Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Бізнес-коледж Європейського університету (044) 450-99-31, 452-35-68
м. Київ, бульвар Академіка Вернадського 16-В  (карта)
http://e-u.in.ua

Бізнес-коледж Європейського університету

Бізнес-коледж Європейського університету - вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації

Загальна інформація

В сучасних умовах розвитку української економіки вельми актуальним постає питання про підготовку фахівців середньої ланки, фахівців-практиків. Зважаючи на потребу суспільства та бажання української молоді отримати сучасну освіту за найкращими європейськими зразками, в Європейському університеті функціонує підрозділ - Бізнес-коледж.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється з 11 спеціальностей:

Галузь знань: Економіка та підприємництво

 • Фінанси та кредит;
 • Економіка підприємства;
 • Бухгалтерський облік;
 • Комерційна діяльність.

Галузь знань: Менеджмент і адміністрування:

 • Організація виробництва

Галузь знань: Інформатика та обчислювальна техніка:

 • Обслуговування комп'ютерних систем і мереж;
 • Обслуговування програмних систем і комплексів;
 • Розробка програмного забезпечення.

Галузь знань: Культура:

 • Діловодство.

Галузь знань: Природничі науки:

 • Прикладна екологія.

Галузь знань: Право:

 • Правознавство

Терміни навчання:

 • після 9 класу - 2 роки 10 місяців, (3 роки 10 місяців - для студентів галузі "Інформатика та обчислювальна техніка", "Природничі науки", "Правознавство"),
 • після 11 класу - 1 рік 10 місяців (2 роки 10 місяців - для студентів галузі "Інформатика та обчислювальна техніка", "Природничі науки", "Правознавство").

Форма навчання: денна.

По закінченні навчання видається атестат про повну загальну середню освіту та диплом молодшого спеціаліста державного зразка та диплом Європейського університету.

Розроблені фахівцями інтегровані навчальні плани складені відповідно до державних вимог, що ставляться до підготовки молодших спеціалістів відповідної спеціальності, і дають змогу випускникам Бізнес-коледжу продовжити навчання на ІІІ курсі університету за обраною спеціальністю. 

Забезпечення навчального процесу

У підготовці молодших спеціалістів в Бізнес-коледжі беруть участь педагоги вищої категорії, спеціалісти-практики, кандидати і доктори наук.

Навчальний процес, спрямований на підготовку кваліфікованих фахівців відповідної галузі, базується як на традиційних формах освітньої діяльності, так і на впровадженні інноваційних методик викладання дисциплін (тренінги, рольові ігри, дебати, "мозкові штурми", проектна діяльність з використанням інформаційних систем і технологій тощо).

Навчально-виховний процес в Бізнес-коледжі орієнтований не тільки на підготовку кваліфікованих фахівців, але й на розвиток всебічно розвиненої особистості, соціально-адаптованої і готової до вирішення реальних життєвих питань. З підлітками працюють психолог, соціальний педагог, педагог-організатор культурно-масових заходів.

Студенти Бізнес-коледжу - активні учасники студій, гуртків, конкурсів художньої самодіяльності, КВК, дискусійних, спортивних секцій, які працюють в Європейському університеті. До послуг студентства - бібліотека, комп'ютерні класи, кафе, база відпочинку в Карпатах, медичний центр.

При вступі до Бізнес-коледжу абітурієнти, які вступають після 9-го класу пишуть диктант з української мови та проходять комп'ютерне тестування, а абітурієнти, які вступають після 11 класу - зараховуються за результатами незалежного зовнішнього тестування.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Для студентів, чиї батьки працюють за кордоном, є можливість цілодобового пансіону (навчання, проживання, харчування, організація дозвілля, робота з педагогом-вихователем).

Після закінчення навчання гарантується сприяння у працевлаштуванні.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 02.10.2014