Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Краснолиманський медичний коледж ДонНМУ ім. М. Горького (06261) 2-65-30, 6-24-77, 6-32-05
Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Кірова 27  (карта)
http://medliman.at.ua

Краснолиманський медичний коледж ДонНМУ ім. М. Горького

Краснолиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету - навчальний заклад, який пройшов славний шлях від медшколи до сучасного вищого навчального закладу - медичного коледжу

Загальна інформація

Краснолиманський медичний коледж ДонНМУ ім. М. Горького створений в 2009 році на базі Державного вищого навчального закладу "Краснолиманське медичне училище" як окремий структурний підрозділ Донецького національного медичного університету ім. М. Горького відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 102-0 від 16.04. 2009р. "Про реорганізацію державного вищого навчального закладу" Краснолиманське медичне училище "шляхом приєднання до Донецького національного медичного університету ім. М. Горького" і на підставі рішення Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького від 31.08. 2009р. та наказу № 242 від 19.10. 2009р.

У коледжі розроблена Концепція освітньої діяльності навчального закладу та Освітні стандарти. В даний період коледж здійснює підготовку фахівців згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки № 053642 серія ВПД-І на право надання освітніх послуг, пов'язаних із здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста напряму 1201 Медицина.

Основними завданнями колективу є:

  • виконання плану підготовки молодших медичних спеціалістів для установ охорони здоров'я;
  • формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в умовах ринкової економіки;
  • забезпечення етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у відносинах між працівниками, викладачами та студентами;
  • профорієнтаційна робота та інформування абітурієнтів про ситуацію, яка склалася на ринку зайнятості;
  • атестація, перепідготовка і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

У коледжі працює 4 циклових комісій:

  • загальноосвітніх дисциплін,
  • загальномедичних дисциплін,
  • терапевтичного циклу,
  • хірургічного циклу.

Голови циклових комісій розуміють, що поліпшення якості підготовки фахівців потребує вдосконалення навчального процесу, форм і методів викладання, контролю знань, умінь і навичок студентів, підвищення довіри до кожного випускника медичного коледжу, вдосконалення контролю за якістю його підготовки, у тому числі на державних іспитах.

Вся робота циклових комісій спрямована на вирішення цих важливих завдань по оптимізації і активізації навчального процесу. Кардинально змінилося викладання суспільних дисциплін. Введені нові курси, по яких розроблені нові програми. Студенти вивчають: основи філософії, соціології, політології, економіки та культурології.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 25.11.2014