Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Київський фаховий коледж зв'язку (044) 234-85-88
г. Киев, ул. Леонтовича 11  (карта)
http://kkz.net.ua

інформація підтверджена

Київський фаховий коледж зв'язку

Київський фаховий коледж зв’язку є закладом фахової передвищої освіти. Основною метою діяльності Фахового коледжу є підготовка фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» на основі базової та повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної)
освіти. Акредитований за освітньо-професійними програмами Фаховий коледж має право видавати диплом за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» та рівнем вищої освіти «бакалавр».

Загальна інформація

Коледж (технікум) зв’язку засновано 1921 року народним комітетом освіти України. Наказом Міністерства зв’язку СРСР №169 від 24 квітня 1991 року політехнікум зв’язку був переведений у вищий професійний навчальний заклад з назвою "Київський коледж зв’язку". У 2020 році, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року № 484, коледж включено до переліку закладів, що виконують загальнодержавні функції. Відповідно розпочато роботу по реалізації державної політики з підготовки фахівців для створення та впровадження цифрових технологій в усі сфери життя, державного сектору та бізнесу (Інтернет речей, роботизація та кіберсистеми, штучний інтелект, великі дані, безпаперові технології, адитивні технології (3D-друк), хмарні та туманні обчислення, безпілотні та мобільні технології, біометричні, квантові технології, технології ідентифікації, блокчейн тощо).В 2021 році коледж відсвяткував своє 100-річчя!

За свою історію коледжем підготовлено понад 80000 фахівців галузі зв’язку і близько 1200 спеціалістів на відділенні іноземних студентів. Протягом всього періоду існування коледжу вдосконалювалась педагогічна майстерність викладачів, запроваджувались нові технології навчання, накопичувався навчальний потенціал, поліпшувалася матеріально-технічна база. Протягом багатьох років коледж підтримує дружні відносини з вищою школою Німецького Телекому в м. Лейпціг і веде роботи з інтеграції в міжнародні програми освіти. Коледж відкритий для співробітництва і радий зустрічі з новими студентами, колегами, друзями.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

На основі базової загальної середньої освіти (9 класів)

073 - Менеджмент, освітня програма: Менеджмент сфери інфокомунікацій
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма:
Мережеві технології в економіці та підприємництві
121 – Інженерія програмного забезпечення, освітня програма: Розробка програмного
забезпечення
123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма: Комп’ютерні системи та мережі
125 – Кібербезпека, освітня програма: Безпека інформаційно-комунікаційних систем
172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітні програми: Інфокомунікаційні системи та
мережі, мобільні інфокомунікації та системи радіодоступу, поштові та логістичні системи
та мережі.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів)

073 - Менеджмент, освітня програма: Менеджмент сфери інфокомунікацій
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма:
Мережеві технології в економіці та підприємництві
123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма: Комп’ютерні системи та мережі
172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітні програми: Телекомунікації та
радіотехніка, поштові та логістичні системи та мережі.

 

Забезпечення навчального процесу

Для забезпечення навчального процесу та підвищення якості практичної підготовки фахівців зв’язку у коледжі створено 41 лабораторію, 17 кабінетів.

Деякі лабораторії унікальні. Серед них:

 • комплекс лабораторій систем та ліній передачі;
 • лабораторія волоконно-оптичних ліній зв’язку;
 • лабораторії телевізійної техніки, антенно-фідерних і передавальних пристроїв;
 • лабораторія систем мобільного зв’язку;
 • навчальний полігон поштового зв’язку;
 • лабораторія з ремонту комп’ютерної техніки.

Сьогодні до послуг студентів чисельні комп’ютерні класи, об’єднані локальною мережею з можливістю виходу до Інтернету. У коледжі працює електронна бібліотека та читальний зал, філія якого є і в гуртожитку. 2005 року створена лабораторія інноваційних технологій та змісту освіти. Упродовж останніх років коледж активно співпрацює з Міністерство освіти і науки України та його підрозділами. Коледж є базовим вищим навчальним закладом з підготовки Державних стандартів освіти напряму "Телекомунікації". Адміністрація та викладачі коледжу беруть активну участь у діяльності Ради директорів та міських методичних об’єднань вищих навчальних закладів 1-2-го рівнів акредитації.

На базі коледжу проводяться широкомасштабні заходи, організовані Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, Радою директорів та іншими організаціями Міністерства освіти і науки України.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Коледж підтримує зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами України. Викладачі коледжу залучаються до читання лекцій та проведення практичних занять у провідних навчальних закладах м. Києва.

Протягом всього періоду навчання адміністрація та педагогічний колектив коледжу велику увагу приділяють вихованню особистості та формуванню здорового способу життя.

Студенти коледжу беруть активну участь в усіх заходах, які проводяться на міському та галузевому рівнях. Особливу популярність у студентів мають заходи, які проводяться клубами "Юність" і "Патріот". Серед них:

 • конкурс сучасної студентської пісні;
 • конкурс-огляд художньої самодіяльності "Дебют першокурсника";
 • конкурс студентських відео кліпів тощо.

Партнерські відносини коледжу з європейськими навчальними закладами. В останні роки партнерські відносини коледжу з європейськими навчальними закладами набули якісно нового рівня. Щорічно групи студентів коледжу проходять навчальні модулі та виконують дипломні проекти в Інституті телекомунікацій німецького акціонерного товариства "Дойче Телеком" в м. Лейпциг. Шестеро з них після закінчення коледжу були запрошені до цього навчального закладу для продовження навчання.

Співпраця з відомими європейськими закладами освіти дозволяє краще уявити перспективи подальшого розвитку галузі зв’язку, використати у навчальному процесі позитивний досвід німецьких і російських колег, ознайомитися з передовою технікою та технологіями, підготувати студентів до співпраці у рамках європейської спільноти, підвищити престижність навчання у самому коледжі.

Київський фаховий коледж зв'язку проводить підготовку за такими напрямами:

 • Управління та адміністрування

  • Менеджмент
 • Інформаційні технології

  • Інженерія програмного забезпечення
  • Комп’ютерна інженерія
  • Кібербезпека
 • Соціальні та поведінкові науки

  • Економіка
 • Електроніка та телекомунікації

  • Телекомунікації та радіотехніка

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 17.10.2022