Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Ніжинський медичний коледж (04631) 3-12-47, 2-45-16
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Леніна 18  (карта)
http://nmedcol.com.ua

Ніжинський медичний коледж

Ніжинський медичний коледж Чернігівської обласної ради - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Загальна інформація

На базі Ніжинського медичного коледжу здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за 3 спеціальностями:

 • 5.12010101 Лікувальна справа. Форма навчання – денна. Термін навчання 3 роки – на базі повної загальної середньої освіти, 4 роки - на основі базової загальної середньої освіти. Кваліфікація – фельдшер. Ліцензований обсяг прийому – 60 чоловік.
 • 5.12010102 Сестринська справа. Форма навчання – денна. Термін навчання 3 роки – на базі повної загальної середньої освіти, 4 роки - на основі базової загальної середньої освіти. Кваліфікація – медична сестра. Ліцензований обсяг прийому – 60 чоловік.
 • 5.12010105 Акушерська справа. Форма навчання – денна. Термін навчання 2 роки 5 місяців – на базі повної загальної середньої освіти. Кваліфікація – акушерка. Ліцензований обсяг прийому – 30 чоловік.

Усі спеціальності та коледж у цілому акредитовані за І рівнем (сертифікат серія РД-І, №267514 наказ МОН від 6.07. 2009 року).

У структурі коледж має три відділення:

 • Фельдшерське (об’єднує студентів спеціальностей Лікувальна справа і Медико-профілактична справа).
 • Медсестринське (об’єднує студентів спеціальностей Сестринська справа і Акушерська справа).
 • Відділення довузівської підготовки – яке здійснює підготовку громадян України до вступу у ВНЗ (ліцензія МОН України серія АВ, № 529242 від 11.03. 2010 року).

Медичний коледж надає освітню послугу з підвищення кваліфікації з лікувального масажу (ліцензія МОН України серія АВ, № 529613 від 10.06. 2010 року).

Матеріально-технічна база

Навчальний заклад має належну матеріально-технічну базу: 3 навчальних корпуси, 1 корпус – бібліотека.

Для проведення навчальних занять обладнано 10 лекційних аудиторій, 34 навчальні кабінети і лабораторії, 8 з яких знаходяться на базі пологового будинку міської і районної центральних лікарень. Кабінети і лабораторії оснащені необхідним обладнанням, інструментарієм, перев’язочним матеріалом, предметами догляду за хворими, фантомами, комп’ютерною технікою, маніпуляцій ними столиками, муляжами, хімічним посудом, сухо жаровими шафами.

У навчальному процесі використовуються 40 комп’ютерів є підключення до системи Інтернет у двох навчальних корпусах, створений окремо комп’ютерний клас. 3 мультимедійні проектори, 4 DVD-плеєри, 5 телевізорів, 5 сканерів, 4 копіювальні апарати. Відеофонд налічує 160 відеофільмів.

До послуг студентів є читальна зала, гімнастичний зал, буфет.

Бібліотека коледжу налічує 26680 примірників навчальної, довідкової і методичної літератури.

Забезпечення навчального процесу

Навчальний процес забезпечується досвідченими педагогічними працівниками. У коледжі до ведення навчальних занять залучаються досвідчені лікарі-практики, студенти мають можливість працювати з хворими під час практичних занять. Всього у коледжі викладає 70 викладачів, з яких 42 штатні. 42% викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, 10 – нагороджені Почесними грамотами МОЗ та МОН України.

У коледжі створено 7 циклових комісій, які забезпечують організацію навчально-виховного процесу.

Три з них предметні:

 • Соціально-гуманітарних дисциплін;
 • Фізичного виховання;
 • Науково-природничих дисциплін.

Чотири – випускові:

 • ЦК спеціальності Лікувальна справа,
 • ЦК спеціальності Сестринська справа,
 • ЦК спеціальності Медико-профілактична справа,
 • ЦК спеціальності Акушерська справа.

Випускові ЦК об’єднують викладачів професіями орієнтов. профілюючих дисциплін, які тісно співпрацюють зі студентами, забезпечують контроль за рівнем фахової підготовки.

У коледжі навчається 515 студентів на умовах обласного державного бюджету 118 на контрактній формі 397. 11 студентів мають статус дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 4 студенти – статус інвалідів.

Студенти широко залучаються до роботи у гуртках і студентських клубах.

У коледжі працюють 6 предметних гуртків і 5 студентських клубів: клуб "Сім’я", клуб "Життя", клуб "Лелека", клуб "Милосердя", клуб "Європейський клуб".

Студенти приймають участь у предметних олімпіадах, конкурсах, проведенні санітарно-освітньої роботи серед молоді і населення міста, вечорах відпочинку, студентських дискотеках, навчально-дослідницьких конференціях, екскурсіях.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014