Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Ялтинський торговельно-економічний коледж КНТЕУ (0654) 32-79-13, 32-38-09
АР Крим, м. Ялта, вул. Московська 51  (карта)
http://yatek.yalta.ua

Ялтинський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

Ялтинський торговельно-економічний коледж Київського національного торгово-економічного університету - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Щоранку в Ялтинському торгово-економічному коледжі дзвенить заливчастий дзвінок для трьохсот юнаків і дівчат, які вирішили присвятити себе служінню людям. Професій, пов'язаних зі служінням людям чимало: лікар, учитель, вихователь... А тут, з далекого 1964 року навчають важливим для нашого регіону професіями, що дозволяє смачно і якісно нагодувати людей, зі знанням, високою культурою обслужити і довести товар до кінцевого споживача. Тут освоюють тонкощі професії кухаря і продавця, офіціанта і комерсанта.

Наша 48-річна історія вмістила три етапи розвитку навчального закладу та три назви:

  • технікум радянської торгівлі,
  • комерційний технікум,
  • торгово-економічний коледж.

У зміні статусу і найменувань відбилася доля поколінь ялтинців. Тут починали шлях у професію бабусі сьогоднішніх студентів, їх не називали студентами - вони були учнями, це потім вже навчальні заклади нашого рівня віднесли до вищої школи і наші випускники стали мати неповну вищу освіту і можливість продовжувати його з 2-го курсу в інститутах, університетах.

Основним завданням коледжу є задоволення суспільних та індивідуальних потреб міста Ялти в отриманні випускниками загальноосвітніх шкіл вищої освіти з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст", а також подальшого їх навчання за ступеневою підготовці "бакалавр-спеціаліст-магістр" і здобуття повної вищої освіти в КНТЕУ та інших ВНЗ III-IY рівнів акредитації.

Місія коледжу - розвиток і використання професійних знань для формування творчої особистості, підвищення зацікавленості молоді в отриманні знань, самоосвіті та професійному зростанні, забезпечення професійними кадрами курортного Південнобережжя.

Ялтинський торговельно-економічний коледж КНТЕУ здійснює підготовку молодших спеціалістів на денному відділенні за спеціальностями:

  • "Товарознавство та комерційна діяльність",
  • "Комерційна діяльність";
  • на денному та заочному відділеннях - "Виробництво харчової продукції".

Забезпечення навчального процесу

Педагогічний колектив коледжу прагне сприяти розвитку особистості майбутніх фахівців таким чином, щоб після закінчення коледжу вони впевнено вписалися в соціум і були добре підготовлені до успішного розвитку своєї професійної кар'єри. Щоб підготувати творчо мислячого фахівця, здатного приймати рішення, педагоги працюють нестандартно.

За роки діяльності в коледжі сформувалася ціла плеяда викладачів-новаторів, які складають нині ядро колективу: Васильченко С. Г; Старовойтова С. Ф; Тригубова Н. Ф; Миронова О. М; Довга В. Г; Боцянская Л. В. тощо. Їх головна мета: навчити студентів здобувати знання. У коледжі постійно ведеться активна робота з модернізації навчально-виховного процесу, цьому сприяє невидима кропітка праця самовдосконалення педагогів.

Робота коледжу багатогранна. За період навчання в коледжі студенти здобувають необхідний рівень загальнокультурного та інтелектуального розвитку разом з професійними знаннями, вміннями, навичками. Основним завданням навчання колектив вважає практичну підготовку фахівця, формування готовності вести професійну підприємницьку діяльність.

Сьогодні здійснюється інтеграція коледжу із соціальними партнерами - ТС "Магістраль", ПП "Привал Надії", ТОВ "Суп-Хаус", ТОВ "Роксолана" тощо, на принципах взаємної вигоди, зближення цілей і завдань, обопільного розвитку соціального діалогу. У період практик проводиться науково-дослідна робота студентів, яка є частиною освітнього процесу і продовжується при виконанні курсового проекту та рефератів.

Педагогічний колектив надає реальну допомогу студентам в оволодінні знаннями, що виходять за межі навчальної програми загально-професійних та спеціальних дисциплін. Дослідницька робота завершується науково-практичними конференціями.

Одним із важливих завдань коледжу є виховання конкурентоспроможного фахівця:

  • професійної мобільності та самостійності;
  • компетентності та стійкої життєвої позиції;
  • високої моральної і духовної культури, працьовитості, прагнення до високої якості праці.

Цьому сприяють проведені в коледжі професійні конкурси, вечори зустрічі, тематичні класні години.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014