Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


ВСП "Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій НУ "Запорізька політехніка" (061) 702-33-35
м. Запоріжжя, проспект Соборний 117  (карта)
https://zfkkt.org.ua

інформація підтверджена

ВСП "Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій НУ "Запорізька політехніка"

Відокремлений структурний підрозділ "Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка" (колишній Запорізький технікум електронних приладів, радіотехнікум, коледж радіоелектроніки, Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету) - навчальний заклад у м. Запоріжжя з 1944 року випускає фахівців з телекомунікаційних технологій.

Історія

Створено 4 травня 1944 як Запорізький машинобудівний технікум.

У 1946 році технікум передано у підпорядкування Наркомату сільськогосподарського машинобудування СРСР. У жовтні 1947 року перейменований в Запорізький технікум сільськогосподарського машинобудування. Навчальний корпус розташовувався в старому будинку, в минулому належав поміщику, власникові млина, по вул. Комсомольській, 8.

Надалі Запорізький технікум сільськогосподарського машинобудування було передано у підпорядкування Міністерства радіотехнічної промисловості та реорганізовано в Запорізький радіотехнічний технікум.

З 1966 року технікум підпорядковувався Міністерству електронної промисловості СРСР. Розмістився по проспекту Леніна, 117 в нинішніх приміщеннях: двох корпусах (навчальному та виробничому) містять 38 навчальних кабінетів, 16 лабораторій (7 комп’ютерних), зал курсового та дипломного проектування, спортивний і тренажерний зали, бібліотеку з книжковим фондом понад 65 000 книг. Є дев’ятиповерховий гуртожиток для іногородніх.

З січня 1967 року перейменований в Запорізький технікум електронних приладів (ЗТЕП).

У 1991 році набув статусу коледжу.

З 1995 року Запорізький коледж радіоелектроніки став обласним базовим навчальним закладом. Координує роботу всіх вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації Запорізької області, надає їм методичну допомогу.

З 2006 року Запорізький коледж радіоелектроніки став підрозділом Запорізького національного технічного університету. Це дозволяє вести навчання в повній відповідності до вимог стандартів вищої освіти.

З 2020 року Запорізький коледж радіоелектроніки Національного університету "Запорізька політехніка" був перейменований у Відокремлений структурний підрозділ "Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій Національного університету "Запорізька політехніка".

Спеціальності

113 "Прикладна математика"

Спеціаліст цього рівня готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають знань фундаментальних математичних, природничих, комп’ютерних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Він бере участь у розробці, застосуванні та впровадженні математичного моделювання при розв’язанні задач в промисловості, техніці, економіці, управлінні, а також у теоретичних та прикладних наукових дослідженнях. Фахівець володіє сучасними інформаційними комп’ютерними технологіями, бере участь у розробці та застосуванні прикладного та системного програмного забезпечення ЕОМ та мереж ЕОМ: інформаційних систем, баз даних, пакетів прикладних програм, систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, графічних пакетів тощо. Спеціаліст може створювати рiзноманiтнi системи з використанням WEB-інтерфейсу, що дозволяє використовувати їх як на Windows так i на Unix платформах одночасно.

172 "Телекомунікації та радіотехніка"

Радіотехнічні системи і вироби електронної техніки визначають науковий потенціал та технічний рівень держави. Без участі спеціаліста з цієї спеціальності неможливо створити жодного радіотехнічного виробу.

Спеціаліст радіоапаратобудування:

 • пропонує нові ідеї, принципи дії;
 • створює вироби, пристосовані до довгострокової служби;
 • матеріалізує конструкторську думку, організує виробництво конкретних виробів;
 • здійснює зв’язок науки з виробництвом.

Студенти за цією спеціальністю отримують широку освіту в галузі загальноінженерних наук, радіотехніки, функціональної електроніки і мікросхемотехніки, мікропроцесорної техніки. Багато уваги приділяється комп’ютерному проектуванню, вивченню систем САПР. Це дає можливість випускникам даної спеціальності працювати на найсучасніших обчислювальних центрах. В коледжі вирішується також питання розвитку творчих здібностей, підвищення інтелекту майбутніх спеціалістів. Студенти вивчають основи підприємництва та управлінської діяльності майбутніх керівників виробництва. Це значно підвищує попит на випускників за такою спеціальністю для більшості підприємств Запорізького регіону.

171 "Електроніка"

Необхідність у програмному забезпеченні та технічному обслуговуванні обчислювальної техніки в усіх напрямках призвела до гострого дефіциту спеціалістів, що проводять сервісне обслуговування та ремонт ОТ. На ринку робочої сили людина, що володіє такою спеціальністю, почуває себе впевнено, вона спокійна за своє майбутнє. Студенти з цієї спеціальності отримують глибокі знання в галузі розробки нових комп’ютерних технологій, починаючи з організації і функціонування ЕОМ, вивчення до п’яти мов програмування, основ побудови складних інформаційних систем. За період навчання студент отримує знання з використання систем управління базами даних, використання сучасних інтерфейсів, а знання мiкросхемотехнiки дозволяє йому не тільки теоретично, але й практично створювати нові пристрої. Випускники спеціальності, які мають досвід роботи з сучасними комп’ютерними системами та різноманітними периферійними пристроями, користуються широким попитом підприємств всіх форм власності: від державних підприємств обчислювальної техніки і автоматики до банків та приватних комп’ютерно-інформаційних фірм.

151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Відкриття заявленої спеціальності в коледжі обумовлюється тим, що в регіоні жодний вищий навчальний заклад I-IV рівнів акредитації не здійснює підготовку фахівців за даним напрямом.

Випускники даної спеціальності зможуть не лише провадити діяльність, пов’язану з виробництвом, експлуатацією та обслуговуванням електронної техніки, а й обслуговувати комп’ютеризовані інтегровані робототехнічні схеми, засоби автоматики та управління, які все ширше впроваджуються в роботу сучасних промислових підприємств. Вони оволодіють більш широким обсягом знань, умінь і навичок в галузі комп’ютеризованих систем, автоматики і управління, яких потребує сучасна організація виробництва.

ВСП "Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій НУ "Запорізька політехніка" проводить підготовку за такими напрямами:

 • Математика та статистика

  • Прикладна математика
 • Інформаційні технології

  • Комп’ютерна інженерія
 • Електроніка та телекомунікації

  • Електроніка
  • Телекомунікації та радіотехніка
 • Автоматизація та приладобудування

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 01.03.2023