Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Індустріальний коледж ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" (0569) 53-26-55
Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Медична 10  (карта)
https://ikcollege.wixsite.com/ikkm

інформація підтверджена

Індустріальний коледж ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

Індустріальний коледж державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" готує бакалаврів та молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

 

Освітній рівень підготовки - перший (бакалаврський) рівень

Ступінь, що присуджують - бакалавр

Форма та термін навчання: денна – 4 роки; заочна – 5 років. (на базі диплома молодшого спеціаліста: денна – 3 роки; заочна – 4 роки). 

Для випускників шкіл бази 11 класів – вступ за результатами ЗНО. 

Для випускників коледжів та технікумів – вступ за результатами фахових іспитів.

«Освітні, педагогічні науки» (Педагогіка професійної освіти в галузі машинобудування)

 Кваліфікація: Бакалавр педагогіки професійної освіти

Можлива професійна діяльність випускника: викладач загально-професійних та професійно-практичних дисциплін в професійних (професійно-технічних) закладах освіти та закладах передвищої освіти згідно спеціалізації; викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах згідно спеціалізації; майстер виробничого навчання; керівник виробничої практики; завідувач навчальною лабораторією; викладач технологій.

«Професійна освіта. Охорона праці»

 Кваліфікація: фахівець з охорони праці, викладач практичного навчання в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Можлива професійна діяльність випускника: інспектор з охорони праці; фахівець з питань охорони праці державних структур, фонду соціального страхування; фахівець служби охорони праці підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування; фахівець навчальних центрів та закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України; викладач практичного навчання.

Середня освіта» (Українська мова та література)

Кваліфікація: Бакалавр з української мови та літератури

Можлива професійна діяльність випускника: викладач української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах, професійних (професійно-технічних) закладах освіти та закладах передвищої освіти; діяльність у державних установах, підприємницькій, науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, мистецьких і культурних центрах тощо.

«Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)

Кваліфікація: Бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Можлива професійна діяльність випускника: диспетчера служби перевезень, з міжнародних перевезень, зі збору навігаційної інформації; інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; технік з планування та стандартизації; фахівець з технічної експертизи; хронометражист; інженер-інспектор з контролю за використанням палива; інженер з безпеки руху; інспектор з експлуатаційних, виробничо- технічних та організаційних питань; ревізор автомобільного транспорту, вагового господарства та з безпеки руху; інструктор виробничого навчання робітників масових професій.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

Економіка підприємства

Кваліфікація – економіст.

Термін навчання (денне відділення) на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) 1 рік 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) 2 роки 10 місяців.

Заочна форма навчання – 2 роки 5 міс.

З 1999 року в коледжі проводиться підготовка молодших спеціалістів з напряму підготовки "Економіка підприємства" для різних сфер сучасної економіки. Це престижна економічна спеціальність, яка має найвищий попит на ринку праці нашої країни.

Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

Кваліфікація – технік-механік

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) 2 роки 5 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) 3 роки 5 місяців.

Заочна форма навчання – 2 роки 5 міс.

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Кваліфікація – технік-автомеханік

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) 2 роки 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) 3 роки 10 місяців.

Заочна форма навчання – 2 роки 10 міс.

Автомобільний транспорт посідає провідне положення в забезпеченні постійно зростаючих потреб в перевезенні пасажирів та вантажів. Збільшення парку вантажних та легкових автомобілів значно попереджує зріст виробничо-технічної бази, яка не повністю забезпечує потреби в послугах з технічного обслуговування та ремонту.

Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Кваліфікація – технік-технолог.

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) 2 роки 5 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) 3 роки 5 місяців.

Заочна форма навчання – 2 роки 10 міс.

Фахівець, який професійно володіє технологією виробництва не тільки в’яжучих матеріалів, але і технологією виробництва керамічних матеріалів і виробів, а також скловиробів, має можливість працювати технологом, лаборантом хімічного аналізу, контролером ОТК, майстром виробництва, машиністом основного обладнання на заводах скловиробів, будівельних матеріалів і керамічних заводах.

Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Кваліфікація – технік-електромеханік.

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) 2 роки 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) 3 роки 10 місяців.

Сфера діяльності випускників: на промислових підприємствах в автотранспортних цехах та на СТО, в проектних відділах, автотранспортних та автомобілебудівних заводах, а також науково-дослідних інститутах відповідної галузі промисловості, в сільському господарстві.

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Кваліфікація – технік-електрик.

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) 2 роки 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) 3 роки 10 місяців.

Сфера діяльності випускників: в цехах основного виробництва, лабораторіях та проектних відділах, електричних підстанціях та інших підрозділах промислових підприємств, а також науково-дослідних інститутах відповідної галузі промисловості, в сільському господарстві, в житлово-комунальних підприємствах.

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

Кваліфікація – технік-електромеханік.

Термін навчання на базі:

 • повної загальної середньої освіти (11 класів) 2 роки 10 місяців;
 • базової загальної середньої освіти (9 класів) 3 роки 10 місяців.

Сфера діяльності випускників: на промислових підприємствах  в цехах і лабораторіях контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, електронно-обчислювальних центрах.

Індустріальний коледж ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" проводить підготовку за такими напрямами:

 • Освіта

  • Науки про освіту
  • Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)
  • Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • Транспорт

  • Автомобільний транспорт
 • Соціальні та поведінкові науки

  • Економіка
 • Механічна інженерія

  • Галузеве машинобудування
 • Електрична інженерія

  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Хімічна та біоінженерія

  • Хімічні технології та інженерія
 • Автоматизація та приладобудування

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 30.01.2019