Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Бердянський коледж ТДАТУ (06153) 2-74-79, 2-33-49
Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Пролетарський 9  (карта)
http://bctdatu.zp.ua

Бердянський коледж ТДАТУ

Відокремлений структурний підрозділ "Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету" є державним навчальним закладом І рівня акредитації і готує молодших спеціалістів для господарств та підприємств Міністерства аграрної політики України

Історія

ВСП "Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету" один з найстаріших навчальних закладів України.

1 жовтня 1924 року рішенням Бердянського Окрвиконкому була створена профшкола виноградарства та садівництва.

1 вересня 1930 року постановою Раднаркому України на базі профшколи було створено садово-городний технікум. У 40-х роках після повернення з евакуації технікум відновив свою діяльність під назвою "Технікум виноградарства та виноробства".

29 жовтня 1987 року наказом № 343 Державного агропромислового комітету Української РСР технікум був перейменований у "Технікум харчової промисловості".

Відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 жовтня 1995 р. № 20, рішення Державної акредитаційної комісії від 23 грудня 2003 р. № 48 технікум визнано вищим закладом освіти І рівня акредитації.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 29 червня 2004 р. № 236 "Про створення регіонального структурного підрозділу Таврійської державної агротехнічної академії". Бердянський технікум харчової промисловості було реорганізовано у регіональний структурний підрозділ Таврійської державної агротехнічної академії, яка є правонаступником реорганізованого технікуму.

Згідно з наказами Міністерства аграрної політики України № 375 від 31 травня 2007 р., № 459 від 2 липня 2007 р., № 517 від 18 липня 2007 р. та наказом ТДАТУ № 4-09 від 5 вересня 2007 р. ВСП "Бердянський технікум харчової промисловості Таврійської державної агротехнічної академії" перейменовано у ВСП "Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету".

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії про наслідки ліцензування (ліцензія АВ № 159351 від 20.09. 2006 р.) технікум здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями:

 • 5.090247 "Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв";
 • 5.091716 "Бродильне виробництво і виноробство";
 • 5.130107 "Агрономія";
 • 5.091718 "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів";
 • 5.050113 "Комерційна діяльність";
 • 5.050104 "Фінанси";
 • 5.050403 "Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах".

З 2004 року проводиться підготовка з придбання робочої професії "Оператор комп’ютерного набору" (ліцензія серія АВ № 048084 від 22.03. 2006 р.)

Загальна інформація

Основними напрямками діяльності коледжу є:

 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для задоволення потреб аграрного сектору економіки України;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів;
 • культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
 • надання освітніх платних послуг, не заборонених законодавством.

Головними завданнями коледжу є:

 • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
 • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками, студентами;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
 • забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;
 • підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

Структура управління коледжем, навчально-виховним, виробничим і методичним процесом визначені Положенням про коледж.

Коледж має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням ідентифікаційного коду та зі своїм найменуванням.

За роки існування в коледжі підготовлено майже 18 тисяч спеціалістів для системи агропромислового комплексу України та інших держав СНД. Серед випускників коледжу - новатори виробництва, керівники підприємств, управлінь, викладачі вищих навчальних закладів.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 02.10.2014