Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Роменський коледж КНЕУ (05448) 7-20-35, 7-20-33
Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького 250  (карта)
http://kneu.edu.ua

Роменський коледж КНЕУ

Роменський коледж КНЕУ - вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Історія коледжу

Історія технікуму бере початок з 1900 року, коли Роменське земляцтво організувало в с. Глинськ показову майстерню.

З 1900 по 1947 рік гончарна майстерня пройшла цілий ряд реорганізацій:

1909 рік – школа інструкторів з гончарного виробництва

1918 рік – художньо – керамічна школа

1930 рік – технічно – професійна школа

1930 – 1933 роки – Глинський скло-фаянсовий технікум

Після Великої Вітчизняної війни рішенням Ради міністрів УРСР від 17 вересня 1947 року був організований індустріальний технікум, який знаходився в селі Глинську Сумської області до 1966 року.

У 1966 році Глинський індустріальний технікум був реорганізований у Роменський індустріальний технікум і переведений з села Глинськ до міста Ромни. Технікум готував спеціалістів для промисловості будівельних матеріалів за двома спеціальностями: "Технологія кераміки" і "Відкрита розробка родовищ корисних копалин".

У 1982 році була відкрита спеціальність "Ремонт і монтаж промислового обладнання".

У 1982 році був побудований навчальний корпус на 960 місць.

У 1985 році навчалося 960 студентів (або слухачів) на державному бюджеті. У 1994 році був реорганізований Роменський індустріальний технікум і Роменський вечірній технікум радіоелектронного приладобудування шляхом їх ліквідації і створення на їх базі Роменського політехнічного технікуму.

У 1994 році в технікумі була відкрита спеціальність "Економіка підприємства" і припинено набір на спеціальність "Відкрита розробка родовищ корисних копалин".

У 1995 році був перший набір студентів на спеціальності "Обслуговування і ремонт нафтових і газових промислів" та "Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку".

У 2000 році відкрито спеціальності:

 • Соціальна робота
 • Бухгалтерський облік

З 2001 року технікум готує молодших спеціалістів зі спеціальності "Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж".

Молодші спеціалісти готуються для планово-економічної, організаційно-управлінської фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, на підприємствах промисловості будівельних матеріалів і нафтової та газової промисловості, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

Матеріально-технічна база

Коледж має достатню навчально-матеріальну базу:

 • Навчальний корпус
 • Навчально-виробничі майстерні
 • Бібліотеку з читальною залою
 • Спортивну залу
 • Гуртожиток
 • Медичний пункт
 • Стоматологічний кабінет

Оснащення аудиторій та лабораторій відповідає вимогам вищої школи.

В коледжі працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції, проводяться вечори відпочинку та спортивні змагання.

Спеціальності

Роменський коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей:

По денній формі навчання (на базі 9 класів):

 • 5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж"
 • 5.05030404 "Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів"
 • 5.05050206 "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів"
 • 5.03050901 "Бухгалтерський облік"
 • 5.13010101 "Соціальна робота"
 • 5.05130109 "Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів"
 • 5.03050401 "Економіка підприємства"

По заочній формі навчання (на базі 11 класів):

 • 5.05030404 "Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів"
 • 5.03050401 "Економіка підприємства"

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014