Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Медичний коледж (0352) 43-52-66
м. Тернопіль, вул. Текстильна 8-А  (карта)
http://www.medcollege.te.ua

Медичний коледж

Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж" створено 27 лютого 2003 р. як дочірнє підприємство "Медичний коледж" товариства з обмеженою відповідальністю "Аверс". Реорганізація в Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж" проведена 24 січня 2005 р.

Загальна інформація

Медичний коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, поточний рахунки в установах банку, власну печатку зі своєю назвою, і всі інші атрибути юридичної особи.

В навчальному закладі працює педагогічний колектив у кількості 87 викладачів, які забезпечують якісну підготовку фахівців в т. ч. 4 професори, 4 доценти, 12 кандидатів медичних наук, 1 кандидат політичних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 16 викладачів вищої категорії, 4 – першої і 11 – другої категорії, 10 здобувачів наукового ступеня "кандидат наук".

Коледж у своєму складі має такі структурні підрозділи:

П’ять відділень:

 • відділення сестринської справи;
 • відділення лікувальної та акушерської справи;
 • відділення фармації;
 • відділення стоматології;
 • відділення практичного навчання, виробничої та переддипломної практик.

Дев’ять циклових комісій:

 • циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
 • циклова комісія природничо-наукових дисциплін;
 • циклова комісія хіміко-фармацевтичних дисциплін (випускаюча для спеціальності 5.12010102 "Фармація");
 • циклова комісія терапевтичних дисциплін (випускаюча для спеціальності 5.12010101 "Лікувальна справа");
 • циклова комісія хірургічних дисциплін;
 • циклова комісія стоматологічних дисциплін (випускаюча для спеціальностей 5.12010104 "Стоматологія" та 5.12010106 "Стоматологія та стоматології ортопедична");
 • циклова комісія акушерства, гінекології та педіатрії (випускаюча для спеціальності 5.12010105 "Акушерська справа");
 • циклова комісія сестринської справи (випускаюча для спеціальностей 5.12010102 "Сестринська справа" та 6.120101 "Сестринська справа").
 • циклова комісія курсу загальноосвітньої підготовки.

Матеріально-технічна база коледжу:

 • Бібліотека;
 • Методичний кабінет;
 • Стоматологічний навчальний кабінет;
 • Зубопротезна лабораторія;
 • Медичний центр "Медівіт" (клінічна база медичного коледжу);
 • Студентська столова;
 • Гуртожиток.

Напрямки та спеціальності за якими проводиться підготовка фахівців:

Напрямок 1201 "Медицина" Ліцензійний обсяг

 • 5.12010101 "Лікувальна справа" 40 осіб
 • 5.12010102 "Сестринська справа" 60 осіб
 • 5.12010105 "Акушерська справа" 30 осіб
 • 5.12010104 "Стоматологія" 30 осіб
 • 5.12010106 "Стоматологія ортопедична" 30 осіб
 • 6.120101 "Сестринська справа" 15 осіб

Напрямок 1202 "Фармація"

 • 5.12010102 "Фармація" 30 осіб

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014