Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж (04337) 6-41-90
Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса 58  (карта)
http://mpmek.at.ua

Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж

Державний вищий навчальний заклад "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" - вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації

Історія

Історія Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу (раніше - Могилів-Подільський монтажний технікум) починається з 10 березня 1969 року — з часу підписання наказу Міністром монтажних і спеціальних будівельних робіт Української РСР № 78.

Доцільність створення навчального закладу обумовлювалась потребою у підготовці кваліфікованих кадрів для підприємств і організацій колишнього Мінмонтажспецбуду УРСР. Нині коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Загальна інформація

Сьогодні Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж — це провідний технічний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, що здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" з 6 спеціальностей 4 напрямків підготовки:

1. "Економіка і підприємництво"

 • "Бухгалтерський облік"
 • "Фінанси"

2. "Електротехніка"

 • "Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

3. "Будівництво"

 • "Будівництво та експлуатація будівель та споруд"
 • "Монтаж промислового устаткування"

4. "Комп’ютерна інженерія"

 • "Обслуговування комп’ютерних систем та мереж".

Навчання в коледжі здійснюється в денній і заочній формі за держзамовленням і на контрактній основі.

Освітньо-виховна робота в коледжі виконується відповідно до затверджених Статуту, паспорта, концепції розвитку, ліцензії на здійснення освітньої діяльності.

На базі коледжу відкрито підготовче відділення, що допомагає абітурієнтам підготуватись до вступних іспитів.

Навчальний процес в коледжі організовують 4 відділення, 10 циклових комісій, з яких 6 є випускними.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж розвиває співпрацю з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, завдяки чому випускники мають можливість продовжувати навчання у:

 • Київському національному університеті будівництва і архітектури;
 • Національному університеті "Львівська політехніка";
 • Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича;
 • Вінницькому національному технічному університеті;
 • Київському інституті менеджменту та інформаційних технологій при
 • Вінницькому інституті міжрегіональної академії управління персоналом;
 • Полтавському університеті споживчої кооперації;
 • Харківському національному університеті будівництва та архітектури;
 • Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування.

Забезпечення навчального процесу

Викладацьку і виховну роботу здійснюють 68 викладачів, з них:

 • 12 - викладачі-методисти;
 • 11 - старші викладачі;
 • 26 - викладачі вищої категорії;
 • 23 – викладачі першої категорії.

Серед викладачів -11 відмінників освіти, нагороджених медалями за плідну працю, 3 магістри, 3 навчаються в аспірантурі.

В коледжі проводиться наукова, навчально-методична і виховна робота: наукові та психолого-методичні конференції, тижні циклових комісій, олімпіади, конкурси, тематичні вечори, народно-обрядові свята, дискотеки і спортивні змагання.

Традицією стало проведення конкурсу "Кращий за професією", та тематичних конкурсів з навчальних предметів.

Студенти-будівельники щорічно беруть участь у відновленні матеріально-технічної бази технікуму, поглиблюючи та закріплюючи свої теоретичні та практичні знання.

Організація та проведення практичної підготовки студентів спрямовані на досягнення професійного рівня, набуття робітничого фаху, що надає впевненості випускникам та сприяє їхній адаптації в ринковій сфері.

Працевлаштування випускників

В коледжі постійна увага приділяється працевлаштуванню випускників. З цією метою розширюється перелік підприємств України, з якими укладено угоди про працевлаштування.

Питанню працевлаштування молодших спеціалістів в коледжі приділяється постійна увага. Щорічно це питання розглядається і аналізується на засіданнях педради, і на основі аналізу узгоджується план дій щодо працевлаштування випускників коледжу на підприємствах міста, регіону, України. Розробляються та здійснюються заходи в плані забезпечення професійної орієнтації молоді, аналізується потреба підприємств регіону у фахівцях.

Особливо тісні та дружні стосунки навчального закладу склались з такими підприємствами, як ВАТ "БМУ - 3" концерну "Поділля" (м. Вінниця), будівельна компанія ТОВ "Вікос-Енерго" (м. Київ), ВАТ "ЕМ-412" (м. Київ), "ЕМ-420" (м. Житомир), ТОВ ВКФ "Символ" (м. Київ). Перелічені організації не тільки запрошують наших студентів для проходження практики та працевлаштовують їх, а й надають їм житло і беруть на себе матеріальні витрати з подальшого їхнього навчання.

Щорічно поширюється взаємодія коледжу з роботодавцями, відшуковуються нові форми партнерських зв’язків з підприємствами, що дає можливість забезпечити студентів місцями для проходження виробничої практики, працевлаштовувати випускників, одержувати матеріальну допомогу для облаштування навчальних та виробничих майстерень, кабінетів, лабораторій. Допомагає цьому тісна співпраця з районним центром зайнятості.

В коледжі щорічно працює комісія з персонального розподілу молодших спеціалістів, що закінчують навчальний заклад. Комісія враховує наявність робочих місць у відповідності з укладеними договорами та з врахуванням побажань випускників.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 20.03.2017