Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Економіко-правовий коледж ВФЕУ (0432) 53-47-27
м. Вінниця, вул. Пирогова 71-а  (карта)
http://www.vfeu.org.ua

Економіко-правовий коледж ВФЕУ

Економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального закладу "Вінницький фінансово-економічний університет" - вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації

Створення коледжу

З метою поєднання загальної середньої та професійної освіти, забезпечення варіативності та гнучкості освітньо-професійних програм з урахуванням змін на ринку праці та попиту на нові професії, у 2007 році на базі Вінницького фінансово-економічного університету був створений Економіко-правовий коледж.

Економіко-правовий коледж - є невідокремленим структурним підрозділом Вінницького фінансово-економічного університету, який провадить освітню діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст" та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення; дає поглиблену економіко-правову орієнтацію спеціально відібраній обдарованій молоді.

Забезпечення навчального процесу

Структурним навчально-методичним підрозділом коледжу, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін є циклова комісія.

Навчально-виховний процес в коледжі забезпечують сім циклових комісій:

 • випускова циклова комісія з юридичних дисциплін;
 • випускова циклова комісія зі спеціальності "Організація виробництва";
 • випускова циклова комісія зі спеціальності "Фінанси і кредит";
 • випускова циклова комісія зі спеціальності "Інформаційна діяльність підприємства";
 • циклова комісія з гуманітарних дисциплін;
 • циклова комісія з природничо-математичних дисциплін;
 • циклова комісія з соціально-економічних дисциплін.

У їх штаті 64 викладачі, з них мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" – 10 осіб, педагогічне звання "викладач-методист" - 2 особи, педагогічне звання "вчитель-методист" - 2 особи, кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії" - 11 осіб, кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ категорії" – 13 осіб, кваліфікаційну категорію "спеціаліст" - 28 осіб.

Викладацький склад докладає зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Постійно вдосконалюється методика викладання предметів, посилюється індивідуалізація, диференціація та впровадження інноваційних форм навчання.

Викладацький склад постійно працює над формуванням в студентів уміння аналізувати матеріал, робити висновки й узагальнення; успішно застосовується диференційований підхід до навчання, впроваджуються інтерактивні форми навчання, що особливо активізує діяльність студентів. На етапі закріплення нових знань педагоги використовують навчальні завдання різного рівня складності: репродуктивні, продуктивні, проблемні. В цілому, організація навчального процесу в Коледжі спрямована на задоволення потреб студентів у пізнавальній діяльності, спілкуванні, самоутвердженні.

Навчальний процес в Економіко-правовому коледжі здійснюється у таких формах:

 • навчальні заняття,
 • виконання індивідуальних завдань,
 • самостійна робота студентів,
 • практична підготовка,
 • контрольні заходи.

В Коледжі організована кабінетна система навчання з використанням кабінетів університету. Відповідно до робочого навчального плану з метою активізації навчально-виховного процесу укомплектовані навчальні кабінети з української мови та літератури, основ економіки, математики, інформатики, англійської мови, кабінет історії та права та кабінет захисту Вітчизни і медико-санітарної підготовки. Предметні кабінети укомплектовані необхідним навчально-методичним матеріалом, різними видами наочності та демонстрації. Широко застосовується використання ТЗН та комп’ютерної техніки в процесі навчання.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014