Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж ОДАТРтаЯ (048) 726-68-92
м. Одеса, вул. Ковальська 15  (карта)
http://kachestvo.od.ua/?Koledg

Коледж ОДАТРтаЯ

Коледж вищого навчального закладу "Одеської державної академії технічного регулювання та якості"

Загальна інформація

Коледж академії готує молодших спеціалістів з метрології, стандартизації, оцінки відповідності та управління якістю для професійної діяльності на підприємствах, установах і організаціях, для експлуатації та обслуговування засобів вимірювальної техніки, а також контролю за дотриманням нормативних актів і нормативної документації з питань забезпечення метрології, стандартизації та сертифікації.

Крім того, коледж готує техніків-електромеханіків для забезпечення якості обслуговування та ремонту систем електропостачання, автоматики, мікропроцесорної техніки, контрольно-вимірювальних пристроїв з діагностики автомобілів та тракторів, а також спеціалістів для обслуговування та ремонту електропобутової техніки. Випускники коледжу працюють в системі Держспоживстандарту України, науково-дослідних інститутах, очолюють служби метрології і стандартизації промислових підприємств України та інших країн СНД.

Велика увага приділяється формуванню і розвитку у студентів коледжу наукових знань та вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ та процесів, що відбуваються у природі, техніці, галузях народного господарства. З цією метою на спеціальностях створені наукові гуртки, студенти представляють свої творчі роботи на щорічних студентських конференціях за актуальними в сфері обраної спеціальності темами. Студенти коледжу приймають участь в обласних олімпіадах з різних дисциплін, де неодноразово займали призові місця.

Забезпечення навчального процесу

Колектив викладачів коледжу складається з висококваліфікованих спеціалістів з великим педагогічним та інженерним досвідом. Це колектив однодумців, спроможній створювати належні умови для здійснення навчально-виховного процесу та виконувати головне призначення навчального закладу – підготовку кваліфікованих спеціалістів, формування сучасної управлінської еліти та виховання молоді.

Матеріально-технічна база

Лабораторні та практичні заняття проводяться в лабораторіях, які обладнані сучасними вимірювальними установками, діючими стендами та необхідним технічним устаткуванням. Отримані теоретичні знання студенти закріплюють під час проходження навчальних та виробничих практик. Навчальні практики проводяться в лабораторіях і майстернях коледжу, виробничі – на базі сучасних підприємств та організацій міста.

В коледжі приділяється велика увага організації дозвілля та побуту студентів. В навчальному закладі є спортивна зала, актова зала, бібліотека, буфет, медичний пункт. Студенти коледжу готують концерти до різних свят, щорічно приймають участь в Обласних оглядах-конкурсах художньої самодіяльності, в яких займали призові місця.

Студенти, які не проживають в Одесі, мешкають в великому гуртожитку, якій розташований в живописному центрі міста.

Випускники коледжу отримують хороший фах і солідну професійну підготовку. Отримані знання відкривають шлях для продовження навчання в академії та в інших вищих навчальних закладах для отримання кваліфікації "Бакалавр", "Спеціаліст" та наукового ступеню – "Магістр".

Форми навчання: денна та заочна; за державним замовленням і на контрактній основі; на базі базової загальної середньої освіти (9 класів), повної загальної середньої освіти (11 класів) та після закінчення професійно-технічних училищ споріднених спеціальностей.

Після закінчення коледжу студенти, що навчались на базі базової загальної середньої освіти (9 класів), отримують атестат про повну загальну середню освіту та диплом молодшого спеціаліста.

Спеціальності

Підготовка молодших спеціалістів ведеться за такими спеціальностями:

Радіотехнічні вимірювання

Кваліфікація – технік з метрології.

За цією кваліфікацією фахівець зможе забезпечити якість роботи радіотехнічних приладів, телевізійної техніки, радіолокаційних приладів, оптико-електронних приладів, біофізичних медичних приладів діагностики, засобів мобільного зв’язку та апаратури мережі Інтернет.

Електротеплотехнічні вимірювання

Кваліфікація – технік з метрології.

За цією кваліфікацією фахівець зможе забезпечити якість роботи електричних приладів, електро-, тепло-, газових та водяних лічильників, термометрів та пірометрів, витратомірів для нафтопродуктів та інших речовин.

Механічні вимірювання

Кваліфікація – технік з метрології.

За цією кваліфікацією фахівець зможе забезпечити якість роботи приладів для вимірювання геометричних величин, всіх типів ваг та гир, витрат та дозування маси, таксометрів та касових апаратів, параметрів шуму, швидкості, густини та твердості речовини; проводити експертизу якості товарів та послуг а також сертифікаційні випробування продукції.

Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Кваліфікація – технік-електромеханік.

За цією кваліфікацією фахівець зможе забезпечити якість обслуговування та ремонту систем електропостачання, автоматики, мікропроцесорної техніки, контрольно-вимірювальних пристроїв, а також оволодіти навичками з діагностики автомобілів та тракторів як вітчизняного так і зарубіжного виробництва.

Обслуговування і ремонт електропобутової техніки

Кваліфікація – технік-електромеханік.

За цією кваліфікацією фахівець зможе забезпечити якість обслуговування та ремонту електропобутової техніки: холодильників, пральних машин, пилососів, компресорів, електродвигунів, трансформаторів, електронагрівальних приладів як вітчизняного так і зарубіжного виробництва.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014