Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Могилів-Подільський медичний коледж (04337) 6-52-94; 6-71-03
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного 6  (карта)
http://medcollege.mogpod.com

Могилів-Подільський медичний коледж

Могилів-Подільський медичний коледж один із найстаріших навчальних закладів на Поділлі, що сьогодні став важливою ланкою в системі охорони здоров’я Вінницької області

Загальна інформація

Розпочав свою діяльність в 1936 році як дворічна медична школа, яка проводила підготовку медичних сестер та акушерок.

А сьогодні нам уже 70! За період свого існування медичний коледж підготував майже 10 тисяч фахівців для закладів охорони здоров’я країни. Випускники коледжу успішно працюють також за кордоном, де високо оцінюють рівень їх фахової підготовки.

Сьогодні Могилів-Подільський медичний коледж готує фахівців з таких спеціальностей:

  • лікувальна справа,
  • сестринська справа,
  • акушерська справа,
  • стоматологія.

В планах коледжу на наступний рік – відкриття ліцейного класу та курсів підвищення кваліфікації медичних сестер, а в перспективі планується підготовка бакалаврів зі спеціальності "сестринська справа".

Вагомий внесок в становлення і розвиток навчального закладу внесли директори: Павлик А. П., Миколюк В. В., Дабіжа С. І.

Під час директорства А. П. Павлика в 1954 р. медична школа була реорганізована в медичне училище. Силами студентів було збудовано спортивну залу, їдальню та бібліотеку. В 1966 році училищу було передано два приміщення, в яких розташований медичний коледж і сьогодні.

В 1977–1984 рр. директором училища був Миколюк В. В., теперішній головний лікар Могилів-Подільського МТМО. За цей період було повністю переобладнані навчальні кабінети, збудовано чотири нових аудиторії, значно розширилась навчально-методична база.

1984–1994рр. – директором був Дабіжа С. І. Його діяльність – новий виток у розвитку та розширенні матеріально-технічної бази училища. Головне досягнення цього періоду – побудова нового сучасного гуртожитку на 220 місць з новою бібліотекою, читальною залою, тренажерною залою та спортивним майданчиком.

13 років наш колектив очолює директор В. М. Кордон – відмінник освіти України, викладач вищої категорії. За останні 10 років училище неодноразово успішно проходило атестацію та акредитацію, стало сучасним вищим навчальним закладом І рівня акредитації, а з 2005 року набуло статус коледжу.

Відкрито дві нові спеціальності:

  • стоматологія,
  • акушерська справа.

Багато уваги приділяється забезпеченню навчального процесу комп’ютерами. В коледжі працює 5 комп’ютерних класів, створено 9 нових кабінетів доклінічної практики з клінічних дисциплін. Робота студентів під час занять забезпечена найновітнішими стоматологічними матеріалами, медичним обладнанням, технічними засобами навчання, наочними посібниками.

Володимир Михайлович вміє оточити себе людьми-творцями, уміє підібрати і виховувати для спільної роботи однодумців, є видатним майстром педагогічного колективу, дирижером налаштованого оркестру, де кожен блискуче виконує свою партію.

Про гарну професійну підготовку дбають 46 штатних викладачів та 29 сумісників. В коледжі працюють 23 викладачі вищої категорії (з них 9 викладачів – методистів та 8 старших викладачів), 6 викладачів І категорії, 10 – ІІ категорії. Серед них 14 відмінників освіти.

Чи може навчити любові той, хто сам працює з примусу, аніж з натхнення? Так прийшло розуміння: без власної душі, вкладеної в кожного, не можна досягти майстерності.

У нинішньому світі технократичному, віртуальному, прагматичному і досить жорстокому, студентам не вистачає емоційного спілкування, довір’я, підтримки і... дитинства. Далеко від близьких вони зіткнулися з нелегкою працею – навчанням.

Ось тут Володимир Михайлович не забуває відоме з античних часів висловлювання про те, що розум дитини – не посудина, яку треба наповнити знаннями, а світильник, що його слід запалити.

І саме з цього починається справжня педагогіка – коли хвилюєшся за студентів, як за своїх дітей. Володимир Михайлович в пошуку відповідей на нелегкі питання: як викладацьке "треба "перетворити на студентське "хочу "? Як виховувати такий рівень совісті, такого медичного спеціаліста, щоб жив він з людьми і для людей, а не сам для себе? Як знайти той єдиний шлях, який веде до душі кожного студента і допоможе розкрити його найкращі моральні риси?

Педколектив, очолюваний Кордоном В. М., шукає відповіді на ці питання у своїй щоденній праці на заняттях і в позааудиторний час. Треба сказати, що результати пошуку досить успішні.

Під керівництвом директора Кордона В. М. колектив з року в рік досягає гарних успіхів в роботі: на високому рівні поставлена науково – методична, виховна, спортивно – масова робота.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014