Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Київський енергетичний коледж (044) 292-65-81, 559-61-66
м. Київ, вул. І. Сергієнка 7  (карта)
http://www.kek.kiev.ua

Київський енергетичний коледж

Київський енергетичний коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Київський енергетичний коледж створений в 1956 році на підставі наказу УНЗ Міністерства електростанцій СРСР.

За період існування коледж був підпорядкований Міненерго СРСР, Міненерго України, з 1997 року - Міністерству освіти України.

Сьогодні Київський енергетичний коледж підпорядкований Міністерству освіти і науки України, є державним вищим закладом освіти 1 рівня акредитації (за рішенням ДАК у 1998 році) і здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України, яка забезпечує право надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста.

Коледж має ліцензію Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, що дає право надання повної загальної середньої освіти.

Забезпечення навчального процесу

Педагогічну діяльність коледж здійснює згідно чинного законодавства та на підставі Закону України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення про вищі навчальні заклади, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту коледжу.

Робота викладачів коледжу спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, науково-методичне забезпечення дисциплін, кабінетів та самостійної роботи студентів, пошук нових активних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп'ютерної техніки, системи тестів моделювання ситуацій в умовах проблемного навчання, гуманітаризацію освіти і застосування оптимального поєднання форм і методів навчання, самоконтролю за якістю викладання.

Значна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду, впровадженню педагогічних та методичних інновацій, які апробуються на відкритих заняттях, засіданні круглих столів з питань підвищення педагогічної майстерності.

Всі педагогічні працівники коледжу мають вищу освіту. Колектив коледжу укомплектовано висококваліфікованими викладачами і майстрами виробничого навчання. Це сформований колектив однодумців, що має свої традиції і прагне підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Матеріально-технічна база

Навчальні заняття проходять в кабінетах і лабораторіях чотирьохповерхового навчального корпусу. Всі кабінети і лабораторії оснащено необхідним обладнанням, меблями, макетами, стендами, схемами, тренажерами та технічними засобами навчання.

Практичні заняття проходять в майстернях: слюсарно-механічній, теплоенергомонтажній, електромонтажній, майстерні зварки та майстерні монтажу і ремонту засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів. Майстерні повністю обладнані необхідними стендами, макетами та обладнанням для виконання програми практичної підготовки студентів.

Для інформаційного забезпечення викладачів і студентів в коледжі функціонують: бібліотека з читальним залом на 80 місць, яка розташована в приміщенні навчального корпусу та лабораторія ПЕОМ, в котрій нараховується 55 комп'ютерів розміщених в двох аудиторіях та з'єднаних в локальні мережі.

На території коледжу є власний п'ятиповерховий гуртожиток на 400 місць, що дозволяє на 100% забезпечувати усіх іногородніх студентів житлом. В гуртожитку створено належні умови не тільки для проживання, але й обладнані кімнати для занять та відпочинку. В кімнатах проживають по 2-3 студенти.

Здоров'я студентів коледжу знаходиться під постійним контролем студентської поліклініки. Для викладачів та студентів в коледжі працює фельдшерський здоровпункт для отримання невідкладної медичної допомоги.

До послуг студентів і викладачів в навчальному корпусі працює їдальня на 70 місць, актовий зал, спортивний зал. Також на території коледжу розташований спортивний майданчик.

Студенти коледжу беруть участь в міських олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях та інших міських заходах як технічного, так і гуманітарного спрямування, займають призові місця.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 06.10.2014