Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Городищенський коледж Уманського НУС (04734) 2-16-07
Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Травня 42  (карта)
http://gorkoledj.narod.ru

Городищенський коледж Уманського НУС

Відокремлений структурний підрозділ Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва

Історія

Навчальний заклад був заснований у жовтні 1891 року на базі Мошно-Городищенської школи1-го розряду, відкритої землевласницею Мошно-Городищенськиого маєтку Київської губернії Є. Балашовою за ініціативи і підтримки керуючого цим маєтком вченим - агрономом М. Ю. Філіпченкаом.

Школа перебувала у системі міністерства землеробства і ставила за мету готувати умілих практичних виконавців сільського господарства і окремих його галузей.

В травні 1904 року школа була реорганізована в нижче сільськогосподарське училище з трирічним курсом навчання, а в 1920 році було розширено діяльність учбового закладу і перейменовано в агропрофшколу. В 1928 році училище перейменовано в садоогородній технікум, а в серпні 1964 року сільськогосподарський технікум було реорганізовано в радгосп-технікум Мліївської дослідної станції ім. Л. П. Симиренка.

В 2006 році - навчальний заклад перейменувався в Городищенський коледж Уманського державного університету. На даний час коледж має хорошу сучасну матеріальну базу, яка дозволяє випускати висококваліфікованих спеціалістів. Аудиторні заняття проводять викладачі, які мають відповідні методичні матеріали, знання, досвід. Лабораторно-практичні заняття проходять в майстернях, автокласах, в відповідно оснащених лабораторіях та аудиторіях. Практичні навики студенти набувають в навчальній бухгалтерії коледжу, на колекційно-дослідному полі, на базі Мліївського інституту помології ім. Л. П. Симиренка, в Городищенському, Смілянському, Корсунському лісництвах, на переробному підприємстві "Верес" та в багатьох інших організаціях з якими укладються договори про проходження практики.

Головне завдання педагогічного колективу - це підготовити висококваліфікованих спеціалістів та порядних людей. Саме тому, навчаючись в Городищенському коледжі УДАУ, одному із найстаріших навчальних закладів, студентська молодь набуває не тільки знання і навики, а й досвіду в самостійному, дорослому житті, визначає свою життєву позицію, набуває навики і вміння працювати і виживати в сучасному вирії житті.

Загальна інформація

Взагалі на даний час підготовка фахівців у коледжі здійснюється за наступними спеціальностями:

 • 5.09010103"Виробництво і переробка продукції рослинництва"
 • 5.05170108"Зберігання, консервування та переробка плодів та овочів"
 • 5.03050901"Бухгалтерський облік"
 • 5.03050801"Фінанси і кредит"
 • 5.09010301"Лісове господарство

Коледж має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням ідентифікаційного коду та зі своїм найменуванням.

Кількість студентів, які здобувають освіту в коледжі - 762 особи, у тому числі 461 - за денною формою навчання.

Коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальності "Агрономія" на базі загальної середньої освіти. У процесі підготовки фахівців зазначеної спеціальності коледж здійснює освітню діяльність, пов'язану із наданням студентам повної загальної середньої освіти.

Свою діяльність коледж проводить відповідно до Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Концепції кадрового забезпечення агропромислового комплексу України на період до 2010 року, Концепції національного виховання, Державної національної програми "Освіта України ХХІ ст. ", інших нормативно-розпорядних документів у галузі освіти та власного положення.

Основні завдання коледж вбачає:

 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для задоволення потреб аграрного сектору економіки України;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
 • культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
 • надання освітніх платних послуг, не заборонених законодавством.

Головними завданнями коледжу є:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками, студентами;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
 • забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;
 • підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

На сьогодні коледж уклав угоди з Національним, Білоцерківським, Уманським державними аграрними університетами про координацію навчально-виховної діяльності, пов'язаною з реалізацією Закону України "Про освіту" і Указу Президента "Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні", що дає можливість вести спільну підготовку фахівців зі спеціальностей:

 • "Агрономія",
 • "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів",
 • "Лісове господарство",
 • "Бухгалтерський облік",
 • "Фінанси".

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014