Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Вище професійне училище № 3 (03131) 3-70-81, 2-24-81
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Кооперативна 2-а  (карта)
http://vpu3.org.ua

Вище професійне училище № 3

У вищому професійному училищі забезпечується висока якість підготовки і виховання майбутніх фахівців

Загальна інформація

Над професійною підготовкою, виявленням і підтримкою творчих здібностей учнів у Вищому професійному училищі № 3 працює висококваліфікований інженерно-педагогічний колектив, чисельністю 68 досвідчених педагогів та інженерів.

Позитивною практикою в діяльності інженерно-педагогічного колективу училища є прийом на роботу випускників після завершення навчання на ІІІ-му ступені підготовки, які продовжують навчатися у ВУЗах та повернулися у рідний колектив після завершення стаціонарного навчання у вищій школі.

Всі інженерно-педагогічні працівники училища постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня, проходять спеціалізацію в умовах виробництва, проводять плідну творчу роботу по виданню методичних посібників для учнів, запроваджують новаторські педагогічні технології навчання.

В рамках розробки Стандартів професійно-технічної освіти в навчальному закладі пройшли апробацію навчальні плани і програми з спеціальності "Радіомеханік з ремонту і обслуговування радіотелевізійної апаратури", а також електронні засоби навчання з фізики, економіки та програма інтерактивних методів навчання учнів з інформатики. Впровадження нових навчальних програм в навчально-виховний процес значно підвищує рівень засвоєння учнями матеріалу та покращує їх рівень знань.

В навчальному закладі створені і плідно працюють методичні комісії викладачів загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. Це важливі підрозділи організації навчально-виховного процесу, головні зусилля яких спрямовані на підвищення ефективності навчання і виховання висококваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

Важливу роль в їх роботі має розгляд питань вдосконалення форм, методів і засобів теоретичного та виробничого навчання, спрямоване на підвищення ефективності уроків, розвиток пізнавальних інтересів і навичок самостійної роботи учнів

Матеріально-технічна база

Спільними зусиллями інженерно-педагогічного колективу створена база для підготовки фахівців за всіма спеціальностями. Обладнані сучасними засобами навчання, забезпечені необхідною навчально-методичною документацією кабінети загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, комп’ютерні класи з локальною мережею та сучасним програмним забезпеченням, відповідають вимогам підготовки висококваліфікованих робітників виробничі майстерні, лабораторії, де застосовуються новітні технології навчання з використанням комп’ютерних пакетних програм. Все це дає можливість забезпечити високу фахову підготовку спеціалістів.

Особлива увага приділяється навчально-методичному забезпеченню кабінетів спеціальних дисциплін: спецтехнології та машинобудування, обслуговування та ремонту електропобутової техніки, теоретичних основ електротехніки, технічного креслення та конструювання, економіки, інформатики, комп’ютерних технологій та інших. Постійне вдосконалення навчально-матеріальної бази є провідним в діяльності інженерно-педагогічного колективу.

Осередком педагогічних інновацій є методичний кабінет училища. Тут, зусиллями навчальної частини та методиста Задорожної Тетяни Василівни, сконцентровані всі інформаційні, навчально-методичні рекомендації для підготовки педагогічних працівників до занять і позаурочних заходів, зосереджено нормативні документи, матеріали передового педагогічного досвіду. У методичному кабінеті вчителі та майстри виробничого навчання також мають можливість ознайомитися з новинками науково-методичної літератури, отримати кваліфіковану допомогу у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, удосконалення методики проведення занять.

Інформаційне забезпечення навчання в училищі здійснює бібліотека, яка все більше стає потужним навчальним та методичним підрозділом навчального закладу.

Важлива її роль у підвищенні рівня культурно-просвітницької та виховної роботи серед учнів та педагогів. Бібліотекар Задорожна Наталія Михайлівна працює у тісному контакті з викладачами загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, майстрами виробничого навчання. Тут створено систематичний каталог, функціонує абонементний відділ, читальний зал на 50 місць. Книжковий фонд налічує близько 18000 одиниць. Щорічно бібліотека поповнюється сучасною навчально-методичною та науковою літературою.

В училищі значна увага приділяється фізичному вихованню учнів і залученню до спорту викладачів. Крім уроків фізичної культури, передбачених навчальним планом, широко використовуються різноманітні позаурочні форми: заняття спортивних секцій з волейболу, футболу, змагання на здобуття Суперкубку училища тощо.

Добре обладнаний сучасний спортивний комплекс дає можливість учням систематично займатися спортом. Пропаганда здорового способу життя в навчальному закладі виходить на перший план завдяки керівнику фізичного виховання Старничука Євгена Анатолійовича. Команди училища з легкої атлетики, баскетболу є призерами загальноміських, обласних змагань.

За активної роботи медпрацівника училища Фединишинець Оксани Дмитрівни організовуються та проводяться бесіди медиків з учнями, випускається санітарний бюлетень, проводиться санітарно-просвітницька робота.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014