Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Рівненський коледж економіки та бізнесу (0362) 28-65-83, 28-77-10
м. Рівне, вул. Київська 53  (карта)
http://rkeb.rv.ua

Рівненський коледж економіки та бізнесу

Державний вищий навчальний заклад "Рівненський коледж економіки та бізнесу" - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Історія Рівненського коледжу економіки та бізнесу

Історія Рівненського коледжу економіки та бізнесу починається від часу створення школи торгово-кулінарного учнівства, яку відкрито у вересні 1945 року.

Відповідно до Постанови Ради міністрів УРСР №204 від 23 лютого 1962 року "Про заходи по поліпшенню підготовки кадрів для торгівлі та громадського харчування", наказом № 298 Міністерства торгівлі УРСР від 28 липня 1966 року на базі школи торгово-кулінарного учнівства було організовано коледж радянської торгівлі у м. Рівне з денною та заочною формою навчання для підготовки фахівців за спеціальностями:

  • 1016 "Технологія готування їжі"
  • 1718 "Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами"
  • 1719 "Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами"

У 1991 р. перейменований в Рівненський комерційний коледж (Наказ Міністерства торгівлі УРСР № 91 від 19.09. 1991 р.), а в 1993року переданий у підпорядкування Міністерства освіти України за актом від 1.03. 93 р. на основі Постанови Кабінету Міністрів України №719 від 26.12. 1992р. З 18.04. 1997р. – Рівненський державний комерційний коледж. У 2001році перейменований на Рівненський державний коледж економіки та підприємництва (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.01. 2001р.).

З жовтня 2008р. перейменований на Рівненський коледж економіки та бізнесу.

Напрямки освітньої діяльності

Сьогодні у коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за 6-ма спеціальностями, що ліцензовані та акредитовані за І освітньо-кваліфікаційним рівнем. Загальний ліцензований обсяг в коледжі становить 445 осіб.

Рівненський коледж економіки та бізнесу здійснює підготовку фахівців на базі основної середньої і повної загальної освіти денної і заочної форми навчання та екстернату за рахунок коштів державного бюджету та коштів юридичних і фізичних осіб.

У коледжі розроблено концепцію діяльності навчального закладу згідно Закону України "Про освіту" та програми "Освіта - XXI століття", вся діяльність здійснюється у відповідності з Конституцією України, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", іншими законодавчими актами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Основними напрямками та завданнями коледжу є:

  • здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, методичну діяльність;
  • забезпечення умов для оволодіння системою знань, формування соціальної зрілості, творчої особистості, виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління, підготовленого до трудової діяльності, відданого своєму народу і Державі;
  • підготовка молодших спеціалістів за державним замовленням і угодами з підприємствами, організаціями, установами і фізичними особами, здатних працювати в умовах ринкових відносин;
  • вивчення кон'юнктури ринку праці з метою своєчасного реагування, забезпечення конкурентоспроможності фахівців;
  • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
  • надання платних освітніх послуг;
  • виробничо-комерційна діяльність.

Забезпечення навчального процесу

Педагогічний склад коледжу повністю укомплектовано. Всі викладачі забезпечують викладання предметів у відповідності зі своєю кваліфікацією і спеціальністю.

Підготовку молодших спеціалістів з "Товарознавства та комерційної діяльності" забезпечують 9 циклових комісій: природознавчих та фізико-математичних дисциплін; гуманітарних та суспільно-економічних; обліково-економічних; фінансів і банківської справи; товарознавчих та комерційних; технологічних; інформатики та комп'ютерної техніки, організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах, практичної підготовки.

Загальна чисельність педагогічних працівників коледжу на 01.10. 2005р. становить 79 чол.: викладачі вищої категорії - 28, І категорії - 15, ІІ категорії - 13, спеціаліст - 23; серед них: 1 кандидат педагогічних наук, 1 аспірант, 5 здобувачі; а також 1 заслужений вчитель України – Антоневич А. В.; 4 викладачі-методисти: Кирилюк М. Г., Опанасик А. В., Погодіна А. В., Антоневич Ю. А.; 4 старші викладачі: Зищук І. В., Бутакова Н. О.,, Самсон Л. С.; 11 відмінників освіти: Романчук В. П., ГусевикС. О., Опанасик А. В., Альошка Г. М., Кирилюк М. Г., Свіріліна В. В., Зищук І. В., Крижов В. В., Базюк Т. М., Лук’янова К. В., Антоневич Ю. А. Усім майстрам виробничого навчання присвоєна І категорія.

За віком викладацький склад характеризується такими показниками: до 25 років – 8 осіб (10,1%), 25-35 років – 21 особа (26,5%), 36-45 років – 18 осіб (22,7%), 46-55 років – 14 осіб (17,7%), більше 55 років – 18 осіб (22,7%). На момент проведення експертизи навчальний процес за спеціальністю 5.050301 "Товарознавство та комерційна діяльність" забезпечує 28 викладачів, які працюють на постійній основі.

Частка педагогічних працівників вищої категорії становить 47,7% від кількості лекційних годин навчального плану, а це вище нормативу на 22,7%. Для викладання окремих розділів та тем спеціальних дисциплін запрошуються практичні працівники та керівники торговельних, торговельно-комерційних, збуто-гуртових підприємств м. Рівного.

Фахову підготовку спеціалістів забезпечують 7 викладачів і 2 майстри виробничого навчання. Середнє педагогічне навантаження становить 940 годин. 13 викладачів пенсійного віку мають навантаження в межах ставки. Середній вік викладацького складу становить 44 років і за останніх 3 роки зменшився на 2,8 роки.

Підвищення кваліфікації викладачів або ж стажування відбувається згідно з планом. Підвищення кваліфікації викладачів, адміністративно-педагогічних працівників здійснюється шляхом навчання на короткострокових курсах, навчання на ФПК в Рівненському обласному інституті підвищення педагогічної освіти, Інституті післядипломної освіти Українського державного університету водного господарства і природокористування, участі у роботі навчально-практичних семінарів, конференцій, шляхом стажування та самоосвіти. У коледжі працює школа педагогічної майстерності викладача-початківця.

Якісний склад викладачів, їх ділова та професійна майстерність повністю забезпечують підготовку фахівців за даною спеціальністю.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014