледжі ГНПУ здійснюється за кредитно-модульною системою згідно з Положенням про кредитно-модульну систему навчання у професійно-педагогічному коледжі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Кредитно-модульна система навчання передбачає: стимулювання систематичної аудиторної, самостійної, індивідуальної роботи студентів; надання консультацій викладачами; підвищення об'єктивності оцінювання знань студентів; запровадження здорової конкуренції в навчанні; виявлення, розвиток та підтримку творчих здібностей студентів на шляху до самовдосконалення.

Викладачами коледжу з кожного циклу фахових дисциплін підготовлені методичні матеріали кредитно-модульного контролю навчальної роботи студентів, що затверджені на засіданнях відповідних предметних (циклових) комісій. (Детальніше)

Систему оцінювання знань, умінь, навичок з кожної навчальної дисципліни визначає викладач і затверджує на засіданні ПЦК. Оцінка знань складається з двох основних оціночних блоків: І бали за роботу в семестрі; ІІ бали за атестацію, екзамен або диференційований залік.

Аналіз роботи студента під час навчального семестру за кредитно-модульною системою, наявність у нього високих балів є підставою для: виплати підвищених або іменних стипендій; преміювання за успіхи в навчанні; переведення на звільнене бюджетне місце; надання прав на першочергове зарахування під час вступу до ВНЗ (за умови рівної суми вступних балів); працевлаштування.

Результати державної атестації молодших спеціалістів протягом 2006-2010 років наступні: якісна успішність 73,7%; абсолютна успішність 99,5%. За цей період 37 студентів отримали дипломи з відзнакою.

Навчально-виховний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі, а саме: спеціалісти вищої категорії 26%, спеціалісти І категорії 17%, спеціалісти ІІ категорії - 37%, спеціалісти 20%, магістри 38%, старші викладачі - 4%, аспіранти 8%.

Протягом 2006-2010 років при фахових кафедрах Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка підвищили кваліфікацію 75% педагогічних працівників коледжу.

Виховна робота

Виховна діяльність навчального закладу - це цілісне, динамічне формування, що складається з урочної діяльності та позанавчальної виховної роботи.

Надзвичайно різноманітні форми проведення виховної роботи у професійно-педагогічному коледжі ГНПУ ім. О. Довженка. Популярними є загальні виховні заходи, конференції, тематичні вечори.

Студенти відвідують предметні гуртки, організовують виставки, конкурси, предметні конференції.

На високому рівні працюють гуртки художньої самодіяльності. Студенти беруть участь у співочих районних та міських, університетських та коледжних конкурсах "Нумо, першокурсник", "Міс коледжу", "Міс університету".

Пріоритетним напрямом організаційно-педагогічної діяльності є індивідуальний підхід у вихованні особистості студентів, стимулювання їхніх внутрішніх сил до саморозвитку й самовиховання. У своїй діяльності педагогічний колектив дотримується вимог науково-педагогічних принципів виховного процесу: науковості, гуманізму, демократизму, добровільності та культуровідповідності. До найбільш уживаних форм виховної роботи доцільно віднести: бесіди, екскурсії, вікторини, круглі столи, ділові зустрічі, дискусії, турніри, тематичні конференції, диспути, брифінги, семінари-тренінги, вечори, свята, конкурси, фестивалі, тижні предметно-циклових комісій, години спілкування.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка співпрацює з Інститутом професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України.

Викладачі коледжу беруть участь у науково-практичній конференції "Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання" (Тези "Формування відповідального ставлення до професійної діяльності у майбутніх майстрів" Д'ячков П. Р.). На пленарному засіданні (21 вересня 2009 року) Всеукраїнського науково-методичного семінару "Інноваційні методики у професійній підготовці кваліфікованих робітників", що проходив на базі Інституту професійно-технічної освіти АПН України, Д'ячков П. Р. виступив з доповіддю: "Психологічна складова формування відповідального ставлення до професійної діяльності майбутніх майстрів виробничого навчання"; Туряниця З. В. "Підготовка майбутніх майстрів виробничого навчання до використання новітніх інформаційних технологій".

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014