Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж ДонДТУ (06442) 2-03-72, 21-30, 21-29, 21-28
Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Фрунзе 37  (карта)
http://www.dmmi.edu.ua

Коледж ДонДТУ

Коледж Донбаського державного технічного університету здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста (І рівень акредитації) за бюджетною та контрактною формами навчання зі здобуттям диплома молодшого спеціаліста державного зразка за спеціальністю "Правознавство"

Історія

Історія коледжу ДонДТУ починається з 1991 року, коли було прийняте рішення організувати міжгалузевий факультет підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів. Деканом був призначений Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої школи України та МАНЕБ, доктор геолого-мінералогічних наук, проф. Горовой А. Ф.

Пошуки шляхів виживання факультету в нових економічних умовах призвели до необхідності відкриття навчання за тими спеціальностями, які мали попит. Перевагу було віддано підготовці юристів. Так, з 1993 р. почалася підготовка за спеціальністю "Правознавство". Створення і функціонування юридичного факультету також було обумовлене потребою у молодших спеціалістах для органів юстиції, суду, внутрішніх справ, апарату органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичної та кадрової служб підприємств, закладів, організацій усіх форм власності й видів господарювання. Першими деканами юридичного факультету були професор Орленко В. І., потім Заслужений юрист України, ст. радник юстиції, проф., дійсний член МАНЕБ Якубович Б. К.

Структура

В період з 1996 по 2002 р. р. відбувалися деякі структурні перетворення, і на сьогодні коледж є підрозділом Донбаського державного технічного університету без права юридичної особи, має у своєму складі юридичне відділення та дві циклові комісії: правознавчих дисциплін, а також гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Починаючи з 2002 року коледж ДонДТУ очолює Ткаченко Людмила Володимирівна, яка має стаж безпосередньої педагогічної роботи більше 16 років, а біля керма юридичного відділення - Щирий Леонід Олексійович - Заслужений юрист України, член Союзу адвокатів України, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

На сьогодні педагогічний колектив поповнили нові кадри і він нараховує близько 40 викладачів, з яких більш, ніж 80% працюють на загальноуніверситетських кафедрах або є штатними викладачами коледжу.

Також до викладацької діяльності залучаються висококваліфіковані спеціалісти різноманітних організацій та установ, міської прокуратури, органів внутрішніх справ, суду, управління юстиції, податкової міліції. Проводиться значна робота по підвищенню кваліфікації педагогічного персоналу.

Вступ

Коледж Донбаського державного технічного університету здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста (І рівень акредитації) за бюджетною та контрактною формами навчання зі здобуттям диплома молодшого спеціаліста державного зразка за спеціальністю "Правознавство"

Спеціалізація – господарсько-правова діяльність.

Термін навчання – 3 роки (денна форма).

Молодший спеціаліст-юрист може працювати в органах юстиції, загальних і господарських судах, органах внутрішніх справ, апараті органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, юридичної і кадрової служби підприємств, установ, організацій всіх форм власності і видів господарювання на посадах:

 • консультанта нотаріальної контори;
 • помічника голови місцевого суду;
 • розпорядника суду;
 • юрисконсульта підприємства, установи, організації;
 • дізнавача органів внутрішніх справ;
 • інспектора загальних і інших відділів виконкомів;
 • секретаря-референта;
 • секретаря судового засідання;
 • секретаря виконкому;
 • секретаря судової колегії;
 • державного виконавця;
 • інспектора по кадрах;
 • фахівця 1 і 2 категорії господарського суду;
 • помічника нотаріуса;
 • інспектора за призначенням і виплаті пенсій;
 • інспектора по кадрах;
 • фахівця 1 і 2 категорії РАГС;
 • приватного детектива;
 • інспектора митної служби;
 • та на інших посадах, які заміщуються фахівцями з юридичною освітою.

Випускники можуть продовжувати навчання в інших вищих навчальних закладах по скороченій формі для здобуття диплома спеціаліста і магістра.

Подальше навчання та працевлаштування випускників коледжу

Якщо узагальнити кількість випускників, які навчалися в даному структурному підрозділі та отримали дипломи про освіту картина випуску матиме такий вигляд: з 1994 по 2002 рік – дипломи молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста після навчання на факультеті підвищення кваліфікації й перекваліфікації (післядипломна підготовка та перепідготовка) отримали 427 чол., курси підвищення кваліфікації, удосконалення та стажування працівників і фахівців різних галузей промисловості пройшли 536 чол. Випускники юридичного відділення та відділення підприємництва та комп’ютеризованих систем за період 1996-2011 рр. одержали більш ніж 2900 дипломів молодшого спеціаліста.

В 2003 р. укладено договір з Харківським Національним університетом внутрішніх справ на продовження навчання в цих вузах випускників коледжу. Налагоджуються творчо-навчальні зв'язки з Донецьким Національним державним університетом, Луганським університетом внутрішніх справ ім. Дідоренка, Донецьким університетом внутрішніх справ ім. Дідоренка.

Під час навчальної та виробничої практики, яка проходить в юридичних відділах крупних промислових підприємств, приватних підприємств, органах внутрішніх справ, суду, прокуратури, юстиції, відділі кримінально-виконавчої інспекції управління державного Департаменту України з питань виконання покарань, студенти отримують не тільки уявлення про спеціальність, але і конкретні навики роботи з різних професій.

По закінченні навчання багато з них залишаються працювати в місцях проходження практики. Подібна робота дала певні позитивні результати. Так, більш 90% секретарів суду, секретарів судових засідань мм. Алчевська, Брянки, Перевальська складають випускники коледжу. По області цей показник коливається від 30% до 50%, ще вищим – в Державній виконавчій службі, дещо меншим, але теж значним – у мм. Єнакієве, Сніжне, Дебальцеве і, в цілому, по Донецькій області. Є випускники, які вже отримали повну вищу освіту і працюють в органах СБУ, прокуратури, в місцевих судах, виконкомах, міліції, навчаються в магістратурі та аспірантурі. На адресу коледжу надходить чимало листів подяки, в основному, по лінії правоохоронних структур, за якісну підготовку випускників.

Навчання в Коледжі ДонДТУ – вирішальний крок до успішної кар'єри!

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014