Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Львівський техніко-економічний коледж НУ ЛП (032) 275-01-12, 251-04-97
м. Львів, вул. Пасічна, 87  (карта)
http://www.ltek.info

інформація підтверджена

Львівський техніко-економічний коледж НУ ЛП

Львівський техніко-економічний коледж започаткував свою історію з Львівського технікуму комунального будівництва, який був створений майже 70 років тому. У 2006 р. Львівський державний техніко-економічний коледж увійшов як структурний підрозділ до складу НУ "Львівська політехніка"

Перелік спеціальностей

У Львівському техніко-економічному коледжі НУ ЛП готують за такими спеціальностями:

  • 5.050111 - "Бухгалтерський облік" (денне, заочне відділення) - 1 рік 10 міс., 2 роки 10 міс.;
  • 5.050107 - "Економіка підприємства" (денне, заочне відділення) - 1 рік 10 міс., 2 роки 10 міс.;
  • 5.060100 - "Правознавство" (денне, заочне відділення) - 3 роки;
  • 5.092110 - "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" (денне, заочне відділення) -3 роки 6 міс., 2 роки 6 міс.;
  • 5.092123 - "Обслуговування устаткування та систем газопостачання" (денне, заочне відділення) - 3 роки 6 міс., 2 роки 6 міс.;
  • 5.092124 -"Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції" (денне, заочне відділення) - 3 роки 6 міс., 2 роки 6 міс.;
  • 5.092125 -"Обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання" (денне відділення) - 3 роки 6 міс., 2 роки 6 міс.;
  • 6.050100 - "Облік і аудит" (бакалаврат) (денне, заочне відділення) - 4 роки;
  • 6.050100 - "Економіка підприємства" (бакалаврат) (денне, заочне відділення) - 4 роки.

Бакалавр з "Економіки підприємства" — це фахівець з високим потенціалом фундаментальної освіти, підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності у сфері економіки державного (муніципального) сектора, виробництва, послуг, в управлінні та науково-дослідних установах відповідно до одержаного фаху.

Бакалавр з "Обліку та аудиту" має високий потенціал фундаментальної освіти, підготовлений для організаційно-управлінської, обліково-аналітичної та дослідницької діяльності у сфері економіки на виробництві, послуг, в управлінні та науково-дослідних установах відповідно до одержаного фаху.

Молодший спеціаліст з "Економіка підприємства" — фахівець із професійним рівнем освіти, підготовлений для планово-управлінської, фінансової діяльності на первинних посадах економіста у державних (муніципальних) сферах економіки і органах державної влади, інших сферах економіки (виробництва, будівництва, надання послуг тощо).

Молодший спеціаліст із "Бухгалтерського обліку" має кваліфікацію "бухгалтер" і призначений для обліково-аналітичної та ревізійної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора.

Молодший спеціаліст-юрист зі спеціальності "Правознавство" призначений для роботи в муніципальних органах управління, юстиції, судах, нотаріаті, в органах державної влади і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст із "Будівництва та експлуатації будівель і споруд" призначається для роботи у будівельних організаціях і підрозділах різних галузей народного господарства, експлуатації житлових, цивільних та промислових будівель і споруд, у проектних та конструкторських організаціях на посадах майстра, виконавця робіт, техніка.

Молодший спеціаліст зі спеціальності "Обслуговування устаткування і систем газопостачання" готується до професійної діяльності у сфері проектування, експлуатації обладнання і систем газопостачання, будівництва та монтажу систем газопостачання на первинних посадах майстра, диспетчера, техніка газового господарства, майстра газової дільниці, територіально-виробничих і навчально-виробничих об’єднань, організаціях житлово-комунального господарства, для роботи в підрозділах і газових службах промислових підприємств агропромислового комплексу.

Молодший спеціаліст зі спеціальності "Монтаж і технічне обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції" має змогу працювати у сфері проектування, монтажу і експлуатації внутрішніх санітарно-технічних систем і обладнання; в проектних організаціях, на первинних посадах старшого майстра, виконавця робіт, начальника виробничо-технічного об’єднання, техніка-сантехніка, інженера, майстра ЖЕУ, ЖЕК.

Молодший спеціаліст з "Обслуговування устаткування і систем теплопостачання" призначається для діяльності в експлуатаційних і промислових підприємствах різних форм власності з виробництва, транспортування, використання теплової енергії, з монтажу, налагодження та експлуатації котелень, житлових мереж, систем теплопостачання, опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціювання. Спеціаліст використовується на посадах майстра, виконавця робіт, диспетчера комп’ютеризованих центрів, а також для роботи в проектних і конструкторських організаціях.

Випускники коледжу мають практичні навики роботи з використанням інформаційних систем.

На заочному відділенні здійснюється підготовка бакалаврів та молодших спеціалістів за всіма ліцензованими спеціальностями. Крім того, на заочному відділенні проводиться перепідготовка фахівців за спеціальністю "Обслуговування устаткування і систем газопостачання" (термін навчання — 9 місяців). Коледж має ліцензію на перепідготовку спеціалістів "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" та "Монтаж внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції". Також тут підвищують кваліфікацію фахівці за базовими ліцензованими напрямами.

Випускники коледжу з усіх спеціальностей можуть продовжити навчання в НУ "Львівська політехніка", щоб здобути вищу освіту за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр із скороченим терміном навчання.

Навчально-матеріальна база

Навчально-матеріальна база коледжу повністю відповідає вимогам навчальних планів і програм. Для повноцінного забезпечення навчального процесу тут створено 14 лабораторій,7 комп’ютерних класів на 120 робочих місця, 43 кабінети та 5 навчально-виробничих майстерень. Світлі, просторі навчальні кабінети, лабораторії, майстерні забезпечені для навчального процесу необхідним сучасним обладнанням, приладами та інструментами.

Кабінети відповідають санітарно-гігієнічним вимогам і мають належний естетичний вигляд. У навчальному процесі постійно використовуються макети та моделі, які виготовляють самі студенти на заняттях гуртків технічної творчості або на підприємствах.

У лабораторіях і кабінетах наявні описи лабораторних та практичних робіт, технологічні карти, довідкова й методична література, технічні засоби навчання, наочні посібники та стенди. Постійно проводиться робота з оновлення й поповнення матеріально-технічної бази.

Рівень комп’ютерного оснащення навчального процесу відмінний. Нині активно використовується в навчально-виховному процесі понад 180 одиниць комп’ютерної техніки. Усі комп’ютери з’єднані локальною мережею. Сервер коледжу забезпечує роботу як в аудиторіях так і з будь-якого комп’ютера в мережі інтернет. Студенти мають можливість безкоштовного доступу до системи інформаційної ситеми коледжу з Internet.

У коледжі діє комп’ютерризована бібліотека з читальним залом. Це культурно-освітній, пізнавальний, комп’ютерно-інформаційний центр, який у своїй роботі керується принципами пріоритету інтересів читачів з урахуванням їхсучасних вікових та індивідуальних особливостей.

Загальнодоступність інформації, різноманітність форм бібліотечної роботи: це і забезпечення навчального процесу комп’ютерними засобами, підручниками та додатковою літературою, і сприяння розвитку рідної мови, і збагачення читачів знаннями історії рідного краю, його екології, економіки.

Читальний зал має 90 індивідуальних місць, накопичує передплатні видання, довідники, енциклопедії та посібники, комп’ютерні підручники та художню літературу.

Фонд бібліотеки становить 72 тисячі примірників, більша частина з яких — підручники та допоміжна література; третину фонду становить художня література. За останні два роки одержано понад 1200 одиниць книг, це посібники та підручники для студентів усіх спеціальностей. Усі надходження видані державною мовою. Комп’ютерний фонд - понад 1500 одиниць.

Працівники бібліотеки не тільки обслуговують читачів, але й перебувають у постійному пошуку нових форм популяризації літератури, виховання читацької культури студентської молоді, вироблення умінь орієнтуватись у зростаючому потоці інформації.

Крім навчальних приміщень, у корпусі коледжу розміщені затишний актовий зал, їдальня на 300 місць, спортивний та тренажерний зали, спортивні майданчики, басейн. Велику увагу приділяють у коледжі фізичному вихованню студентів, адже фізкультура і спорт сприяють утвердженню здорового способу життя, розвитку фізичного виховання і спорту.

Щорічно проводяться традиційні легкоатлетичні змагання та "Дні здоров’я", "Козацькі забави", спортивні походи клубу "Чугайстер". Діють спортивні секції з волейболу, баскетболу та футболу. Проводяться заняття із шашок та шахів, що сприяє розвитку логічного мислення.

Отже, коледж має славне минуле, успішне сьогодення та сподівається на успішне майбутнє.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.09.2012

Рейтинг
5
Рейтинг: 5 з 5 на основі 1 оцінок.

Відгуки про Львівський техніко-економічний коледж НУ ЛП

Сергій
Найкраща спеціальність - "Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції (цивільна інженерія)". Умови вступу на сайті коледжу www.ltek.info