Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА (073)445-14-73 (096)326-74-25
м. Київ, вул. Новоукраїнська, 24-а  (карта)
www.kink-knuba.kiev.sch.in.ua

інформація підтверджена

Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА

Київський індустріальний фаховий коледж - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Загальна інформація

Коледж створений як Київський індустріальний технікум у 1944 році.

За 65 років заклад підготував близько 25 тисяч спеціалістів.

Підготовка кадрів здійснюється на високому рівні на основі законодавчих актів про освіту, зокрема законів України "Про освіту "та "Про вищу освіту ", програми "Освіта ХХІ століття ", й відповідає всім вимогам і міжнародним стандартам.

Відповідно до діючих вимог у коледжі розроблено перспективний план розвитку, який обумовлює шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, матеріальної бази навчального закладу, кадрового забезпечення тощо.

Головним завданням коледжу є підготовка кваліфікованих фахівців для підтримки процесу реформ в Україні, формування у спеціалістів наукового світогляду, творчого мислення, високих моральних якостей і національної свідомості.

Випускник Київського індустріального фахового коледжу:

 • повинен бути готовим до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку;
 • повинен уміти самостійно здобувати нові знання, контролювати та коригувати зроблене;
 • повинен уміти оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, обґрунтовувати нові організаційно-господарські форми розв’язання економічних суперечностей, виконувати свої функціональні обов’язки у відповідності до вимоги законодавства; повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності;
 • вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

Студенти набувають необхідні знання та необхідні навички, передбачені стандартами – освітньо-кваліфікаційними характеристиками молодшого спеціаліста за ліцензованими спеціальностями. Рівень знань студентів-випускників щорічно позитивно оцінюється Державними кваліфікаційними комісіями.

95% випускників бюджетної форми навчання (за технічними спеціальностями 100%) отримують направлення на роботу за держзамовленнями на підставі договорів з підприємствами та організаціями.

Матеріально-технічна база

У коледжі є власні навчальні приміщення, оснащені сучасні лабораторії, комп’ютерні класи, бібліотека, читальний, спортивний, тренажерний та актовий зали, стадіон, їдальня, майстерні. Діють спортивні секції (важка атлетика, стрільба, аеробіка, настільний теніс тощо).

У коледжі динамічно розвивається навчально-матеріальна база. Заняття студентів проводяться в 63 аудиторіях (41 навчальний кабінет та 22 лабораторії), які оснащені сучасним устаткуванням. За останні роки в коледжі проведена велика робота зі зміцнення матеріально-технічної бази: виконувалися значні роботи з ремонту навчально-лабораторних приміщень, придбані меблі, комп’ютерні класи, оснащені сучасним обладнанням, тренажерний зал.

Фонд бібліотеки постійно поповнюється новою необхідною навчальною, науковою та довідковою літературою, яка в основному видана українською мовою, періодичними виданнями. 

Забезпечення навчального процесу

Викладацький колектив на 89% складається із штатних викладачів. Загальна кількість штатних викладачів вищої категорії - 48%.

Робота викладачів колективу спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, науково-методичне забезпечення дисциплін, створення сприятливих умов для самостійної роботи студентів, пошук нових активних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, системи тестів та моделювання ситуацій в умовах проблемного навчання, гуманізацію освіти із застосуванням оптимального поєднання форм і методів навчання, самоконтролю за якістю викладання.

 

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

За бажанням студентів технічних спеціальностей можна здобути другу вищу освіту з економічного напряму з отриманням диплома державного зразка.

Коледж здійснює спільну освітню діяльність з Київським національним університетом будівництва і архітектури та іншими університетами.

Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА проводить підготовку за такими напрямами:

 • Культура та мистецтво

  • Дизайн
  • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • Управління та адміністрування

  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Маркетинг
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Автоматизація та приладобудування

  • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 30.11.-1