Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Кіровоградський кібернетико-технічний коледж (0522) 24-33-43
м. Кіровоград, вул. Леніна 41/26  (карта)
http://osvita.shtorm.com

Кіровоградський кібернетико-технічний коледж

Кіровоградський кібернетико-технічний коледж – це навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації, який пропонує якісну ступеневу освіту, глибокі знання та високий фаховий рівень підготовки

Історія

Кібернетико-технічний коледж було створено в 1991 році на базі середньої фізико-математичної школи № 28, середньої школи № 8 та навчально-виробничого комбінату. Кібернетико-технічний коледж започаткував і очолив кандидат технічних наук, заслужений вчитель України, доцент Поярков Віктор Олексійович.

На той час, коледж був багатопрофільним навчально-виховним закладом нового покоління із десятирічним терміном навчання, що здійснював загальноосвітню підготовку учнівської молоді від 7 до 17 років. Це дало можливість залучити до викладання найбільш кваліфікованих викладачів вищого навчального закладу, і таким чином забезпечити високий рівень викладання.

Коледж - заклад молодий, але вже здобув заслужену репутацію закладу, який надає випускникам глибокі і міцні знання та високий фаховий рівень.

Відділення програмування

Відділення було створене у 1994 році, готує молодших спеціалістів за напрямом підготовки - Програмна інженерія зі спеціальності 5 05010301 "Розробка програмного забезпечення".

Випускники можуть обіймати посади:

 • інженера-програміста
 • техніка відділу програмування

Молодші спеціалісти готуються для професіональної діяльності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки.

Ліцензований план прийому складає 70 студентів

З 1999 - 2000 навчального року відділення готує бакалаврів Напрям підготовки 050103 "Програмна інженерія".

Ліцензований план прийому складає 50 студентів.

Предметом діяльності бакалавра є складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань, а також вирішення проектних завдань в галузях обчислювальних систем, алгоритмізації і побудові бази даних та знань, комп'ютерних мереж, виготовлення, тестування, налагодження та запровадження програмних продуктів.

Студенти відділення беруть участь та досягають високих результатів в олімпіадах з інформатики, в тому числі й міжнародного рівня, займаються розробкою студентських проектів у галузі -Інтернету. Навчальні програми відділення враховують останні досягнення у галузі програмування та інформаційних технологій.

Випускники відділення продовжують навчання у престижних вищих закладах України - Харкові, Дніпропетровську, Києві та в Кіровограді.

Запорукою своєчасного працевлаштування випускників-програмістів є те, що комп'ютерна галузь нині одна з найперспективніших напрямків розвитку суспільства.

До викладання на відділенні програмування залучаються найбільш кваліфіковані викладачі міста, що дає можливість забезпечити високий рівень викладання з початку існування навчального закладу.

Спеціальні дисципліни викладають фахівці з великим практичним та педагогічним досвідом.

Підготовка бакалаврів проводиться згідно з навчальним планом, який розроблений у відповідності з нормативним навчальним планом, освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, освітньо-професійною програмою спеціальності та затверджений у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, науково-методичній комісії НМР напрямку "Програмна інженерія" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інституті інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку бакалаврів, становить 7506 годин (209) кредитів).

Державна атестація – захист кваліфікаційної випускної роботи.

Економічне відділення

Економічне відділення та його основний структурний підрозділ - кафедра економічних дисциплін були створені в 1993 році.

Відділення проводить підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 "Фінанси і кредит", напрям підготовки "Економіка та підприємництво"

Ліцензований обсяг прийому складає 105 студентів.

Коледж готує молодших спеціалістів для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури. Молодші спеціалісти можуть призначатися на роботу у фінансових управліннях державних податкових адміністраціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах і в організаціях різних форм власності.

Молодші спеціалісти можуть використовуватися на посадах бухгалтера, бухгалтера - ревізора, касира, державного податкового інспектора.

Починаючи з 1999-2011 навчального року на економічному відділенні ведеться підготовка бакалаврів за спеціальністю 6.030508 "Фінанси і кредит".

Ліцензований план прийому теж складає 75 студентів. Компетенція бакалавра охоплює широкий спектр видів діяльності:

 • безпосереднє формування та аналіз первинної інформації економічного змісту у різних галузях господарства, виробництва, науки, техніки;
 • введення поточної фінансово-економічної роботи в фінансово-кредитних установах, відділах державної податкової адміністраціях;
 • запобігання фінансовим ризикам, розробка заходів по збереженню коштів;
 • визначення економічної ефективності фінансових операцій і інвестиційних проектів, тощо.

Бакалавр за фахом "фінанси" може займати посади інженерно-економічного персоналу в галузі фінансово - економічної діяльності. Бакалавр може працювати на підприємствах і установах з різними формами власності, управлінських організаціях, маркетингових службах тощо. Може займати посади низового керівного персоналу в перерахованих вище організаціях та установах, пов'язаних з фінансове - економічною діяльністю.

На кафедрі економічних дисциплін постійно проводиться в значному обсязі методична робота, актуальність якої зумовлена як частими змінами в податковому обліку, так і тими перетвореннями, що відбуваються в економіці держави.

Для забезпечення курсу податків і своєчасного ознайомлення із змінами і законодавстві використовується законодавча база Верховної Ради, доступ до якої забезпечується через Іnternet.

Студенти-економісти на протязі навчання вивчають дисципліни, в перелік яких входять цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, цикл фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін, що надають змогу одержати сучасну економічну підготовку.

Найсучасніший рівень підготовки студентів, в якому ефективно поєднані новітня економічна освіта та оволодіння прогресивним практичним досвідом під час проходження практики, дозволяють випускникам реалізовувати свої знання, вміння та навички на робочих місцях.

Випускники економічного відділення зараз плідно працюють в багатьох галузях народного господарства, в державних податкових адміністраціях, фінансових, банківських фірмах та інших структурах. Багато із них вже займають посади головних та провідних спеціалістів. Більшість продовжують навчання у вищих навчальних закладах України.

До викладання на економічному відділенні залучаються найбільш кваліфіковані викладачі міста, що дає можливість забезпечити високий рівень викладання з початку існування навчального закладу.

Кількість викладачів, що приймають участь у підготовці бакалаврів за спеціальністю 6.030508 "Фінанси і кредит" становить 22 ос. З них:

 • кандидатів наук – 3 особи;
 • викладачів вищої категорії –10 осіб;
 • викладачів першої категорії – 5 осіб;
 • викладачів другої категорії – 2 особи;
 • спеціалістів – 2 особи.

Спеціальні дисципліни викладають фахівці з великим практичним та педагогічним досвідом.

Підготовка бакалаврів проводиться згідно з навчальним планом, який розроблений у відповідності з нормативним навчальним планом, освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, освітньо-професійною програмою спеціальності та затверджений у Міністерстві освіти і науки України.

Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку бакалаврів, становить 8640 годин (240) кредитів).

Державна атестація – захист кваліфікаційної випускної роботи.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014