Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Білгород-Дністровський морський рибопромисловий коледж (Білгород-Дністровський морський рибопромисловий фаховий коледж, наказ МОН №87 від 27.01.2020) (04849) 2-89-52, (067) 957-71-61
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності, 12  (карта)
http://mrpt.at.ua

інформація підтверджена

Білгород-Дністровський морський рибопромисловий коледж (Білгород-Дністровський морський рибопромисловий фаховий коледж, наказ МОН №87 від 27.01.2020)

Білгород-Дністровський морський рибопромисловий коледж (Білгород-Дністровський морський рибопромисловий фаховий коледж, наказ МОН №87 від 27.01.2020), який розпочав свою діяльність в 1945 році є єдиним навчальним закладом І рівня акредитації підготовки молодших спеціалістів, а з 2020 закладом фахової передвищої освіти підготовки фахового молодшого бакалавра для рибної галузі України.

Загальна інформація

За більш ніж півстолітній період Білгород-Дністровський морський рибопромисловий коледж підготував більше 12 тис. спеціалістів, які працюють на суднах рибного флоту, рибообробних підприємствах, на державних посадах, в науково-дослідних інститутах.

Крім того підготовлено 284 випускників-спеціалістів для 27 країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Коледж готує фахівців за денною та заочною формами навчання і здійснює їх підготовку на базі повної та неповної середньої школи за спеціальностями:

 • 207  Водні біоресурси та аквакультура, освітня програма "Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури", кваліфікація - технік промислового рибальства;
 • 181  Харчові технології, освітня програма "Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів", кваліфікація - технік-технолог з переробки риби і морепродуктів;
 • 207  Водні біоресурси та аквакультура, освітня програма "Рибництво та аквакультура", кваліфікація - технік-рибовод;
 • 071 Облік і оподаткування, освітня програма "Бухгалтерський облік", кваліфікація - молодший спеціаліст бухгалтерського обліку; 
 •  072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма "Фінанси і кредит", кваліфікація - операціоніст з фінансів і кредиту. 

Основним напрямами діяльності коледжу є:

 • підготовка згідно з державним (регіональним) замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, а з 2020 року фахівців освітньо-професійного ступеню фахового молодшого бакалавра для задоволення потреб економіки України та флоту прибережних підприємств рибного господарства;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
 • освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;
 • організація і проведення раціоналізаторського та дослідницької роботи;
 • надання освітніх та інших послуг, не заборонених законодавством України;
 • здійснення зовнішніх зв’язків.

Коледж здійснює підготовку фахівців за державним (регіональним) замовленням та контрактом. Студенти, які зараховані на основі базової загальної середнбої освіти (БЗСО), отримують повну загальну середню освіту (ПЗСО) з виданням атестату державного зразка.

Структурні підрозділи коледжу є відділення, предметні (циклові комісії), інші підрозділи для забезпечення навчального процесу та соціально-побутових умов.

У коледжі створена відповідна матеріально-технічна база, до складу якої входять два типові навчально-лабораторні корпуси, а також:
 • лабораторії;
 • навчальні кабінети;
 • навчально-методичний кабінет;
 • комп’ютерний центр;
 • навчальна водна станція;
 • полігон знарядь рибальства;
 • навчально-виробничий цех в’ялення, соління та копчення риби;
 • спортивний комплекс;
 • бібліотека з читальним залом;
 • гуртожиток квартирного типу;
 • їдальня;
 • база відпочинку;
 • медичний пункт.

Навчальні кабінети коледжу і лабораторії в обласному огляді-конкурсі серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області входять в п’ятірку кращих.

Навчально-виховний процес забезпечують 68 викладачів - однодумців, що свою діяльність спрямовують на підготовку сучасного фахівця, освітній рівень якого відповідає високим європейським стандартам. Серед них: удостоєні звання "Заслужений працівник народної освіти України" Малішенко А. В. і Сафонов Г. П., Лаврук В. P. - "Відмінник народної освіти України", 27 викладачів мають вищу категорію.

Це талановиті і винахідливі люди, їх відрізняє вміння розвивати у студентів увагу, пам’ять, уміння аналізувати, самостійно робити висновки, узагальнення. Всі свої зусилля, знання і тепло душ, багатства своїх сердець віддають студентам, захоплюють в пізнанні доброго і прекрасного.

Творчий підхід у вирішенні педагогічних задач, постійний пошук ефективних форм і прийомів навчання, прагнення захопити своїм предметом, залучення студентів до науково-дослідницької роботи - все це знаходить місце в розроблених ними методичних посібниках, які неодноразово займали призові місця на виставках-конкурсах міст Одеси та Києва, будучи авторами підручників та Галузевих стандартів для спеціальностей 5.05170110 "Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів" та 5.09020102 "Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури".

Йде постійний процес відновлення методичного забезпечення, проводиться робота щодо вироблення та втілення в навчальний процес нових освітніх технологій, формування особистості в умовах розвитку української державності.

Приходьте до нас вчитись. Тут ви зустрінетесь з педагогами, які протягнуть вам руку допомоги, не дадуть втратити надію, пасти духом, навчать вас тому, чим володіють самі, стануть вашим вчителем і маяком в нелегкому плаванні, яке називається життя.

Коледж сприяє працевлаштуванню випускників. Створена база даних робочих місць і місць практики.

Білгород-Дністровський морський рибопромисловий коледж (Білгород-Дністровський морський рибопромисловий фаховий коледж, наказ МОН №87 від 27.01.2020) проводить підготовку за такими напрямами:

 • Управління та адміністрування

  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Аграрні науки та продовольство

  • Водні біоресурси та аквакультура
 • Виробництво та технології

  • Харчові технології

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 30.11.-1