Osvita.ua Вища освіта Довідник коледжів Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу и права

Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу и права (044) 258-20-29, 257-50-94, 257-52-12
м. Київ, вул. Ломоносова 18  (карта)
http://kkibp.kiev.ua/koledzh

Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу и права

Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу и права - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Спеціальності

Фінанси і кредит

Фінансисти відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність і потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей. Щодня ми вступаємо в безліч різноманітних відносин, важливе місце серед яких належить фінансам.

Фахівці з фінансів і кредиту можуть працювати:

 • у банках, державних податкових інспекціях, казначействах, контрольно-ревізійній службі, управліннях і відділах державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
 • на підприємствах всіх форм власності (розробка і використання різних систем обліку для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів).

Товарознавство та експертиза в митній справі

На сучасному етапі економічного розвитку України надійно й ефективно зростає тенденція збільшення підприємств усіх видів власності, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю та обсягами експортно-імпортних операцій, що здійснюються через кордони митниць України й саме це зумовлює гостру необхідність у фахівцях вищої кваліфікації товарознавчого профілю зі знаннями митної справи.

Спеціалісти даного профілю володіють знаннями й уміннями з товарознавства сировини, матеріалів, засобів виробництва різних товарів та інших об’єктів експорту (імпорту), їх ідентифікації, сертифікації, експертизи.

Товарознавець-комерсант митної справи може працювати:

 • в органах митної служби, в правоохоронних органах, у консигнаційних установах, в лабораторіях митного контролю за якістю товарів (експорт, імпорт), у закладах стандартизації й метрології, на торговельних підприємствах, базах, складах, в аеропортах та залізнично-пропускних пунктах.

Виробництво харчової продукції

В умовах розвитку країни зростає потреба в висококваліфікованих спеціалістах з виробництва харчової продукції. Сучасний технолог займається виробництвом найрізноманітніших страв, планує та приймає управлінські рішення. Технік-технолог вміє поєднувати теоретичні знання й практичні навички.

Фахівці з виробництва харчової продукції можуть працювати в закладах ресторанного господарства усіх форм власності (ресторани, ресторани швидкого приготування їжі, кафе, бари, їдальні, кафетерії, закусочні).

Ресторанне обслуговування

Сьогодні Україна робить впевнені кроки до інтеграції в Європейський простір, де господарюють економіка з високорозвинутими технологіями.

Ринковий ресторанний бізнес, до якого ми прагнемо, неможливий без якісно підготовленого фахівця, що знається на багатьох складових ресторанної справи.

Недарма його називають "ресторатором", бо – це справжній господар, який радий бачити гостей і може обслужити їх на сучасному рівні.

Фахівці з ресторанного господарства можуть працювати в закладах ресторанного господарства усіх форм власності.

Правознавство

Юрист – це спеціаліст-професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права й законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян.

Фахівці з правознавства можуть працювати:

 • в юридичній службі підприємств і організацій всіх форм власності (правові послуги: консультування з правових питань, правовий супровід, правовий аудит);
 • в органах місцевого самоврядування й виконавчої державної влади (правовий нагляд і контроль за відповідністю виконання й дотриманням підконтрольними об’єктами правових приписів);
 • в органах правосуддя (вирішення кримінально-правових, адміністративно-правових, цивільно-правових спорів в процесі розгляду судових справ).

Оціночна діяльність

Фахівці з спеціальності "Оціночна діяльність" володіють знаннями та навичками з оцінювання проблем і тенденцій світового ринку у сфері біржової діяльності, фінансового стану підприємства, укладання договорів на брокерське обслуговування, обліку операцій з купівлі-продажу цінних паперів та інше.

Експерт з оцінки - це математик, що працює з формулами, маркетолог, що досліджує ринок, економіст, який веде розрахунки, юрист, що оформляє документи - все в одній особі.

Фахівці з оціночної діяльності можуть працювати:

 • у сфері біржової діяльності, комерційних банках, страхових компаніях, агентствах нерухомості (оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у т. ч. оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності, надання рекомендацій щодо здійснення операцій з нерухомістю: продаж, купівля, злиття фірм тощо);
 • у житлово-комунальних господарствах, податкових службах (визначення оціночної вартості об’єкта оцінки, складання звіту про оцінку майна).

Організація виробництва

Організація сучасного виробництва охоплює широке коло проблемних питань техніко-організаційного та економічного характеру, які вимагають нагального вирішення, тому економіка формує стійкий попит на фахівців, які досконало володіють методичними основами організації успішної роботи підприємства в умовах ринку, вміють поєднувати теоретичні знання й практичні навички ефективного ведення виробництва.

Фахівці з виробничого менеджменту можуть працювати:

 • на підприємствах і в організаціях усіх форм власності, зокрема в таких відділах: планово-економічному; планово-виробничому; розробки, впровадження та реалізації продукції; матеріально-технічному; фінансовому;
 • в установах, промислово-економічних управліннях державної влади та місцевого самоврядування.

Маркетингова діяльність

Маркетолог – це провідний фахівець ринкової економіки. Життя будь-якого підприємства починається з маркетингу. Без знання його принципів неможливо розпочати та ефективно здійснювати підприємницьку діяльність. Вивчення ринку, його споживачів, товарів та послуг, дослідження умов, необхідних для забезпечення успішної роботи підприємства, - все це формує ринкову стратегію підприємства, оптимізує його діяльність і є основним змістом роботи маркетолога.

Фахівці з маркетингової діяльності можуть працювати:

 • на підприємствах, організаціях та установах різних форм власності (у відділах маркетингу банків, промислових холдингів, торгових фірм тощо);
 • в консалтингових компаніях (здійснювати дослідження внутрішнього й зовнішнього ринків товарів та послуг, контролінг; розробляти маркетингову політику комунікацій, товарну й цінову політику тощо).

Економіка підприємства

Сучасна економіка формує стійкий попит на фахівців, які досконало володіють методичними основами організації успішної роботи підприємства в умовах ринку, вміють поєднувати теоретичні знання й практичні навички ефективного ведення господарства, застосовують сучасні форми організації праці й виробництва та впроваджують в практику роботи економічний механізм управління підприємством.

Фахівці з економіки підприємства можуть працювати:

 • на підприємствах і в організаціях усіх форм власності (в планово-економічному, фінансовому, планово-виробничому відділах; відділі впровадження та реалізації продукції, організації та оплати праці; матеріально-технічному та фінансовому підрозділах підприємства);
 • в установах і фінансових підрозділах державної влади та місцевого самоврядування (управліннях статистики, податковій інспекції, контрольно-ревізійних органах тощо).

Діловодство

Організатор діловодства розробляє, впроваджує та забезпечує функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування та роботи з документною інформацією, використовуючи сучасні автоматизовані технології. Фахівець з діловодства бере активну участь у постановці завдань проектування, експлуатації та вдосконалення новітніх інформаційних технологій, актуалізації баз і банків даних, що створюються із застосуванням комп`ютерної техніки.

Фахівці з діловодства можуть працювати: в органах державного управління, в судах, в закладах освіти, культури, охорони здоров’я, на підприємствах, в установах і організаціях, сучасних офісах різних галузей, архівах, сфері реклами та інформації.

Бухгалтерський облік

В умовах господарської самостійності підприємств значення бухгалтерської служби та облікової інформації помітно зростає. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, яка включає планування й прийняття управлінських рішень, контроль і привернення уваги керівництва до порушень, аналіз діяльності та аудит.

Фахівці з бухгалтерського обліку можуть працювати:

 • в організаціях, на підприємствах та в установах різних галузей діяльності всіх форм власності;
 • в органах фінансової системи, банках, біржах, страхових агентствах, казначействах, контрольно-ревізійних управліннях, установах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури.

Товарознавство та комерційна діяльність

Комерсант – центральна фігура торговельного бізнесу, універсальний фахівець комерційної справи, від результативної роботи якого залежить ефективність діяльності підприємства. Ринкові умови вимагають підготовки комерсанта широкого профілю, здатного успішно здійснювати свою діяльність в умовах економічних перетворень.

Фахівці з товарознавства та комерційної діяльності можуть працювати: керівниками підприємств і організацій торгівлі, фахівцями в галузі фінансів та торгівлі, комерційними та торговельними представниками, посередниками з купівлі-продажу товарів, агентами з клірингу та експедиції, технічними фахівцями в галузі управління виробництвом.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 07.10.2014

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!