Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Коледж міжнародної торгівлі (044) 285-84-69, 529-30-61
м. Київ, вул. Чигоріна 57  (карта)
http://kmt-college.kiev.ua

Коледж міжнародної торгівлі

Коледж міжнародної торгівлі - вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації

Історія

Коледж створений у квітні 2001 року наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 90 від 27.04. 2001р.

Одним із засновників Коледжу є Українська Академія зовнішньої торгівлі. В 2007 році внаслідок злиття Академії з Українським державним університетом економіки і фінансів було створено Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03. 2007р. № 98-р та №513-р від 11.07. 2007року).

З метою впровадження безперервної ступеневої вищої освіти та відповідно до вимог Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 19 січня 1994 року № 13, в 2007 році створено навчально-науковий комплекс "Інтеграція" у складі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, який є правонаступником Української академії зовнішньої торгівлі (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03. 2007 р. № 98) і вищого навчального закладу "Коледж міжнародної торгівлі". Комплекс "Інтеграція" між УДУФМТ – Коледж міжнародної торгівлі динамічно розвивається.

В Коледжі здійснюють викладання фахових дисциплін 53 викладачі Університету. Це дозволяє забезпечити якісну підготовку студентів Коледжу, полегшує їхню адаптацію до вимог Університету, сприяє інтеграції навчальних планів та програм.

По закінченню Коледжу студенти отримають атестат про повну загальну середню освіту (Головне управління освіти і науки, ліцензія № 483392 від 18.03. 2010 р.), а також диплом молодшого спеціаліста зі спеціальності "Правознавство" (згідно рішення ДАК від 05.10. 2009р. протокол №85) або "Економіка підприємства" (згідно рішення ДАК від 02.07. 2009р. протокол №. 79).

Згідно комплексу "Інтеграція", навчально-виховний процес здійснюється за інтегрованими навчальними планами і з залученням кадрового потенціалу Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Освітня діяльність Коледжу міжнародної торгівлі ґрунтується на концептуальних засадах національної Доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Державній національній програмі "Освіта" ("Україна ХХІ століття").

Переваги навчання у коледжі

Випускники Коледжу отримують диплом молодшого спеціаліста й атестат про повну загальну середню освіту та мають право:

  • працювати за обраною спеціальністю;
  • бути зарахованими після складання одного фахового іспиту до УДУФМТ (IV рівня акредитації) на ІІІ курс для отримання диплома бакалавра: спеціальність "Правознавство" - на "Правознавство", спеціальність "Економіка підприємства" - "Міжнародна економіка", "Фінанси та кредит", "Бухгалтерський облік". У подальшому випускники Університету (бакалаври) зможуть продовжити навчання за програмами підготовки спеціалістів, магістрів.

Дисципліни викладають доценти, доктори Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, науковці, провідні фахівці в галузі правознавства та економіки.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014