Для самостійного редагування інформації зареєструйтесь на сайті.
Після цього подайте заявку на редагування.

  

Надіслати запитання до навчального закладу:

Введіть ваше ім’я, e-mail та(або) телефон, щоб отримати відповідь.


  

  

  Ваш запит буде надісланий на електронну пошту навчального закладу.
Освіта.ua не несе відповідальності за оперативність та якість відповіді на ваше запитання.


Донецький електрометалургійний технікум (062) 266-80-96
м. Донецьк, вул. Ткаченко 104  (карта)
http://demt.dn.ua

Донецький електрометалургійний технікум

Донецький електрометалургійний технікум - найстаріший навчальний заклад України

Історія

Донецький електрометалургійний технікум заснований як Донецький вечірній індустріальний технікум наказом Міністра вищої та середньої освіти УРСР за №33 від 27.04. 61 року. Надалі, для задоволення потреб у фахівцях для підприємств чорної металургії України, у 1970 році на базі Донецького вечірнього індустріального технікуму був заснований Донецький електрометалургійний технікум з денною, вечірньою та заочною формами навчання.

В 1997 році технікум пройшов атестацію рішенням ДАК від 10 червня 1997 року (протокол №8), за шістьма спеціальностями. Одна з них: спеціальність 5.092125 "Обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання".

Загальна інформація

Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю "Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання" за денною формою навчання здійснюється у 4 навчальних групах.

Термін навчання визначається навчальним планам, погодженим в Департаменті вищої освіти Міністерства освіти і науки України і складає три роки шість місяців.

У розпорядженні технікуму є необхідна кількість обладнаних службових приміщень для керівництва та організації навчального процесу. Загальна площа їх складає більше 400м2.

Матеріально-технічна база

Для підготовки викладачів до проведення навчального процесу в технікумі є методичний кабінет, у предметних (циклових) комісіях – препараторські, лабораторії. Для відпочинку, психологічної розгрузки у навчальній частині технікуму є кімната відпочинку. Для харчування викладачів обладнана їдальня.

Технікум має 2 навчально-лабораторні корпуси для проведення навчальних занять. У першому навчальному корпусі здійснюється навчальний процес студентів 1-2 курсів у відповідно обладнаних кабінетах та лабораторіях для здобуття загальноосвітньої підготовки та вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу та циклу природничо-наукових дисциплін. У другому навчальному корпусі здійснюється навчальний процес студентів 3-4 курсів у наявних кабінетах та лабораторіях, що забезпечують професійну підготовку.

Загальна площа 2-х навчальних корпусів складає 13031м2. Контингент студентів денного відділення складає 881 особи, з термінами навчання від – 2 років до 3 років 10 місяців. Площа, що припадає на одного студента, становить 14, 8м2.

Навчальними планами з ycіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка, передбачена наявність 45 навчальних кабінетів i 25 лабораторій.

Фактично в технікумі працюють 54 навчальних кабінети та 25 лабораторій, а також три музеї; української культури, історії міста та технікуму, воїнів-афганців, навчально-виробничі майстерні, постійно діюча виставка технічної творчості студентів.

Технікум має окрему будівлю – Палац культури студентів з актовою залою на 450 місць, танцювальною залою, спортивно-оздоровчим комплексом, що включає три спортивні зали. Працює їдальня на 280 місць.

Усі кабінети i лабораторії забезпечені меблями, технічними засобами навчання, засобами обчислювальної техніки.

У технікумі є 4 комп'ютерних класи на 49 робочих місць.

Санітарно-технічний стан приміщень відповідає вимогам санітарних, будівельних норм i нормативних документів.

Забезпечення навчального процесу

Навчальний процес на спеціальності "Обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання " забезпечують 38 лабораторія i кабінет, 2 комп'ютерних класи.

Спеціальні дисципліни викладаються у спеціалізованих кабінетах:

  • 302 "Монтажу, налагодження і експлуатація теплотехнічного обладнання"
  • 303 "Теплопостачання і теплотехнічного обладнання", "Водопідготовки і газопостачання"
  • 304 "Теоретичних основ теплотехніки"
  • 309 "Курсового та дипломного проектування"
  • 311 "Котельного устаткування"
  • 315 "Гідравліки та насосів"
  • 508 "Економіка, організація та планування виробництва"
  • 509 "Основи підприємницької та управлінської діяльності"
  • 202, 207 – комп'ютерні класи другого навчального корпусу;
  • 415 – комп'ютерний клас першого навчального корпусу.

Для забезпечення навчального процесу в повному обсязі персональними комп'ютерами із ВАТ "Донецьксталь – металургійний завод" укладений договір на надання навчального обладнання (персональних комп’ютерів) відділом технічного навчання i Управління інформаційних технологій для проведення практичних занять.

Кабінети відповідають навчальним планам i програмам з спеціальності, обладнані необхідними для навчального процесу технічними засобами навчання та навчально-методичними матеріалами.

Рівень забезпечення занять навчальною, нормативною та довідковою літературою відповідає нормам.

У першому навчальному корпусі розташована бібліотека загальний книжковий фонд якої налічує 96227 примірників навчальної, довідкової, художньої літератури. З них технічної літератури 42312, соціально-економічної 17934, художньої 6216. Книжковий фонд постійно поновлюється.

Значку допомогу в комплектуванні книжкового фонду здійснили викладачі та співробітники технікуму, які передали свої книги в дар бібліотеці.

У бібліотеку надходять 10 фахових періодичних видань: газет, журналів, тощо.

Загальна кількість читачів у 2007 році становила 1268 ocіб. Бібліотека має книгосховище, залу для видачі літератури, читальну залу на 46 місць.

У технікумі створенні необхідні умови для проживання, харчування, медичного обслуговування та відпочинку студентів. Технікум має дев'ятиповерховий гуртожиток розрахований на 256 ліжкомісць.

Студенти мешкають в кімнатах з усіма зручностями відповідно до санітарних норм. На першому поверху обладнаний спортивно-тренажерний зал. У гуртожитку працює пересувний бібліотечний пункт. Для медичного обслуговування студентів у технікумі є медпункт студентської поліклініки, працює стоматологічний кабінет.

Співпраця з ВНЗ вищих рівнів акредитації

Викладачі циклової комісії теплотехнічних дисциплін приймають активну участь у роботі обласного методичного об'єднання, співпрацюють з кафедрами теплотехнічних факультетів ДНУ та ДонНТУ. Між технікумом та Донецьким національним технічним університетом укладено договір про співробітництво.

Ця співпраця передбачає проходження стажування викладачів технікуму у Донецькому національному технічному університеті співучасть у науково-технічних конференціях, відбір кращих випускників технікуму для навчання в університеті.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: 02.10.2014